12 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje

Trajanje:

Moja Kravica nagradna igra traje od 31.08.2023. godine od 00.01 časova do 29.09.2023. godine do 23.59 časova

Nagrade:

 • 30 x Sony PlayStation 5

Ukupan broj nagrada: 30

Organizator nagradne igre:

AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA „IMLEK“, PADINSKA SKELA, sa sedištem u ulici Industrijsko naselje bb, 11213 Padinska Skela, Beograd, PIB: 100001636, matični broj: 07042701

Pravo učešća

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva punoletna fizička lica – državljani Republike Srbije koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije. Pravo učešća u nagradnoj igri nemaju zaposlena lica kod Priređivača, ili bilo kojeg drugog pravnog lica koje učestvuje u organizovanju i sprovođenju ove nagradne igre (Puzzle agency DOO (Čukarica), GMD SOLUTIONS
DOO, DELHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD i drugi).

Ograničenje se odnosi se i na zaposlena i angažovana lica u maloprodajnim objektima Maxi, Mega Maxi, Shop&Go, Tempo i
Tempo express. Pravo učešća u nagradnoj igri, takođe, nemaju ni članovi uže porodice lica navedenih u prethodnom stavu (roditelji, deca, supružnici odnosno vanbračni partneri i druga lica koja žive sa njima na istoj adresi).

Moja Kravica proizvodi koji učetvuju u nagradnoj igri

Proizvodi na osnovu čije kupovine se stiče pravo učestvovanja u nagradnoj igri:

 • Moja Kravica čokoladno mleko 1%mm 250 ml tetrapak
 • Moja Kravica čokoladno mleko 1%mm 300 ml PET
 • Moja Kravica belo čokoladno mleko 1% mm 300ml PET
 • Moja Kravica milk šejk vanila 235 ml tetrapak
 • Moja Kravica milk šejk jagoda 235 ml tetrapak
 • Moja Kravica milk šejk šumske bobice 235 ml tetrapak
 • Moja Kravica milk šejk keks 235 ml tetrapak
 • Moja Kravica milk šejk vanila 300 ml PET
 • Moja Kravica milk šejk jagoda 300 ml PET
 • Moja Kravica D3 mleko 3.2% mm 0.25 l tetrapak
 • Moja Kravica puding vanila 125 g
 • Moja Kravica puding čoko 125 g

Kako učestvovati?

 1. Kupi Moja Kravica proizvodi u minimalnoj vrednosti od 100 dinara, u Maxi, Mega Maxi, Shop&Go, Tempo ili Tempo Express maloprodajnim objektima
 2. Po izvršenoj kupovini dobija se fiskalni račun i nefiskalni isečak na kome se nalazi jedinstveni numerički kod odnosno
  kontrolni broj, koji se sastoji od 14 karaktera (kod)
 3. Prijavi se u nagradnu igri slanjem Koda sa nefiskalnog isečka SMS porukom na četvorocifreni broj 4242
 4. Sačuvaj fiskalni račun i nefiskalni isečak do 20.10.2023. godine sa kojima se dokazuje kupovina proizvoda

Napomene:

 • Jedno lice može slanjem SMS poruka sa jednog broja telefona, učestvovati u nagradnoj igri najviše 50 puta
 • Učesnik može biti dobitnik samo jedne nagrade u periodu trajanja nagradne igre.
 • Učesnik koji je poslao Kod putem SMS poruke dobiće povratnu SMS poruku o statusu njegove prijave.

Cena standardne SMS poruke u mreži operatera sa uračunatim PDV-om iznosi:

 • za korisnike MTS mreže 3,60 dinara,
 • za korisnike Yettel mreže 3,99 dinara,
 • za korisnike A1 mreže 3,48 dinara,
 • za korisnike Globaltel mreže 3,48 dinara

Izvlačenje dobitnika

Tokom trajanja nagradne igre biće dodeljeno ukupno 30 nagrada, i to 1 nagrada svakog dana.

Izvlačenje kodova radi dodele nagrada biće vršeno svakog dana počev od 01.09.2023. godine do 30.09.2023. godine, u 9.00 časova.

