Jacobs nagradna igra 2024: Kviz kafe Jacobs
10 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje
Oglasi

Trajanje:

Jacobs nagradna igra/nagradni kviz traje u periodu od 05.04.2024. do 30.04.2024.

Nagrade:

 • Prva nagrada: 3 x tablet iPad Air (okvirna vrednost 115.000din/kom)
 • Druga nagrada: 3 x kafe aparat DeLonghi (okvirna vrednost 45.000din/kom)
 • Treća nagrada: 10 x paket Jacobs kafe (okvirna vrednost 7.000din/kom)

Ukupan broj nagrada: 16

Pravo učešća

Pravo učestvovanja u nagradnom konkursu imaju sva punoletna (18+) fizička lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji.

U konkursu ne mogu učestvovati zaposleni kod organizatora Nelt Co. DOO“ Beograd, sa adresom sedišta u Surčin- Dobanovci, Maršala Tita 226B, 11272 Dobanovci; MB 17304712 PIB: 100037645, realizatora i druga lica, koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog nagradnog konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, braća, sestre, deca i supružnici sa svojom užom porodicom. Pod užom porodicom se podrazumeva društvena grupa koja se sastoji od supružnika i najbližih krvnih srodnika (roditelji i deca) koji obično žive zajedno.

Oglasi

Kako učestvovati?

Za učešće na nagradnom konkursu učesnik mora da ispuni sledeće uslove:

 1. KUPITE bilo koju Jacobs Instant, tradicionalnu kafu ili kafe kapsule u minimalnoj ukupnoj vrednosti od 799,00 dinara u nekom od IDEA, RODA ili MERKATOR PRODAJNIM OBJEKTIMA. Proizvodi koji učestvuju u akciji su: Jacobs tradicionalna kafa, Cronat Gold, Crema Gold, Monarch, 3u1 original, 2u1 original, 3u1 Milka, Cappuccino Milka, Cappuccino Original, Cappuccino Vanila, Jacobs kapsule.
 2. SAČUVAJTE FISKALNI RAČUN
 3. Posetite sajt www. jacobskonkurs.rs
 4. Da biste se prijavili za učešće u nagradnom konkursu-takmičenju na sajtu, potrebno je da UNESETE SVOJE PODATKE (ime i prezime, adresu, datum rodjenja) i priložite (uploadujete) sliku fiskalnog računa kupovine (jedan fiskalni račun se može iskoristiti samo jedanput. Učesnici mogu učestvovati sa jednim računom samo jedan put u takmičenju).
 5. Nakon prijave i validacije računa od strane organizatora konkursa, dobijate pristup nagradnom konkursu-takmičenju. Neregularne prijave neće moći da učestvuju

ZADATAK NAGRADNOG KONKURSA-TAKMIČENJA

 • Svi učesnici treba odigraju kviz kafe odgovarajući na postavljena pitanja u što kraćem vremenskom roku.
 • Pitanja mogu imati jedan ili više tačnih odgovora i zadatak učesnika je da odabere što više tačnih odgovora u što kraćem vremenskom roku.

Napomene:

 • Prijave se moraju postaviti sa validnim podacima. One lažno postavljene ili sa neregularnim kodovima/računima neće ući u izbor za nagradu. Podaci koji budu uneti moraju biti verodostojni. U slučaju da žiri uoči bilo koju zloupotrebu od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici, bez upozorenja, biće diskvalifikovani iz nagradnog konkursa.
 • Učesnici koji su se prijavili van vremenskih okvira samog konkursa (05.04 – 30.04.2024, 23h.) neće biti prihvaćeni niti razmatrani za nagrade.

Odabir dobitnika

Rangiranje učesnika se vrši putem sabiranja tačnih i netačnih odgovora kao i evidencijom vremena za koliko je korisnik završio kviz.

Rangiranje učesnika se vrši automatski na kraju konkursa-takmičenja putem kompjuterske aplikacije.

Dobitnicima nagradnog konkursa – izabranim pobednicima se smatraju učesnici koji su postigli najbolji rezultat tačnih odgovora i vremena i koji prema tome ostvaruju poziciju na rang listi. Rangiranje se vrši automatski putem kompjuterske aplikacije i zatim overava od strane tročlane komisije Organizatora i realizatora. Izborna komisija će sačiniti i svojim ličnim potpisima overiti Zapisnik o izboru dobitnika.

Objava dobitnika

Proglašenje pobednika je na sajtu www.jacobskonkurs.rs , maksimum 7 dana od zatvaranja nagradnog konkursa dana 30.4.2024 u 23h.

Dodela nagrada

U slučaju nemogućnosti kontaktiranja odabranih lica putem broja telefona koji su dostavili radi podele nagrade i/ili ne odazivanja dobitnika u roku od 3 radna dana od trenutka izbora dobitnika, Organizator stiče pravo da nagradu prosledi prvom rezervnom učesniku. Za svakog izabranog dobitnika, komisija će, po svojim kriterijumima, izabrati rezervne dobitnike koji će, u slučaju neodazivanja biti kontaktirani.

Oglasi

Dobitnik je u obavezi da prilikom preuzimanja nagrade priloži original fiskalni račun koji je priložio tokom prijave na konkurs-takmičenje i identifikacioni dokument (kako bi se uporedili podaci korišćeni tokom prijave na konkurs). Ukoliko učesnik ne bude imao fiskalni račun kod sebe i podaci sa prijave ne budu odgovarali onima na identifikacionom dokumentu, organizator učesniku neće uručiti osvojenu nagradu. Ukoliko se uoče neregularnosti, Organizator ima pravo da učesniku ne dodeli nagradu i istu prenese na sledeće rangiranog na listi.

Osvojenu nagradu može preuzeti samo učesnik koji se za istu prijavio na sajtu www.jacobskonkurs.rs i čije je ime na rang listi. Nagrada ne može biti preneta na drugo lice ili ustupljena drugom licu.

Učestvovanje i pravila

Za učestvovanje posetite www.jacobskonkurs.rs

Za pravila kliknite OVDE

Subscribe
Notify of
10 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!