4 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje
Oglasi

Trajanje:

Nagradna promocija „Jelen za tate 2023“ se sprovodi u periodu od 01.10.2023. godine u 00.01 časova do 29.02.2024. godine u 23.59 časova.

Nagrade:

Svaki učesnik koji blagovremeno, uredno i ispravno popuni prijavu na internet stranici www.jelenzatate.rs, a koja od strane organizatora bude proglašena važećom, s obzirom na pravila, a naročito uslove promotivne kampanje, dobiće:

 • 11 boca Jelen piva od 0.5 litara
 • jednu personalizovanu nosiljku za 11 boca Jelen piva od 0.5 litara, sa imenom i prezimenom učesnika
 • poklon za majku deteta

Ukupan broj nagrada: svaki učesni osvaja

Pravo učešća

Pravo učešća u promotivnoj kampanji imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem ili boravištem u Republici Srbiji, koja su u periodu od 01.10.2023. godine do 31.1.2024. godine postala roditelji tj. očevi deteta, u smislu odredaba Porodičnog zakona (Sl. glasnik RS br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015), tj. rođenjem ili usvojenjem deteta, pri čemu su u trenutku u kojem su postala roditelji imala navršenih 18 godina života.

Oglasi

U slučaju učešća u promotivnoj kampanji na osnovu usvojenja deteta, životna dob deteta nije od značaja.

Kako učestvovati?

 1. Poseti internet stranicu www.jelenzatate.rs
 2. Pažljivo popunite formular stranici www.jelenzatate.rs, tako što će popuniti obrazac prijave, u koji će uneti potpune i ispravne lične podatke koji su označeni kao obavezni, pri čemu je neophodno priložiti fotografiju, skeniranu kopiju ili elektronsku verziju jednog od sledećih dokumenata, na kojima moraju biti jasno vidljivi datum rođenja deteta, te ime i prezime i datum rođenja oca:
  • a) izvod iz matične knjige rođenih; ili
  • b) rešenje o usvojenju deteta;
 3. potvrdi da su uneti podaci ispravni i istiniti
 4. potvrdi da je pročitao i da je saglasan sa pravilima
 5. potvrdi pristanak na obradu podataka o ličnosti
 6. pošalje prijavu

Napomene:

Za mame je Jelen pripremio poklon iznenadjenja!
Obraduj mamu porukom. Odaberite jednu od par opcija koje smo unapred pripremili. Poruka će biti odštampana i spakovana u poklonu za mamu.

Verifikacija prijave

Autentičnost podataka koje je učesnik uneo u prijavu u pogledu deteta biće proverena, odnosno utvrđena proverom predmetnih podataka sadržanim u priloženim dokumentima

Obaveštavanje dobitnika

Dobitnici poklona u sklopu Promotivne kampanje biće o tome obavešteni putem mejla na mejl adresu navedenu prilikom prijavljivanja, najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave.

Isporuka i preuzimanje poklona

Nakon validacije ispravnosti prijave od strane Organizatora, dobitniku će poklon biti poslat na adresu navedenu u prijavi, pri čemu takva adresa mora biti na teritoriji Republike Srbije, te isporučen najkasnije u roku od 70 dana od dana završetka Promotivne kampanje.

Organizator će, posredstvom partnera za isporuku poklona u okviru Promotivne kampanje, kontaktirati dobitnika (putem telefona, tj. pozivom ili slanjem SMS poruke, ili putem adrese elektronske pošte navedene u prijavi) radi dogovora oko termina isporuke. Konstatuje se da isporučeni poklon mogu preuzeti isključivo Učesnik lično ili lice izričito određeno od strane Učesnika.

Oglasi

Učestvovanje i pravila

Za prijavu poseti www.jelenzatate.rs/prijava-za-gajbu

Jelen nagradna kamapnja traje 29.02.2024, a za pravila poseti www.jelenzatate.rs/pravila-ucesca

Subscribe
Notify of
4 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!