Validni Kodovi koji su poslati u toku jednog dana, u periodu od 00.01 časova do 23.59 časova, učestvuju u izvlačenju koje se vrši narednog dana u 9.00 časova i ne učestvuju u daljim izvlačenjima.

Objava dobitnika

Dobitni Kodovi nagradne igre i pripadajući brojevi telefona sa sakrivene poslednje tri cifre, biće objavljivani svakog radnog dana izvlačenja na veb stranici www.imlek.rs.

Kodovi izvučeni u petak, subotu i nedelju biće objavljeni na veb stranici u ponedeljak. Finalan spisak izvučenih dobitnih Kodova i pripadajućih brojeva telefona sa skrivene poslednje tri cifre sa spiskom nagrada i fondom dobitaka, biće objavljen najkasnije dana 20.10.2023. godine.

Obaveštenje dobitnicima

Učesnik čiji je kod izvučen se obaveštava SMS porukom na dan izvlačenja. SMS porukom učesnik se obaveštava da je njegov Kod izvučen u nagradnoj igri, te da je dužan da se javi na poziv kontakt centra u roku od tri radna dana i ostavi podatke neophodne za uručenje nagrade, kao i da pošalje dokaz o sticanju prava na učestvovanje u nagradnoj igri (kopiju fiskalnog računa i nefiskalnog isečka sa Kodom).

Dostavljanje i preuzimanje nagrada

Dostavljanje i preuzimanje nagrada će se izvršiti po okončanju nagradne igre, počev od dana 30.09.2023. godine, a najkasnije do 20.10.2023. godine, u skladu sa ovim pravilima.

Učesnik čiji je Kod izvučen u nagradnoj igri biće pozvan od strane kontakt centra telefonom radi identifikacije i dogovora oko preuzimanja nagrada. Kontakt centar će učesnike, kontaktirati najkasnije u roku od 3 radna dana od trenutka izvlačenja.

Lice čiji je Kod izvučen kao dobitan obavezan je da se javi na poziv kontakt centra i da dostavi neophodne podatke radi uručenja nagrade i to: ime, prezime, kontakt telefon, adresu i opštinu prebivališta, odnosno adresu stanovanja (ukoliko je ta adresa različita od adrese na kojoj se nalazi prebivalište lica) na kojoj će se izvršiti uručivanje nagrade.

Učesnik čiji je Kod izvučen je dužan da pošalje jasno vidljivu fotografiju fiskalnog računa i nefiskalnog isečka sa dobitnim Kodom, radi provere validnosti Koda. Lice može poslati podatke i dokaze koji su osnov za dodelu nagrade na email adresu kontakt centra: mojakravica@puzzle.rs, ili putem Viber ili Whats up aplikacije na broj telefona +381
61 210 24 27.

Priređivač ima pravo da prilikom uručenja nagrade zatraži fiskalni račun sa nefiskalnim isečkom na kome se nalazi dobitni Kod radi provere.

Ukoliko učesnik čiji je Kod izvučen nije sačuvao fiskalni račun i nefiskalni isečak sa Kodom, i/ili se ne javi u roku od tri radna dana na poziv kontakt centra i/ili ne dostavi sve tačne i potpune podatke radi uručenja nagrade i/ili ne ispunjava druge uslove za učestvovanje i dodelu nagrada, gubi pravo na nagradu. U tom slučaju nagrada će biti dodeljena vlasniku rezervnog Koda

Dobitnicima sa prebivalištem na teritoriji AP Kosovo i Metohija, nagrade će biti uručene u regionalnom centru zaduženom za distribuciju nagrada na teritoriji grada Niša, a prema dogovoru sa kontakt centrom.

Nagrade će biti uručene svim dobitnicima najkasnije do 20.10.2023. godine.

Pomoć i informacije

Ako imaš bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi sa nagradnom igrom, KONTAKTIRAJ IMLEK

E-mail adresa: mojakravica@puzzle.rs

Broj telefona: +381 61 614 1089

Takođe, možeš pisati Imleku putem Viber ili WhatsApp aplikacije.

Učestvovanje i pravila

Moja Kravica nagradna igra traje do 29.09.2023 , a za pravila posetite www.imlek.rs

Subscribe
Notify of
12 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!