Klikni i pošalji komentar ili pitanje

Trajanje:

UniCredit nagradni konkurs počinje 12.2.2024. godine u 00:01 časova i završava se 31.3.2024. godine u 23.59 časova

Nagrade:

 • 1 x putovanje za dve osobe u London na fudbalsku utakmicu finala UEFA Champions League 2024 u periodu od 31. maja 2024. do 02. juna 2024. godine, koje obuhvata:
  • 2 (slovima: dve) ulaznice prve kategorije za fudbalsku utakmicu finala UEFA finala UEFA Champions League 2024, koje se održava u Londonu, na stadionu „Wembley“, 1. juna 2024. godine;
  • 2 (slovima: dve) povratne avio karte na relaciji Beograd-London-Beograd, sa uključenim avio taksama;
  • Troškove izdavanja turističke vize na period od 6 meseci za Veliku Britaniju;
  • transfer sa i do aerodroma u Londonu za 2 (slovima: dve) osobe;
  • transfer od hotela do stadiona i od stadiona od hotela za 2 (slovima: dve) osobe;
  • smeštaj u dvokrevetnoj sobi u hotelu sa 5 zvezdica na bazi 2 noćenje/a sa doručkom;
  • uslugu domaćina tokom boravka na stadionu radi prisustvovanja utakmici;
  • 2 poklona po izboru organizatora finala UEFA Champions League 2024; i
  • nagradni novčani iznos od 15,000 (slovima: petnaest hiljada) dinara, koji će biti stavljen na raspolaganje
  • Učesniku koji dobije Nagradno putovanje posredstvom PrePaid poklon kartice UniCredit Banke,za privatne troškove, a koja se može koristiti za plaćanja na POS terminalima u svim maloprodajnim objektima u
 • 20 x PrePaid poklon kartica UniCredit Banke u iznosu od 12.000,00 din

Pravo učešća

Pravo na učešće u Nagradnom konkursu i ostvarivanje nagrada imaju sva fizička lica starija od 18 godina koja imaju državljanstvo i prebivalište u Republici Srbiji, koji imaju Studentski paket račun Standard koji su klijenti UniCredit banke i poseduju Mastercard debitnu i/ili kreditnu karticu UniCredit banke za fizička lica.

Kako učestvovati?

Tokom perioda trajanja nagradnog konkursa, jednom nedeljno, svakog petka, na internet stranici UniCredit bank biće omogućen uvid o, u tom trenutku, broju izvršenih kvalifikovanih transakcija Učesnika koji trenutno vodi u Nagradnom konkursu, bez navođenja informacija o ukupnom ili pojedinačnim iznosima tih transakcija i bez navođenja drugih ličnih podataka

Učesnici učestvuju u Nagradnom konkursu:

vršenjem plaćanja svojom debitnom i/ili kreditnom Mastercard karticom izdatom od strane UniCredit banke za fizička lica, u iznosu od najmanje 500,00 dinara ili više, na POS terminalima u Republici Srbiji, uključujući i plaćanja mobilnim novčanikom putem Apple i Google pay aplikacijje instalirane na svojim mobilnim telefonima, tokom Perioda trajanja,

Napomene:

 • Konkurs važi samo za klijente koji poseduju Studentski paket račun.
 • Plaćanje možete izvršiti na bilo kom POS terminalu u Republici Srbiji, bio kojom Mastercard karticom, uključujući i plaćanja mobilnim novčanikom putem Apple i Google pay aplikacijje, osim podizanja gotovine na bankomatma

Kako se određuju Učesnici koji dobijaju Nagrade?

Korisnik koji ostvari najveći broj tranaskcija i tačno odgovori na nagradno pitanje osvaja glavnu nagradu

Rezultate Nagradnog konkursa, Učesnike koji će dobiti priliku da tačno odgovore na postavljeno Pitanje i Učesnike koji
će dobiti Nagrade utvrđuje komisija od 3 člana koju čine predstavnici Organizatora.

Organizator Nagradnog konkursa će 15. aprila 2024. godine do 09:00 časova sačiniti izveštaj o svim Učesnicima
rangiranim po broju Kvalifikovanih transakcija izvršenih u Periodu trajanja Nagradnog konkursa, od najvećeg broja
Kvalifikovanih transakcija do najmanjeg (u daljem tekstu: „Izveštaj“). U slučaju više Učesnika sa istim najvećim brojem
izvršenih Kvalifikovanih transakcija, Izveštaj će sadržati vreme kada je izvršena poslednja takva Kvalifikovana transakcija
u toku Perioda trajanja. Izveštaj neće sadržati lične podatke Učesnika.

