9 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje
Oglasi

Trajanje:

Chipsy nagradna igra počinje 22.04.2024. godine sa početkom u 00:00 časova i završava se 21.05.2024. godine u 23:59 časovačasova.

Nagrade:

 • GLAVNA NAGRADA: 1 x Automobil Audi Q3 vrednosti 5,746,045.86
 • DNEVNA NAGRADA: 30 x putovanje u Nemačku, Minhen na fudbalsku utakmicu Srbija – Slovenija

Ukupno 30 dnevnih nagrada koja se sastoji od putovanja u trajanju od 19. juna 2024. do 21. juna 2024 godine u Republiku Nemačku, Minhen na utakmicu Srbija-Slovenija, sa uključenim sledećim troškovima:

 • (i) avionski prevoz ekonomskom klasom na relaciji Beograd –– Minhen– Beograd, pri čemu let ne mora biti direktan
 • (ii) 2 noćenja sa doručkom u hotelu TULIP IN MUNCHEN MESSE
 • (iii) transfer od aerodroma do hotela i nazad, od hotela do stadiona i nazad prevoznim sredstvom po izboru priređivača
 • (iv) panoramsko razgledanje grada i obilazak dvorca Nimfenburg
 • (v) kartu za ulazak na utakmicu Srbija – Slovenija koja će se održati 20. juna 2024. godine
 • (vi) uslugu vodiča na srpskom jeziku na način i u meri koju odredi priređivač (vii) boravišne i aerodromske takse (vii) putno zdravstveno osiguranje za Dobitnika.

Ukupan broj nagrada: 31

Proizvodi koji učestvuju u nagradnoj igri

U nagradnoj igri učestvuju svi proizvodi brendova:

Oglasi
 • Doritos
 • Clipys
 • Chipsy
 • Pardon
 • GUD

Kako učestvovati?

 1. Kupite proizvod od minimum 299 RSD koji učestvuje u nagradnoj igri (Doritos, Clipys, Chipsy, Pardon, GUD) u vrednosti iz pravila
 2. Na fiskalnom računu pronađi PFR BROJ
 3. Pošalji SMS na broj 8808 ili izvršiti prijavu PFR broja putem Android ili iOs mobilne aplikacije prateći korake za registraciju i prijavu nakon preuzimanja i instaliranja Aplikacije na svoj Android ili iOS uređaj.
 4. Osvoji nagradu

Potrebno je poslati SMS na broj 8808 sa tekstom PFR broja, na primer: Y1UBTSKP-Y2UBTSKP-24 ili izvršiti prijavu PFR broja putem Android ili iOs mobilne aplikacije prateći korake za registraciju i prijavu nakon preuzimanja i instaliranja Aplikacije na svoj Android ili iOS uređaj.

Izvlačenje dobitnika

Izvlačenje dnevnih nagrada se obavlja svakog dana, počevši od 23. aprila 2024. godine, automatski, putem softvera, metodom slučajnog odabira, iz baze svih primljenih ispravnih prijava.

U izvlačenju dnevnih nagrada učestvuju sve ispravne prijave primljene od strane priređivača na način i u periodu označenom u članu 8.4. dnevne nagrade se izvlače svakog dana u 10:00 časova. prvo izvlačenje Dnevne nagrade biće izvršeno 23. aprila 2024. godine u 10:00 časova, a poslednje izvlačenje Dnevne nagrade biće izvršeno 22. maja 2024. godine u 10:00 časova.

Izvlačenje dobitnika glavne nagrade biće izvršeno 22.05.2024. godine u 11:00h

U izvlačenju glavne nagrade učestvuju sve ispravne prijave koje su primljene od strane priređivača na način i u periodu prijava za nagradnu igru.

Objava dobitnika

Priređivač će objaviti prijave koje su izvučene za Dnevnu nagradu tako što će objaviti pretplatničke brojeve sa kojih su poslate prijave, sa sakrivene poslednje tri cifre zajedno sa PFR brojevima iz prijava u aplikaciji, svakog narednog ponedeljka za prethodnu nedelju.

Oglasi

Finalni spisak svih prijava koje su izvučene na nagradu, biće učinjen dostupan učesnicima, objavljivanjem svih pretplatničkih brojeva sa kojih su poslate prijave, bez poslednje tri cifre zajedno sa PFR brojevima iz prijave, na Chipsy sajtu, najkasnije u roku od 15 dana od poslednjeg dana izvlačenja dobitnika dnevnih nagrada odnosno 22.05.2024. godine.

