Lav nagradna igra uz Lav ppivo za auto
9 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje
Oglasi

Trajanje:

Lav nagradna igra uz Lav pivo traje od 15.4.2024. do 26.5.2024. u 23.59 časova

Nagrade:

 • 1 x Automobil Peugeot 308 Active 1.2E 130
 • 6 x Skuter Peugeot kisbee 50
 • 6 x „Gift On Card“ poklon kartica u iznosu od 100.000 RSD
 • 210 x „Gift On Card“ poklon kartica u iznosu od 15.000 RSD
 • 420 x LAV poklon paket

* Gift On Card poklon kartica može se iskoristiti za kupovinu u sledećim maloprodajnim objektima www.giftoncard.eu/listing Poklon kartica je aktivna danom uručenja dobitniku i aktivna je 365 dana

Pravo učešća

Sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija) imaju pravo da čestvuju u Nagradnoj igri, izuzev lica zaposlenih kod priređivača i u privrednom društvu GMD SOLUTIONS d.o.o. BEOGRAD ul. Esad Pašina 13, matični broj: 21348848 i agenciji WEBTISE d.o.o. ul. Cara Dušana 62, Beograd matični broj: 20900164, kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

Lav pivo koje učestvuje u nagradnoj igri

Naziv proizvoda Pakovanje

Oglasi
 • Pivo Lav PB 0.5 Povratna boca 0.5l
 • Pivo Lav PET 2l PET ambalaža 2l
 • Pivo Lav CAN 0.5 Limenka 0.5l
 • Pivo Lav CAN 0.33 Limenka 0.33l
 • Pivo Lav Premium PB 0.5 Povratna boca 0.5l
 • Pivo Lav Premium NPB 0.33 Nepovratna boca 0.33l
 • Pivo Lav Premium CAN 0.5 Limenka 0.5l
 • Pivo Lav Premium CAN 0.33 Limenka 0.33l
 • Pivo Lav Premium točeno* Točeno pivo

*U nagradnoj igri učestvuju sve opcije točenog piva koje se mogu naći u ponudi ugostiteljskih objekata koji učestvuje u nagradnoj igri.

Kako učestvovati?

 1. Tokom perioda nagradne igre bilo koja 3 ili više bilo koja LAV ili LAV Premium proizvoda u bilo kom maloprodajnom ili ugostiteljskom objektu na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija)
 2. Pošalji SMS poruku sa PFR brojem fiskalnog računa na četvorocifreni broj 4488 najkasnije do 26.5.2024. u 23.59 časova
 3. Obavezno sačuvajte račun do kraja nagradne igre i dodele nagrada (najkasnije do 26.6.2024.)

SMS poruka se tarifira po ceni standardnog SMS-a za MTS, A1, Yettel i Globaltel mrežu (za korisnike MTS mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om, za korisnike Yettel mobilne mreže: 4,90 rsd sa PDV-om i za korisnike A1 i Globaltel mobilne mreže: 3,48 rsd sa PDV-om).

Izvlačenje dobitnika

IZVLAČENJE GLAVNE NAGRADE

Izvlačenje dobitnika GLAVNE nagrade biće vršeno u prostorijama priređivača: 27.5.2024. godine u 12h (učestvuju lica koja su poslala SMS na broj 4488 u periodu od 15.42024. godine u 00:01 časova do 26.5.2024. godine u 23.59 časova)

 • Biće izvučen 1 dobitnik glavne nagrade.
 • Dobitnik DNEVNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.
 • Dobitnik NEDELjNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.

IZVLAČENjE NEDELJNIH NAGRADA

Izvlačenje dobitnika NEDELjNE nagrade biće vršeno:

 • 22.4.2024. godine u 10h (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 15.4. u 00:01č do 21.4.2024. godine u 23:59č). Izvlačiće se 2 dobitnika NEDELjNE nagrade i to jedan dobitnik poklon kartice u iznosu od 100.000rsd i 1 dobitnik skutera.
 • 29.4.2024. godine u 10h (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 22.4. u 00:01č do 28.4.2024. godine u 23:59č). Izvlačiće se 2 dobitnika NEDELjNE nagrade i to jedan dobitnik poklon kartice u iznosu od 100.000rsd i 1 dobitnik skutera.
 • 6.5.2024. godine u 10h (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 29.4. u 00:01č do 5.5.2024. godine u 23:59č). Izvlačiće se 2 dobitnika NEDELjNE nagrade i to jedan dobitnik poklon kartice u iznosu od 100.000rsd i 1 dobitnik skutera.
 • 13.5.2024. godine u 10h (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 6.5. u 00:01č do 12.5.2024. godine u 23:59č). Izvlačiće se 2 dobitnika NEDELjNE nagrade i to jedan dobitnik poklon kartice u iznosu od 100.000rsd i 1 dobitnik skutera.
 • 20.5.2024. godine u 10h (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 13.5. u 00:01č do 19.5.2024. godine u 23:59č). Izvlačiće se 2 dobitnika NEDELjNE nagrade i to jedan dobitnik poklon kartice u iznosu od 100.000rsd i 1 dobitnik skutera.
 • 27.5.2024. godine u 10h (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 20.5. u 00:01č do 26.5.2024. godine u 23:59č). Izvlačiće se 2 dobitnika NEDELjNE nagrade i to jedan dobitnik poklon kartice u iznosu od 100.000rsd i 1 dobitnik skutera.

