Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Trajanje:

Head&Shoulders nagradna igra/nagradni konkurs traje od 10.07.2023 do 05.08.2023

Nagrade:

 • 4 x Galaxy Watch 5 Pro ( za svaki period učešća po jedan)
 • 12 x vaučer za kupovinu u Sport Vision u vrednosti od 60 eura u dinarskoj protivvrednosti (za svaki period učešća po 3)

Ukupan broj nagrada: 16

Pravo učešća

Na konkursu mogu učestvovati fizička lica – stariji od 18 godina, vlasnici stvarnih, validnih, javnih, ličnih, aktivnih i otvorenih Instagram profila sa dostupnom aktivnom opcijom tagovanja, koja imaju prebivalište u Srbiji, bez Kosova i Metohije.

Zaposleni kod organizatora i bilo koje kompanije koja je uključena u realizaciju bilo koje radnje vezane za organizaciju i sprovođenje konkursa kao ni članovi njihovih porodica, ne mogu učestvovati u konkursu.

Oglasi

Kako učestvovati?

 1. Kupi bilo koji Head&Shoulders proizvod u vrednosti od najmanje 499 dinara u bilo kom Mercator, Roda ili Idea objektu na teritoriji Republike Srbije
 2. Sačuva do kraja konkursa fiskalni račun o tome
 3. Izradi i na svoj otključani Instagram profil postavi svoju fotografiju/video i pokaže kako ostaješ aktivan uz obavezno označavanje #stayactiveH&S

Napomene:

 • Instagram story kao format ne učestvuju u konkursu i neće biti uzeti u obzir.
 • Fotografija/video moraju biti originalni, zabranjeno je korišćenje tuđih fotografija/videa, montaža ili bilo koje
  modifikovanje istih.
 • prikaz fiskalnog računa koji dokazuje kupovinu proizvoda pre dana utvrdjivanja najuspešnijih učesnika svake nedelje, biće diskvalifikacioni uslov za ostvarivanje prava na nagradu, odnosno neophodno je da kupovina bude obavljena pre nego što je učesnik odredjen kao najuspešniji o čemu će kao dokaz prezentovati fiskalni račun sa datumom pre dana utvrdjivanja

Preduslovi za validno učešće u konkursu

Da bi prijavljivanje bilo validno potrebno je da budu kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:

 1. svaki učesnik mora imati pravo na učestvovanje u skladu sa svim uslovima pravila
 2. postavljanje komentara u stihu kao i kupovina proizvoda mora biti izvršeno isključivo u toku trajanja konkursa (komentari koji su postavljeni pre ili kasnije neće biti uzeti u obzir) u navedenim objektima
 3. jedan komentar (može biti postavljen samo jednom tokom konkursa od strane jednog Učesnika, a svaki učesnik ima pravo da postavi neograničen broj komentara
 4. radi učešće u konkursu u obzir će biti uzimani samo komentari u stihu koji se odnose na temu konkursa, svi drugi a posebno na bilo koji način neprimereni komentari neće biti uzeti u obzir i mogu biti brisani

Odabir dobitnika

Žiri koji će biti imenovan od strane organizatora izabraće zajednički 16 najkreativnijih fotografija/videa koje odgovaraju temi konkursa i učesnici koji su ih postavili ukoliko ispunjavaju sve uslove iz pravila

Najuspešniji učesnici će biti utvrđivani na dane:

 • 17.07 za period učešća od 10.07. do 16.07.
 • 24.07 za period učešća od 17.07. do 23.07.
 • 31.07. za period učešća od 24.07. do 30.07.
 • 05.07.za period učešća od 31.07. do 05.07
 • Jedan Učesnik može osvojiti samo jednu nagradu.
 • Nagradu nije moguće zameniti za drugu nagradu ili za novac.

Objava dobitnika

Imena najuspešnijih učesnika će biti objavljena u formi story-ja na profilu @headandshouldersrs u roku od najviše 5 kalendarskih dana od dana utvrđivanja validnosti učešća.

Oglasi
Oglasi

Dodela nagrada

Nagrade će biti dostupne za preuzimanje u skladu sa dogovorom sa dobitnikom a prema mogućnostima dostave od strane organizatora.

Ukoliko se potencijalni dobitnik nagrade ne odazove nakon objave, putem slanja DM (direct massage) profilu @headandshouldesrs u roku od pet dana od dana objave story obaveštenja da je osvojio nagradu, ili se utvrdi da nije
ispunio sve uslove iz konkursa nagrade ostaju organizatoru.

Učestvovanje i pravila

Za učestvovanje poseti www.instagram.com/headandshouldersrs/

Head&Shoulders nagradna igra traje do 05.08.2023, a za pravila učestvovanje kliknite OVDE

Subscribe
Notify of
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!