3 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje

Trajanje:

UŠĆE nagradna igra za milion traje od 30.03.2024. do 29.04.2024. godine.

Nagrade:

 • Glavna nagrada:
  • 1 x Poklon vaučer za robe i usluge – kartice za potrošnju u Ušće Shopping Centru u ukupnom iznosu od 1.002.000,00 dinara
 • Nedeljna nagrada (ukupno)
  • 4 x Poklon vaučer/i za robe i usluge – kartice za potrošnju u Ušće Shopping, Centru u ukupnom iznosu od 60.000,00 dinara
 • Dnevna nagrada:
  • 31 x Poklon vaučer/i za robe i usluge – kartica za potrošnju u Ušće Shopping, Centru na iznos od 12.000,00 dinara

Ukupan broj nagrada: 36

Sve nagrade se mogu koristi isključivo za kupovinu roba (tekstil, aksesoar, tehnika, računari, multimediji, prehrambeni proizvodi, kozmetika, nameštaj i ostala roba široke potrošnje) i usluga (ugostiteljstvo, bioskop, frizer, itd.) u Ušće Shopping Centru, i to de njihovog iskorišćavanja do punog iznosa i isteka njihovog važenja.

Pravo učešća

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva punoletna fizička lica.

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati: maloletna lica, lica koja nisu državljani Republike Srbije, zaposleni kod priređivača, angažovani u kompanijama koje učestvuju u organizaciji nagradne igre na bilo koji način, odnosno zaposleni u prodajnim objektima u Ušće Shopping, Ceniru koji učestvuju u organizaciji nagradne igre na bilo koji način, kao i njihovi najbliži članovi porodice: roditelji, deca i supružnici navedenih lica.

Kako učestvovati?

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju lica koja u periodu od 30. marta 2024. godine do 29. aprila 2024. godine:

 1. Izvrše kupovinu proizvoda i/ili usluga u Ušće Shopping, Centru tokom radnog, vremena centra, u vrednosti odi preko 4.000 dinara, po jednom računu
 2. Samostalno ili uz pomoć promotera koji će svakog radnog, dana centra tokom perioda nagradne igre biti prisutni u Ušće Shopping, Centru, izvrše registraciju svojih podataka na internet stranici nagradne igre http://uscerodjendan.usceshoppingcenter.rs na kojoj je potrebno da:
 • (A) upišu: ime i prezime, broj mobilnog telefona, PFR broj računa sa kojia učestvuju i nagradnoj igri i naziv radnje u UŠĆE Shopping Centru u kojoj je izvršena kupovina i dobijeni računi, kao i iznos računa
 • (B) klikom na označeno polje: saglase sa Pravilima nagradne igre koja će učesnicima biti na uvidu u štampanom materijalu u Ušće Shopping, Centru i biti dostupna na internet stranici nagradne igre, (ii) potvrđuju da nisu angažovani kod Priređivača odnosno u kompanijama koje učestvuju u organizaciji nagradne igre na b
 • (C) Klikne na polje: Prijavi me, nakon čega će dobiti jedinstveni OTP registracioni kod koji će automatski biti poslat putem SMS poruke na registrovan broj telefona. Dobijeni Registracioni kod učesnik unosi u prazno polje koje će mu se na ekranu pojaviti u vidu POP UP-a na interet stranici. Nakon potvrde Registracinog, koda lice zvanično postaje učesnik’hagradne igre.

Ukoliko je lice pravilno unelo PFR broj računa, kao i Registracioni kod, dobija povratnu poruku u vidu POP UP-a na internet stranici da je njegov Registracioni kod uspešno prihvaćen, a ukoliko je lice unelo pogrešan PFR broj računa, odnosno pogrešan Registracioni kod, dobija odgovor da je PFR broj računa, odnosno Registracioni kod pogrešan i da pokuša ponovo.

