1 komentar - pogledaj ili pošalji pitaj

Trajanje:

Halkbank nagradna igra/nagradni konkurs traje 04.10.2023. godine u 00:00:00 časova, a završava se 31.10.2023. godine u
23:59:59 časova.

Nagrade:

  • 50 x sat SWATCH koji podržava SwatchPAY! tehnologiju

Ukupan broj nagrada: 50

Pravo učešća

Pravo na učestvovanje u Konkursu i ostvarivanje nagrada imaju punoletna fizička lica koja su korisnici MASTERCARD World kreditne kartice koju je izdala HALKBANK a.d. Beograd.

Pravo na učešće na konkursu imaju i lica koja su postala korisnici MASTERCARD World kreditne kartice u toku trajanja konkursa.

Zaposleni kod HALKBANK ne mogu učestvovati u konkursu.

Kako učestvovati?

  1. Izvršite najmanje 3 transakcije u ukupnom iznosu od 20.000,00 RSD i više na POS terminalima i preko e-commerce prodajnih
    mesta, putem Mastercard World kreditne kartice za fizička lica
  2. Obračun za nagradu uključuje transakcije kupovine u zemlji i inostranstvu koje nisu refundirane, odnosno stornirane

Napomene:

  • Jedna kreditna partija obuhvata osnovnu karticu i dodatne kartice izdate uz osnovnu karticu, a pravo na nagradu ostvaruje korisnik osnovne kartice.

Odabir dobitnika

Nagrade dobija 50 Učesnika koji tokom perioda trajanja konkursa u najkraćem roku naprave najmanje 3 odvojena plaćanja.

Objava dobitnika

Imena dobitnika nagrada biće objavljena u petak, 10.11.2023. godine do 16.30 časova na stranici www.halkbank.rs

Obaveštenje dobitnika

Po isteku perioda trajanja nagradne igre, organizator obaveštava putem i-mejla ili telefona Dobitnike nagrada o pravu na nagradu.

Učesnik je dužan da u roku od dva dana od prijema obaveštenja, imejlom, u skladu sa instrukcijama Organizatora, dostavi izjavu da prihvata nagradu, kako bi mu nagrada bila isporučena.

Dodela nagrada

Nagrada se, po izboru dobitnika nagrade, može isporučiti lično u poslovnom sedištu Halkbank u Beogradu, Milutina Milankovića 9e, ili poštom na adresu prebivališta dobitnika nagrade.

Informacije

Više informacija o nagradnom konkursu možeš pronaći na www.halkbank.rs ili besplatnim pozivom na broj 0800 100 111.

Pravila

Za pravila u PDF-u posetite www.halkbank.rs

NAJNOVIJE NAGRADNE IGRE SU ISPOD OGLASA

Subscribe
Notify of
1 Komentar
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!