1 komentar - pogledaj ili pošalji pitaj
Oglasi

NOVa Jacobs nagradna igra se nalazi na linku:
>> Jacobs nagradna igra <<

Trajanje

Jacobs konkurs se organizuje u periodu od 08.09.2021 do 09.10.2021. godine

Nagrade:

Prva nagrada: Putovanje za 2 osobe u Rim, 5 noćenja, Avio prevoz i smeštaj u hotelu od 4 zvezdice (okvirna vrednost 150.000din)
Druga nagrada: Putovanje na kopaoniku za 4 osobe, smeštaj bez prevoza, četiri noćenja, smeštaj u hotelu minimum 3 zvezdice (okvirna vrednost po 80.000din)
Treća nagrada: Hajking tura u Srbiji za 6 osoba (okvirna vrednost 50.000din)
Četvrta nagrada: 15 x Paket Jacobs kafe

Uslovi za učestvovanje

Pravo učestvovanja u nagradnom konkursu imaju sva punoletna (18+) fizička lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji.

U konkursu ne mogu učestvovati zaposleni kod organizatora, realizatora i druga lica, koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog nagradnog konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, braća, sestre, deca i supružnici sa svojom užom porodicom. Pod užom porodicom se podrazumeva društvena grupa koja se sastoji od supružnika i najbližih krvnih srodnika (roditelji i deca) koji obično žive zajedno.

Oglasi

OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU

Za učestvovanje u nagradnom konkursu:

  1. KUPITE bilo koju Jacobs tradicionalnu ili instant kafu u minimalnoj ukupnoj vrednosti od 499,00 dinara u nekom od MAXI, MEGA MAXI, SHOPGO I TEMPO PRODAJNIM OBJEKATIMA. Proizvodi koji učestvuju u akciji su Instant i Tradicionalna kafa: Jacobs tradicionalna kafa, Cronat Gold, Crema Gold, Monarch, 3u1 original, 2u1 original, 3u1 Milka, 3u1 Intense, 3u1 Latte, Cappuccino Milka, Cappuccino Original, Cappuccino Vanila, Cappuccino Baileys.
  2. SAČUVAJTE FISKALNI RAČUN i posetite sajt www.jacobskonkurs.rs
  3. UNESETE SVOJE PODATKE (ime i prezime, adresu, datum rodjenja) i UPIŠETE KOD koji ste dobili na fiskalnom računu prilikom kupovine (jedan kod/fiskalni račun se može iskoristiti samo jedanput. Učesnici mogu učestvovati samo jedan put). Nakon prijave i validacije računa od strane organizatora konkursa, dobijate pristup nagradnom konkursu.
  4. Prilože kreativnu fotografiju ili video koji oslikava na kreativan način temu nagradnog konkursa „..druženje uz Jacobs kafu“ na sajtu www.jacobskonkurs.rs. Učesnici mogu koristiti multimedijalne sadržaje kako bi ilustrovali ideju – fotografije, video, audio.
  • Jedan učesnik može učestvovati samo jednom u konkursu.
  • Prijave se moraju postaviti sa validnim podacima. One lažno postavljene niti sa neregularnim kodovima/računima neće ući u izbor za nagradu.
  • Podaci koji budu uneti moraju biti verodostojni.
  • U slučaju da žiri uoči bilo koju zloupotrebu od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici, bez upozorenja, biće diskvalifikovani iz nagradnog konkursa.

Odabir pobednika

Stručni žiri će na dan završetka konkursa odabrati najkreativnije predloge koji će biti nagrađeni i objaviti rang listu pobednika.

Dobitnicima nagradnog konkursa – izabranim pobednicima se smatraju učesnici čiji su poslati radovi izabrani kao najkreativniji i najoriginalniji i koji prema tome ostvaruju poziciju na rang listi.

Proglašenje pobednika je na sajtu www.jacobskonkurs.rs , maksimum 48 sati od zatvaranja nagradnog konkursa dana 9.10.2021 u 23h.

Oglasi
Oglasi

Preuzimanje nagrada

Dobitnik je u obavezi da prilikom preuzimanja nagrade sa sobom ponese fiskalni račun koji je priložio tokom prijave na konkurs i identifikacioni dokument (kako bi se uporedili podaci korišćeni tokom prijave na konkurs). Ukoliko učesnik ne bude imao fiskalni račun kod sebe i podaci sa prijave ne budu odgovarali onima na identifikacionom dokumentu, organizator učesniku neće uručiti osvojenu nagradu. Ukoliko se uoče neregularnosti, Organizator ima pravo da učesniku ne dodeli nagradu i istu prenese na sledeće rangiranog na listi.

Osvojenu nagradu može iskoristiti samo učesnik koji se za istu prijavio na sajtu nagradne igre www.jacobskonkurs.rs i čije je ime na rang listi. Nagrada ne može biti preneta na drugo lice ili ustupljena drugom licu.

Nagrađeni učesnik mora imati prebivalište na teritoriji Republike Srbije

Pravila i učestvovanje

Za pravila Jacobs konkursa i prijavu posetite www.jacobskonkurs.rs

Subscribe
Notify of
1 Komentar
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!