10 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje

Trajanje:

Nova nagradna kampanja Jelen za tate 2023 je na stranici
www.nagradneigrers.com/jelen-za-tate-2023/

Jelen promotivna kampanja od ispod je trajala u periodu od 01.10.2022. godine do 31.01.2023. godine na sajtu www.jelenzatate.rs

Nagrade:

Svaki učesnik osvaja:

 • 11 boca Jelen piva od 0.5 litara;
 • jednu personalizovanu nosiljku za 11 boca Jelen piva od 0.5 litara, sa imenom i prezimenom Učesnika
 • poklon za majku deteta

* Poklon za majku deteta obezbeđuje partner Promotivne kampanje, a koji poklon podrazumeva proizvode po izboru i odluci partnera Promotivne kampanje, uz koji će biti dostavljena i poruka za majku deteta, a koju može upisati sam Učesnik ili istu odabrati između ponuđenih generičkih poruka. Ukoliko Učesnik ne upiše, odnosno ne izabere poruku kako je prethodno navedeno, konstatuje se da će odabir generičke poruke biti izvršen od strane partnera.

Pravo učešća

Pravo učešća u Promotivnoj kampanji imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem ili boravištem u Republici Srbiji koja su u periodu od 01.10.2022. godine do 31.01.2023. godine postala roditelji tj. očevi deteta tj. rođenjem ili usvojenjem deteta, pri čemu su u trenutku u kojem su postala roditelji imala navršenih 18 godina života.

Kako učestvovati?

 1. Poseti internet stranicu wwww.jelenzatate.rs
 2. Izvrši online prijavu na navedenoj internet stranici jelenzatate.rs, tako što će popuniti obrazac prijave, u koji će uneti potpune i ispravne lične podatke koji su označeni kao obavezni, pri čemu je neophodno priložiti fotografiju, skeniranu kopiju ili elektronsku verziju jednog od sledećih dokumenata, na kojima moraju biti jasno vidljivi datum rođenja deteta, te ime i prezime i datum rođenja oca:
  • a) izvod iz matične knjige rođenih; ili
  • b) rešenje o usvojenju deteta
 3. potvrdi da su uneti podaci ispravni i istiniti
 4. potvrdi da je pročitao i da je saglasan sa pravilima
 5. potvrdi pristanak na obradu podataka o ličnosti i
 6. pošalje prijavu.

Napomene:

 • Jedan učesnik može dobiti samo jedan poklon, što će se primeniti i na situaciju u kojoj Učesnik u toku trajanja Promotivne kampanje postane roditelj više od jednog deteta.
 • Autentičnost podataka koje je Učesnik uneo u prijavu u pogledu deteta biće proverena, odnosno utvrđena proverom predmetnih podataka sadržanim u priloženom dokumentu.

Dobitnici

Svaki učesnik osvaja poklon

Obaveštavanje dobitnika

Dobitnici poklona u sklopu Promotivne kampanje biće o tome obavešteni putem mejla na mejl adresu navedenu prilikom prijavljivanja, najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave.

Dodela nagrada

Nakon validacije ispravnosti prijave od strane Organizatora, dobitniku će poklon biti poslat na adresu navedenu u prijavi, pri čemu takva adresa mora biti na teritoriji Republike Srbije, te isporučen najkasnije u roku od 70 dana od dana završetka Promotivne kampanje

Pomoć i informacije

Ako imaš pitanje ili komentar u vezi sa aktivacijom Jelen za tate, možeš da ostaviš poruku putem formulara NA OVOM LINKU ili da kontaktiraš Apatinsku pivaru putem zvanične adrese info.apa@molsoncoors.com

Besplatan korisnički broj je 0800 33 22 11

Učestvovanje i pravila

Za prijavu posetite www.jelenzatate.rs

Jelen promotivna kampanja traje do 31.01.2023, a za pravila učestvovanje kliknite OVDE

NAJNOVIJE NAGRADNE IGRE SU ISPOD OGLASA

Subscribe
Notify of
10 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!