7 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje
Oglasi

Trajanje:

Najnovija Jacobs nagradna igra i Jacbos konkurs su na linku
www.nagradneigrers.com/tag/jacobs

Jacobs konkurs od ispod je trajao do 30.08.2023 na sajtu www.jacobskonkurs.rs

Nagrade:

 • 5 x Električni trotinet Xiaomi (vrednost 48.740din)
 • 5 x Bicikl (vrednost po 21.200din)
 • 10 x Jacobs paket kafe

Ukupan broj nagrada: 20

Pravo učešća

Pravo učestvovanja u nagradnom konkursu imaju sva punoletna (18+) fizička lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji.

Oglasi

U konkursu ne mogu učestvovati zaposleni kod Organizatora, Realizatora i druga lica, koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog nagradnog konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, braća, sestre, deca i supružnici sa svojom užom porodicom. Pod užom porodicom se podrazumeva društvena grupa koja se sastoji od supružnika i najbližih krvnih srodnika (roditelji i deca) koji obično žive zajedno.

Jacobs proizvodi koji učestvuju u akciji

Proizvodi koji učestvuju u akciji su Jacobs Instant, tradicionalna kafa i kapsule:

 • Jacobs tradicionalna kafa
 • Cronat Gold
 • Crema Gold
 • Monarch
 • 3u1 original
 • 2u1 original
 • 3u1 Milka
 • Cappuccino Milka
 • Cappuccino Original
 • Cappuccino Vanila

Univerexport prodavnice

Spisak Univerexport prodavnica možete pogledati na stranici www.univerexport.rs/sr/prodavnice

Kako učestvovati?

 1. KUPITE bilo koju Jacobs tradicionalnu, instant ili kapsule kafu u minimalnoj ukupnoj vrednosti od 999,00 dinara u nekom od UNIVEREXPORT PRODAJNIH OBJEKATA i preko online stranice ELAKOLIJE www.elakolije.rs
 2. SAČUVAJTE FISKALNI RAČUN i posetite Jacobs veb sajt www. jacobskonkurs.rs
 3. Da biste se prijavili za učešće u nagradnom konkursu na sajtu, potrebno je da UNESETE SVOJE PODATKE (ime i prezime, adresu, datum rodjenja) i priložite fiskalni račun u formi fotografije (jedan fiskalni račun se može iskoristiti samo jedanput.
 4. Uploaduj video klip ili fotografiju koja na njima najkreativniji način oslikava temu konkursa – LETNJA PAUZA UZ JACOBS KAFU

Napomene:

 • Učestvovati se može više puta ali sa različitim računima
 • Neregularne prijave neće biti razmatrane za nagrade.
 • Prijave se moraju postaviti sa validnim podacima. One lažno postavljene niti sa neregularnim računima neće ući u izbor za nagradu. Podaci koji budu uneti moraju biti verodostojni. U slučaju da žiri uoči bilo koju zloupotrebu od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici, bez upozorenja, biće diskvalifikovani iz nagradnog konkursa.

Odabir dobitnika

Stručni žiri će na dan završetka konkursa izabrati najkreativnije radove na zadatu temu konkursa i objaviti rang listu učesnika koji su osvojili nagrade.

Oglasi
Oglasi

Dobitnicima nagradnog konkursa – izabranim pobednicima se smatraju učesnici čije video klipove ili fotografije izabere stručni žiri kao najkreativnije na zadatu temu (Letnja pauza uz Jacobs)

Prvih 20 rangiranih učesnika će biti nagrađeni.

Objava dobitnika

Proglašenje pobednika je na sajtu www.jacobskonkurs.rs , maksimum 48 sati od zatvaranja nagradnog konkursa dana 30.08.2023 u 23h.

Obaveštavanje dobitnika

U slučaju nemogućnosti kontaktiranja odabranih lica putem broja telefona koji su dostavili radi podele nagrade i/ili ne odazivanja dobitnika u roku od 3 radna dana od trenutka izbora dobitnika, organizator stiče pravo da nagradu prosledi prvom rezervnom učesniku. Za svakog izabranog dobitnika, komisija će, po svojim kriterijumima, izabrati rezervne dobitnike koji će, u slučaju neodazivanja biti kontaktirani.

Dodela nagrada

Dobitnik je u obavezi da prilikom preuzimanja nagrade sa sobom ponese fiskalni račun koji je priložio tokom prijave na konkurs i identifikacioni dokument (kako bi se uporedili podaci korišćeni tokom prijave na konkurs).

Ukoliko učesnik ne bude imao fiskalni račun kod sebe i podaci sa prijave ne budu odgovarali onima na identifikacionom dokumentu, organizator učesniku neće uručiti osvojenu nagradu.

Osvojenu nagradu može iskoristiti samo učesnik koji se za istu prijavio na sajtu www.jacobkonkurs.rs i čije je ime na rang listi.

Oglasi
Oglasi

Učestvovanje i pravila

Za učestvovanje posetite www.jacobskonkurs.rs

Jacobs nagradna igra traje u Univerexportu do 30.08.2023, a za pravila kliknite OVDE

Subscribe
Notify of
7 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!