Žena za stolom i Argeta pašeteta
Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Trajanje

Nova Argeta nagradna igra je na stranici www.nagradneigrers.com/tag/argeta

Argeta nagradna aktivacija se održava u periodu od 2.8.2021. u 09:00 časova do 2.9.2021. u 09:00 časova.

Nagrade su:


1 x glavna nagrada: 3 noćenja sa doručkom za 2 osobe u turističkom naselju Mećavnik, u neto vrednosti od 49.830,00 RSD sa PDV-om
9 x nagradni paket od 14 pašteta Tuna u vrednosti 1.918 RSD sa PDV-om

Ko može učestvovati?

U nagradnoj aktivaciji može da učestvuje bilo koje punoletno fizičko lice sa prebivalištem u Republici Srbiji. Učešće u nagradnoj aktivaciji nije dozvoljeno zaposlenima organizatora ili kompanija povezanih s organizatorom, članovima njihove uže porodice (bračni i vanbračni partneri, deca, unuci, braća i sestre te roditelji zaposlenog) niti drugim licima koja na bilo koji način direktno učestvuju u nagradnoj aktivaciji.

Oglasi

Pravila učestvovanja

Kupovina proizvoda nije uslov za učešće u nagradnoj aktivaciji.

Kao preduslov za učešće, učesnik treba da ima otvoren svoj lični Facebook profil i povezanu Facebook Messenger aplikaciju.

Da bi učestvovao u nagradnoj aktivaciji, učesnik treba da stupi u kontakt s Argetinim četbotom (chatbotom) putem Facebook Messenger aplikacije.

Za učešće u nagradnoj aktivaciji, učesnik treba da ispunjava sledeće uslove:

  • Prijavi na svoj Facebook profil
  • Što pre tačno da reši 10 zadataka koje mu je dodelio četbot. Učesnik konkursa ima pravo na 3 nagoveštaja tokom celog procesa. Ako ti prilikom odgovaranja ne bude išlo, u dijaloški okvir upiši reč NAGOVEŠTAJ
  • Potvrdi svoju e-mail adresu koju će ponuditi četbot ili da unese i potvrdi drugu e-mail adresu.

Učesnik može sa svojim ličnim podacima samo jednom da učestvuje u nagradnoj aktivaciji i može da dobije samo jednu nagradu.

Izbor dobitnika nagrada

Nagrade će dobiti 10 učesnika koji najbrže reše 10 zadataka postavljenih u četbotu.

Učesnik koji ispuni sve uslove nagradne aktivacije i najbrže reši svih 10 zadataka dobiće glavnu nagradu.
9 sledećih najbržih učesnika koji ispunjavaju uslove za nagradnu aktivaciju

Oglasi

U slučaju da više učesnika jednako brzo završi nagradnu aktivaciju, nagrada će biti dodeljena učesnicima koji su ranije završili aktivaciju.

Izbor dobitnika će se obaviti 2. septembra 2021. godine, a dobitnici nagradne igre će biti obavešteni o izboru i rezultatima izbora e-mailom (glavni dobitnik) i putem Facebook Messengera (drugi dobitnici) najkasnije do 7. septembra 2021. godine.

Dobitnici će u svrhu primanja nagrade trebati dostaviti svoje ime, prezime, broj telefona i adresu u roku od 7 dana od prijema obaveštenja o pravu na nagradu, kao odgovor na e-mail (glavni dobitnik) i Facebook Messenger poruku (drugi dobitnici) o pravu na nagradu. Ako to ne učine u navedenom roku, nagrada im neće biti dodeljena.

Dostavljanje navedenih ličnih podataka je dobrovoljno, ali je neophodno za dodelu nagrade

Organizator če nagrade poslati u roku od 30 dana od prijema obaveštenja o pravu na nagradu u okviru nagradne aktivacije.

Učestvovanje

Za učestvovanje

  • poseti www.argeta.com/rs/
  • stupi u kontakt s Argetinim četbotom (chatbotom) – slika ispod

Za pravila konkursa klikni OVDE