2 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje
Oglasi

Trajanje:

Nutella nagradna igra traje u periodu od 10.11.2023. do 10.12.2023. u 23.59 časova.

Dobitnici

Spisak dobitnika pogledajte na stranici www.nutella.com/rs/dobitnici.php

Nagrade:

 • Glavne nagrade:
  • 10 x Nutella PORODIČNI POKLON PAKET koji obuhvata 5 x Nutella prazničnih džempera ( 5 x 2.256,61 RSD ) i 5 x tegli Nutella proizvoda od 400gr ( 5 x 409,80 RSD )
 • Dnevna nagrada (ukupno):
  • 450 x Nutella praznični džemper i Nutella teglu od 400gr

Ukupan broj nagrada: 460

Pravo učešća

Pravo da učestvuju imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez Kosova i Metohije), izuzev lica zaposlenih ili na drugi način radno aktivni kod priređivača DELTA DMD d.o.o., u privrednom društvu GMD SOLUTIONS d.o.o. BEOGRAD-VOŽDOVAC, matični broj: 21348848, u privrednom društvu Idea Plus Communications d.o.o., matični broj 17153536, kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, vanbračni partneri odnosno partneri u partnerskoj vezi, deca odnosno usvojena deca, usvojioci te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

Oglasi

Nutella proizvodi koji učestvuju u nagradnoj igri

 • Nutella 200gr
 • Nutella 400gr
 • Nutella 600gr
 • Nutella 700gr
 • Nutella 900gr
 • Nutella 1000gr
 • Nutella 3000gr

Kako učestvovati?

 1. Tokom perioda trajanja nagradne igre u bilo kojem maloprodajnom objektu, ostvarite kupovinu bilo koje dve Nutella tegle minimalne težine 400gr po jednom računu, odnosno bilo koji Nutella proizvod, čija gramaža pojedinačno, ili u zbiru prelazi 800gr.
 2. Sačuvajte fiskalni račun na kojem se nalazi PFR broj kao dokaz o kupovini do kraja nagradne igre, a najduže do 31.12.2023. godine. (PFR broj predstavlja kombinaciju slova i brojeva i dva razmaka u vidu srednje crte)
 3. Pošaljite SMS poruku sa PFR brojem fiskalnog računa na broj 8888:
  Ukoliko je učesnik nakon izvršene gore opisane kupovine, dobio fiskalni račun na kome se nalazi PRF broj ABVGD12EZJ-ABVGD12EZJ-1234 , onda šalje sms na broj 8888 sa tekstom: ABVGD12EZJ-ABVGD12EZJ-1234

Napomene:

 • SMS poruka se tarifira po ceni standardnog SMS-a za MTS, A1, Yettel i Globaltel mrežu (za korisnike MTS mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om, za korisnike Yettel mobilne mreže: 3,99 rsd sa PDV-om i za korisnike A1 I Globaltel mobilne mreže: 3,48 rsd sa PDV-om).
 • Broj 8888 biće dostupan za slanje SMS poruka počev od 10. novembra 2023. godine u 00:01 časova do 9. decembra 2023. godine u 23.59 časova

Izvlačenje dobitnika

IZVLAČENJE GLAVNE NAGRADE

Izvlačenje dobitnika glavne nagrade PORODIČNI POKLON PAKET biće vršeno 10.12.2023. godine u 10h (učestvuju lica koja su poslala SMS na broj 8888 sa odgovarajućim sadržajem u periodu od 10.11. godine u 00:01 časova do 9.12.2023. godine u 23.59 časova)

 • Biće izvučeno 10 dobitnika za nagradu PORODIČNI POKLON PAKET.
 • Dobitnik dnevne nagrade može biti dobitnik nagrade PORODIČNI POKLON PAKET.

IZVLAČENJE DNEVNE NAGRADE

Izvlačenje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno svakog dana za prethodni dan (u izvlačenju za određeni dan učestvuju lica koja su se registrovala određenog dana u periodu od 00:00 časova do u 23:59 časova – na primer: svi učesnici koji se registruju u ponedeljak, u periodu od 00:00 časova do u 23:59 časova, učestvuju u izvlačenju dobitnika DNEVNE nagrade u utorak).

Oglasi
Oglasi

Izvlačenje dobitnika dnevnih nagrada biće vršeno počev od 11.11.2023. godine, i to tako što će zaključno sa 10.12.2023. godine, svakog dana biti izvučeno po 15 dobitnika dnevnih nagrada.

 • Biće izvučeno ukupno 450 dobitnika DNEVNE nagrade.
 • Jedno lice ne može biti dobitnik DNEVNE nagrade više puta.
 • Dobitnik DNEVNE nagrade može biti dobitnik nagrade PORODIČNI POKLON PAKET.

Biće izvučena po dva rezervna dobitnika za DNEVNE nagrade i nagrade PORODIČNI POKLON PAKET .

Objavljivanje dobitnika

Objavljivanje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno na internet stranici www.nutellapraznici.rs najkasnije u roku od 5 dana od dana utvrđivanja dobitnika nagrada (biće javno objavljeno samo prve 4 cifre broja mobilnog telefona dobitnika, bez objavljivanja imena i prezimena).

Obaveštenje dobitnika o osvojenim nagradama

Istog dana kada je nagrada izvučena, priređivač će obavestiti dobitnika SMS-om na broj mobilnog telefona sa kog je poslao sms za učešće u nagradnoj igri, o nagradi koju je osvojio, kao i o obavezi da u roku od 48 časova od prijema ovog SMS-a priređivaču dostavi lične podatke (ime, prezime, adresu prebivališta i adresu za isporuku nagrade ako je različita od adrese prebivališta) i fotografiju fiskalnog računa kao dokaz o izvršenoj kupovini, a sve to na mail adresu nutella@gmd.rs

Ukoliko iz bilo kog razloga priređivač posumnja u tačnost i zakonitost fiskalnog računa koji predstavlja dokaz o izvršenoj kupovini, isti je slobodan da bez obrazloženja od dobitnika zatraži originalni račun na neposredni uvid. Dobitnik je dužan da mu isti dostavi neposredno ili putem pošte/kurirske službe u roku od 3 radna dana od dana prijema zahteva, a u suprotnom isti gubi pravo na nagradu.

Preuzimanje nagrada

Priređivač će dostaviti nagrade dobitniku putem pošte ili kurirske službe na adresu koju dobitnik bude naznačio, a koja se nalazi na teritoriji gde se priređuje nagradna igra i to najkasnije do 10.1.2024. godine.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše pristanak za prihvatanje nagrade.

Oglasi
Oglasi

Pravila

Nutella nagradna igra traje do 10.12.2023, a za pravila posetite www.nutellapraznici.rs

Subscribe
Notify of
2 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!