Napomene:

 • Račun se može samo jednom koristiti za učestvovanje u nagradnoj igri, te će bilo kakvo višestruko korišćenje računa,
  odnosno PER broja, biti onemogućeno.
 • Svaki učesnik može učestovati najviše 50 puta u nagradnoj igri, s tim da se isti računi ne mogu koristiti više puta, odnosno mogu se koristiti samo jednom za učestvovanje u nagradnoj igri.
 • Svaki učesnik sa jednim računom može osvojiti samo jednu nagradu (dnevnu, nedeljnu ili glavnu), te osvajanje jedne nagrade isključuje mogućnost i automatski diskvalifikuje učesnika iz daljeg, učestvovanja u nagradnoj igri.

Izvlačenje dobitnika

Izvlačenje dobitnika obavlja se automatski preko specijalno programiranog sistema, na osnovu koga se po principu slučajnog odabira.

Izvlačenje dnevnih nagrada obavlja se svakim danom, odnosno počev od 31. marta 2024. godine, pa zaključno sa 30. aprilom 2024. godine u 9 časova. Dobitnici dnevnih riagrada dobijaju putem sms poruke na registrovan broj telefona informaciju da su postali potencijalni dobitnici dnevne nagrade, te da su dužni da u roku od 48 časova od slanja poruke pošalju svoje podatke na e-mail adresu usce“emd.rs – ime i prezime, broj telefona koji je registrovan na internet stranici, fotografiju računa sa dokazom o obavljenoj kupovini.

Izvlačenje nedeljnih nagrada obavlja se: 6. aprila, 13. aprila, 20. aprila i 30. aprila 2024. godine, u 10 časova. Dobitnici nedeljnih nagrada dobijaju putem sms poruke na registrovan broj telefona informaciju da su postali potencijalni dobitnici nedeljne nagrade, te da su dužni da u roku od 48 časova od slanja poruke pošalju svoje podatke na e-mail adresu uscećigmd.rs – ime i prezime, broj telefona koji je registrovan na internet stranici, fotografiju računa sa dokazom o obavljenoj kupovini.

Izvlačenje glavne nagrade obavlja se 30. aprila 2024. godine u 12 časova. Izvučenog, dobitnika glavne nagrade kontaktira Priređivač na registrovan broj telefona (kao i putem slanja sms poruke na registrovan broj telefona) i obaveštava ga o uslovima za preuzimanje glavne nagrade (račun, uvid u lična dokumenta, uzimanje JMBG-a, a sve kako bi Priređivač u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana izvršio prijavu poreza na dohodak građana i izvršio plaćanje navedenog, poreza).

Preuzimanje nagrada

Dobitnici nagrada će svoje nagrade preuzeti na info pultu u Ušće Shopping Centru počev od narednog, dana od dana osvajanja nagrade, odnosno od dana prijema obaveštenja o osvajanju nagrade, a u roku od 15 (petnaest) dana od dana izvlačenja osvojene nagrade. Po isteku roka, Priređivač nije u obavezi da izvučenom dobitniku uruči nagradu.

Prilikom svakog, preuzimanja nagrade, dobitnici moraju dokazati identitet uvidom u ličnu kartu i pokazati originalni račun sa kojim su učestvovali i osvojili nagradu uz dokaz da takvom licu pripada Registracioni kod koji je osvojio nagradu i moraju potpisati izjavu o preuzimanju nagrade. Podaci iz lične karte i računa i Registracioni kod moraju da odgovaraju podacima koji su kao takvi registrovani na internet stranici i koji su osvojili konkretnu nagradu, u suprotnom, ukoliko podaci ne odgovaraju podacima koji su registrovani, takvom licu neće biti dodeljena nagrada.

Pored navedenog, dobitnik glavne nagrade će pre preuzimanja nagrade Priređivaču morati i da dostavi svoj jedinstveni matični broj (JMBG), adresu i opštinu prebivališta, a sve kako bi Priređivač u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana izvršio prijavu poreza na dohodak građana i izvršio plaćanje navedenog poreza.

Učestvovanje i pravila

Za prijavu posetite stranicu www.uscerodjendan.usceshoppingcenter.rs

Za pravila kliknite OVDE

Subscribe
Notify of
3 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!