2 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje
Oglasi

Trajanje:

Lidl nagradna igra traje u periodu od 11.04.2024. do 06.05.2024. do 23:59:59

Nagrade:

 • 11 x Putovanje na Evropsko prvenstvo u fudbalu 2024 koja podrazumevaju:
  • Putovanje u Nemačku za dobitnika i osobu koja putuje sa dobitnikom
  • Dve noći u hotelu sa 4 zvezdice
  • Međunarodno putno osiguranje čiju Polisu bira Organizator
  • Ketering za vreme trajanja putovanja u Nemačkoj (večera na dan dolaska, doručak u hotelu, obroci tokom dana u vidu užine, večera). Dodatni obroci nisu uključeni (npr. dodatna ishrana na stadionu ili tokom samog putovanja).
   Transfer u Nemačku od zemlje prebivališta dobitnika (sa aerodroma Nikola Tesla) na saopšteni
   datum (u slučaju propuštanja aviona, ponovno bukiranje i kupovina karte padaju na teret dobitnika)
  • Transport od hotela do stadiona kao i transport od hotela do lokacije polaska za Srbiju
  • Sve dodatne troškove uključujući obroke prilikom prevoza snose dobitnici
  • Troškove transporta od adrese prebivališta do lokacije polaska iz Srbije snose dobitnici
  • Dobitnici i osobe koje putuju sa njima moraju imati dokumentaciju (važeći pasoš – u trenutku putovanja pasoš mora važiti najmanje još 3 meseca od datuma povratka) potrebnu za ulazak u Nemačku
  • Prijavljeni učesnici (dobitnik i osoba koja putuje sa dobitnikom) obezbeđuju validnu putnu dokumentaciju najkasnije 3 dana nakon dana izvlačenja
  • Priređivač ne učestvuje u popunjavanju formulara ili drugih isprava neophodnih za podnošenje zahteva radi izdavanja pasoša
  • Priređivač ne snosi odgovornost u slučaju odlaganja avio letova ili samog putovanja iz bilo kog razloga, kao ni u slučaju ograničavanja putovanja i kretanja stanovništva kao npr, ali ne isključivo u slučaju zabrana povezanih sa zaraznom bolešću COVID 19 ili nekom drugom zaraznom bolešću

Ukupan broj nagrada: 11

Dalji detalji (uključujući i plan puta) biće saopšteni nakon izvlačenja nagrada.

Pravo učešća

Pravo da učestvuju u nagradnoj igri u robi i uslugama imaju sva punoletna fizička lica, državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije koji su korisnici Lidl plus aplikacije.

Oglasi

U nagradnoj igri ne mogu da učestvuju lica zaposlena kod priređivača nagradne igre ili u bilo kojoj kompaniji koja pripada Schwarz grupaciji, kao ni u marketinškim agencijama koje je Priređivač angažovao za organizaciju i promociju nagradne igre, niti članovi njihovih najužih porodica (bračni drugovi, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

Kako učestvovati?

Uslov za učešće u nagradnoj igri stiče:

 1. Svaki potrošač koji ima nalog u Lidl Plus aplikaciji
 2. Prilikom kupovine u bilo kom Lidl prodajnom objektu na teritoriji Republike Srbije potroši minimum 1.800 din na jednom fiskalnom računu (ne računajući duvanske proizvode i početne formule za odojčad) – Pojašnjenja radi, ukoliko potrošač ima iznos kupovine od 3.600 dinara dobiće dve markice, dok će pak za iznos računa od minimum 5.400 dinara dobiti 3 markice i tako dalje
 3. Na kasi skenira svoju Lidl Plus karticu.
 4. Nakon što skenira svoju Lidl Plus karticu na kasi, ukoliko je ispunio uslov za učešće, potrošač dobija jednu digitalnu markicu za svakih potrošenih 1.800 dinara.
 5. Nakon što sakupi jednu (ili više) digitalnih markica, potrošač treba da ih „POŠALJE“ kako bi učestvovao u nagradnoj igri, pri čemu svako slanje digitalne markice znači da je potrošač prihvatio Uslove/Pravila nagradne igre

Za Lidl Plus aplikaciju preuzmite na linkovima:

Napomene:

 • Jedno lice može učestvovati u nagradnoj igri neograničenim brojem kupovina (preko 1800 din uz skeniranje na kasi Lidl Plus aplikacije).
 • Jedno lice može biti dobitnik samo jedne nagrade tokom ukupnog trajanja nagradne igre.
 • Ukoliko neki učesnik bude izvučen više puta, dodeliće mu se samo jedna nagrada i to ona za koju je izvučen prvi put.