Jedno lice ne može biti dobitnik NEDELjNE nagrade više puta.
Dobitnik NEDELjNE nagrade može biti dobitnik DNEVNE nagrade.
Dobitnik NEDELjNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.

IZVLAČENjE DNEVNIH NAGRADA

Izvlačenje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno svakog dana počev od 16.4.2024. godine u 09:30 časova tokom trajanja, te će se shodno tome dnevno izvlačiti po 10 LAV poklon paketa i po 5 poklon kartica u iznosu od 15.000RSD.
Biće izvučeno ukupno 840 dobitnika DNEVNE nagrade.

Oglasi
 • Jedno lice može biti dobitnik DNEVNE nagrade više puta.
 • Dobitnik GLAVNE i NEDELJNE nagrade može biti dobitnik DNEVNE nagrade.

Objava dobitnika

Objavljivanje dobitnika nagrada biće vršeno na internet strani www.lavovskenagrade.rs najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada (biće javno objavljene samo prve 4 cifre broja mobilnog telefona dobitnika, bez objavljivanja imena i prezimena).

OBAVEŠTAVANJE DOBITNIKA O OSVOJENIM NAGRADAMA

OBAVEŠTENjE DOBITNIKA O OSVOJENOJ DNEVNOJ I NEDELjNOJ NAGRADI

Istog dana kada je nagrada izvučena, priređivač će obavestiti dobitnika SMS-om na broj mobilnog telefona sa kog je poslao SMS za učešće u nagradnoj igri, o nagradi koju je osvojio, kao i o obavezi da u roku od 48 časova od prijema ovog SMS-a priređivaču dostavi lične podatke (ime, prezime, kopiju ličnog dokumenta, lična karta ili pasoš, kao dokaz da je dobitnik stariji od 18 godina i adresu za isporuku nagrade) kao i fotografiju fiskalnog računa koji sadrži jedinstveni kod – PFR broj računa, kao dokaz o izvršenoj kupovini, a sve to na mail adresu lav@gmd.rs

OBAVEŠTENJE DOBITNIKA O OSVOJENOJ GLAVNOJ NAGRADI

Priređivač će dobitnika obavestiti o osvojenoj glavnoj nagradi pozivanjem navedenog broja mobilnog telefona minimum dva uzastopna dana za redom u različito vreme, a ukoliko se dobitnik ne javi na telefonski poziv priređivača, priređivač će mu poslati sms kojim će ga obavestiti da je dobitnik nagrade u ovoj nagradnoj igri i pozvati ga da se javi najkasnije u roku od 2 dana od dana prijema sms-a, na telefon priređivača na broj +381 11 7706275 u vremenu od 09:00 do 17:00 časova, od ponedeljka do petka, i ovlašćenom licu Priređivača saopšti svoje ime i prezime, adresu prebivališta, jedinstveni matični broj građana, kontakt telefon, te dostavi fiskalni račun za proces validacije.

Ukoliko se dobitnik ne javi ili ne preuzme GLAVNU nagradu u ostavljenom roku ili ukoliko nije u mogućnosti da dostavi na uvid original fiskalnog računa na kome se nalazi jedinstveni kod – PFR broj računa, gubi pravo na nagradu, te se ista ima dodeliti rezervnom dobitniku.

Dodela nagrada

Priređivač će dostaviti nagrade dobitnicima putem pošte ili kurirske službe na adresu koju dobitnik bude naznačio, a koja se isključivo nalazi u Republici Srbiji (bez teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija) i to najkasnije sedam dana nakon što budu obavešteni da su osvojili nagradu.

Dobitnik nedeljne nagrade Skuter Peugeot kisbee 50, nagradu preuzima lično od distributera ove nagrade na dogovorenoj adresi. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše pristanak za prihvatanje
nagrade.

Glavna nagrada će biti uručena dobitniku najkasnije do 26.6.2024. godine.

Informacije

Više informacija o nagradnoj igri možete dobiti slanjem mejla na adresu lav@gmd.rs ili pozivom na broj 011 770 6275 svakog radnog dana u periodu od 09.00 do 17.00 časova, osim u vreme državnih i verskih praznika.

Pravila

Za pravila kliknite OVDE

Subscribe
Notify of
9 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!