Do 12:00 časova istog dana, članovi Komisije će na osnovu Izveštaja zajednički utvrditi prvih 21 (slovima: dvadeset i jedan) Učesnika sa najvećim brojem izvršenih Kvalifikovanih transakcija u Periodu trajanja Nagradnog konkursa.

Organizator Nagradnog konkursa će nakon potvrde komisije prvih 21 (slovima: dvadeset i jedan) Učesnika iz Izveštaja komisije uneti u bazu podataka UniCredit banke kako bi došao do podataka o ličnosti Učesnika, a radi kontaktiranja istih.


Prilikom obrade podataka o ličnosti Služba za upravljanje odnosima sa klijentima će utvrditi sledeće:
1) lična imena i prezimena Učesnika;
2) broj mobilnog telefona Učesnika;
3) i-mejl adresu Učesnika;
4) da Učesnik nije u bilo kom trenutku tokom Perioda trajanja Nagradnog konkursa i po okončanju istog obavestio Organizatora da ne želi da učestvuje u Nagradnom konkursu slanjem i-mejla na adresu nagradnikonkurs@unicreditgroup.rs.

Organizator Nagradnog konkursa će u roku od 48 časova putem utvrđene i-mejl adrese ili telefona kontaktirati prvih 21 Potencijalnih kvalifikovanih učesnika i obavestiti ih o mogućnosti da im bude dodeljena Nagrada ukoliko tačno odgovore na Pitanje koje će im biti dostavljeno putem i-mejla na koji je neophodno da daju odgovor. Potencijalni kvalifikovani učesnik dobija nagradu ukoliko u narednih 48 (slovima: četrdeset osam) časova tačno odgovore na postavljeno Pitanje i pod uslovom da se u istom roku ne izjasne da ne žele
da učestvuju u Nagradnom konkursu slanjem i-mejla na adresu nagradnikonkurs@unicreditgroup.rs. U i-mejlu kojim Služba za upravljanje odnosima sa klijentima Organizatora nagradnog konkursa postavlja Pitanje Potencijalnom kvalifikovanom učesniku, Organizator će dostaviti obaveštenje o obradi podataka o ličnosti u cilju upoznavanja Potencijalnih kvalifikovanih učesnika sa načinom obrade podataka o ličnosti i ostvarivanju prava na Nagradu, a koje Obaveštenje će sadržati i zahtev za pristanak za obradu podatak o ličnosti za učešće u Nagradnom konkursu (u daljem tekstu: „Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti“) i omogućavanju prava na nagradu .

Kontaktiranje Nagrađenih učesnika i prihvatanje nagrada

Organizator će u roku od 24 časa od sastavljanja liste Nagrađenih učesnika poslati obaveštenja na utvrđene i-mejl adrese prvih 21 Nagrađenih učesnika sa instrukcijama za preuzimanje nagrada.

Organizator će objaviti podatke (ime i prezime) o Nagrađenim učesnicima (ukoliko su Nagrađeni učesnici saglasni sa navedenim), koji su prihvatili Nagrade i ispunjavaju sve uslove ovih Pravila na internet stranici: https://www.unicreditbank.rs dana 23. aprila 2024. godine do 16:00 časova , pri čemu će dobitnici Poklon kartica biti objavljeni po abecednom redu. Podaci će biti uklonjeni sa navedene internet stranice odmah po realizaciji Nagradnog konkursa.

Objava pobedenika

Finalni spisak dobitnika biće objavljen na sajtu banke 20. aprila 2024. godine.

Dodela nagrada

Sve Nagrade se preuzimaju lično, na način koji će biti saopšten Konačnim nagrađenim učesnicima.

Kako bi preuzeli Nagrade, Konačni nagrađeni učesnici su dužni da da postupe prema instrukcijama Organizatora, koja
će im biti komunicirana i-mejl ili telefonom. Dobijene Nagrade se ne mogu ustupiti drugom licu.

Pravila

Za pravilnik nagradne igre kliknite OVDE

Subscribe
Notify of
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!