Za učešće u nagradnoj igri obavezno je sledeće:

 • Mogućnost putovanja u Nemačku od strane dobitnika i druge osobe koja će putovati sa dobitnikom tj. da ne postoje nikakve realne niti zakonske prepreke da dobitnik i osoba koja putuje sa dobitnikom odu na fudbalsku utakmicu tokom UEFA EURO 2024 (u trajanju od najmanje dve noći)
 • Posedovanje važećih putnih isprava za učesnika u slučaju osvajanja nagrade kao i osobe koja putuje sa dobitnikom.
 • Osoba koja putuje sa dobitnikom može biti maloletna ukoliko je dobitnik roditelj/zakonski staratelj maloletnog lica. Od dobitnika (roditelja/zakonskog staratelja) će biti potraživana dokumentacija kojom će se dokazivati srodstvo/zakonsko starateljstvo nad detetom.

Izvlačenje dobitnika

Izvlačenje nagrada obaviće se 07.05.2024. godine u prisustvu tročlane komisije sastavljene od predstavnika
Priređivača i angažovane marketinške agencije.

Nagradno izvlačenje će se obaviti putem softverskog programa po principu slučajnog odabira i to tako da izvlače:

Oglasi
 • 3 dobitnika osvajaju učestvovanje na utakmici Srbija – Engleska 16.06.2024. u Gelsenkirchenu
 • 3 dobitnika učestvovanja na utakmici Slovenija – Srbija 20.06.2024. u Minhenu
 • 3 dobitnika za utakmicu Danska – Srbija 25.06.2024. u Minhenu
 • 2 dobitnika za finalnu utakmicu u Berlinu 14.07.2024. godine

Nakon izvučenih dobitnika izvlače se rezervni dobitnici.

Rezervni dobitnik dobija nagradu u slučaju da dobitnik bude diskvalifikovan kao dobitnik iz bilo kog razloga propisanog pravilima to jest ako ne bude moglo da se stupi u kontakt sa dobitnikom, ako dobitnik ne ispunjava neki od uslova propisani ovim pravilnikom ili ukoliko izvučeni dobitnik odbije da nagradu prihvati.

Objava dobitnika

Nakon validacije svih dobitnika imena, prezimena i mesta stanovanja dobitnika nagrada će najkasnije 7 dana od dana završetka nagradne igre biti objavljena kroz Lidl Plus aplikaciju preko linka koji vodi na spisak pobednika, a koji će se nalaziti na www.lidl.rs. Potrošači će spisak dobitnika nagrada moći direktno da vide i ako sami uđu na www.lidl.rs.

Obaveštavanje dobitnika

U slučaju dobitka, potencijalni dobitnici će biti obavešteni o tome telefonom i/ili putem e-mail-a (kontakt podaci
koje je korisnik podelio u okviru svog naloga u Lidl Plus programu). Potencijalni dobitnici će biti kontaktirani
telefonom u roku od 48 sati od dana izvlačenja.

Dodela nagrada

Nakon što dobitnici budu izvučeni, istima će putem e-mail-a koji je potrošač naveo prilikom prijave za učestvovanje u nagradnoj igri u okviru Lidl plus aplikacije, stići obaveštenje o nagradi. Uz obaveštenje o istoj, dobitnik će primiti personalizovani link koji vodi do dalje platforme za registraciju van Lidl Plus-a. Od dobitnika će biti zatraženo da dostavi tražene podatke o sebi i osobi koja će putovati sa dobitnikom kao i tražena dokumenta. U slučaju da dobitnik sa sobom povede maloletno lice, on mora biti maloletnikov roditelj/zakonski staratelj.

Ukoliko se dobitnik nagrade ne odazove pozivu Priređivača i ne pristupi personalizovanom linku te dalje izvrši prijavu u roku od 3 (tri) od dana kada je dobitnik kontaktiran od Priređivača, dobitnik nema pravo na nagradu i on je više ne može potraživati od Priređivača.

Potencijalni dobitnici Nagradne Igre biće u obavezi da dostave potrebne podatke (ime, prezime, adresa, e-mail, JMBG, a po potrebi i kopiju važećeg pasoša kao i dokumentaciju kojom će se dokazivati srodstvo/zakonsko starteljstvo nad detetom ukoliko dobitnik sa sobom vodi maloletno lice kome je roditelj/zakonski staratelj, a osim toga i dodatne podatke o sebi i osobi koju vodi sa sobom

Učestvovanje i pravila

Za učestvovanje preuzmite

Za pravila kliknite OVDE

Subscribe
Notify of
2 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!