Priređivač će objaviti prijavu koja je izvučena za glavnu nagradu tako što će objaviti pretplatnički broj sa kojeg je poslata prijava sa sakrivene poslednje tri cifre zajedno sa pFR brojem iz prijave u aplikaciji u roku od 5 dana od dana izvlačenja, kao i na Chipsy sajtu, najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika glavne nagrade odnosno 22.05.2024. godine.

Obaveštenje dobitnika

Dnevne nagrade

Priređivač će obavestiti Učesnika putem SMS poruke na pretplatnički broj sa kog je poslata prijava, da je Prijava zajedno sa pFR brojem iz prijave izvučena za nagradu, te o obavezi Učesnika da u roku od 48 sati od prijema SMS-a priređivaču dostavi lične podatke fizičkog lica koje će se smatrati Dobitnikom i to ime, prezime, JMBG ili broj lične karte, skeniranu kopiju prve strane pasoša, adresu prebivališta ili boravišta i fotografiju Fiskalnog računa iz člana 8.2., na kojem se vidi pFR broj koji mora biti isti kao PFR broj iz prijave imejlom na adresu kontakt@chipsy.rsradi potvrde validnosti pFR broja i time sticanja prava učesnika na nagradu (dalje: „Validacija“) i utvrđivanja identiteta Dobitnika. pod Validacijom se podrazumeva utvrđivanje da li je pFR broj ispravan ako je to definisano članom 8.3, i da li se istovetan pFR broju iz prijave i Fiskalnog računa.

Glavna nagrada

Priređivač će obavestiti Učesnika putem SMS poruke na pretplatnički broj sa kog je prijava poslata, da je prijava zajedno sa pFR brojem iz prijave izvučena za nagradu, te da će biti kontaktiran od strane priređivača i obavešten da je dužan da u roku od 48 sati dostavi priređivaču podatke o ličnosti za fizičko lice koje će se smatrati Dobitnikom i to ime, prezime, datum rođenja, JMBG ili broj lične karte i adresu prebivališta ili boravišta kao i fotografiju Fiskalnog računa,na kojem se vidi pFR broj koji mora biti isti kao PFR broj iz prijave, imejlom na adresu kontakt@chipsy.rs, radi Validacije i utvrđivanja identiteta Dobitnika.

Ukoliko dobitnik ne postupi u skladu sa obavezom i ili svojom krivicom onemogući dodeljivanje nagrade u roku iz pravila dobitnik gubi pravo na glavnu nagradu a priređivač će nagradu dodeliti nagradu rezervnom dobitniku u roku koji će naknadno biti definisan.

Dodela nagrada

Po obavljenoj pozitivnoj validaciji i utvrđivanju identiteta dobitnika dnevne nagrde, priređivač će obavestiti dobitnika da je dužan da sa Agencijom potpiše Ugovor o putovanju. Agencija je u obavezi da u roku od 3 radna dana od dobijanja informacije o identitetu Dobitnika od strane priređivača kontaktira dobitnika, radi potpisivanja Ugovora o putovanju koji omogućuje realizaciju Dnevne nagrade. potpisivanjem Ugovora o putovanju smatra se da je dnevna nagrada uručena Dobitniku

Ukoliko fobitnik ne postupi u skladu sa obavezom gubi pravo na nagradu a priređivač će dodeliti nagradu rezervnom Dobitniku.

Ukoliko dobitnik želi, može odrediti drugu osobu koja bi iskoristila dnevnu nagradu umesto njega, u kom slučaju je dužan da dostavi direktno Agenciji overenu izjavu od strane javnog beležnika kojom imenuje fizičko lice koje će iskoristiti Dnevnu nagradu najkasnije do 05.06.2024. godine, nakon čega neće postojati mogućnost izmene.

Po obavljenoj validaciji i utvrđivanju identiteta dobitnika galvne nagrade , priređivač je u obavezi da dodeli glavnu nagradu dobitniku najkasnije do 03.06.2024. godine.

Ukoliko odluči, priređivač će glavnu nagradu dobitniku dodeliti na svečasnosti koju će specijalno organizovati za tu priliku. Mesto i vreme održavanja svečanosti dobitniku će biti saopšteni prilikom obaveštenja o osvojenoj nagradi. U suprotnom, dobitnik će prilikom obaveštenja o osvojenoj nagradi biti obavešten i o načinu preuzimanja iste. Troškove nastale u vezi preuzimanja glavne nagrade snosi isključivo dobitnik.

Učestvovanje i pravila

Chipsy nagradna igra traje do 21.05.2024, a za učestvovanje poseti www.chipsy.rs

Za pravila nagradne igre u PDF-u kliknite OVDE

Subscribe
Notify of
9 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!