12 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje
Oglasi

Trajanje:

7days nagradna igra traje od 15.03.2024 do 28.04.2024

Dobitnici

Za spisak dobitnika otvori 7days Instagram story www.instagram.com/stories/highlights/18343142056110599/

Nagrade:

 • 1 x vaučer za putovanje iz snova za 4 osobe u vrednosti 586.000 RSD
 • 12 x Robni vaučer Gigatron vrednosti 58.616 RSD
 • 45 x paket 7 days proizvoda

Ukupan broj nagrada: 58

Pravo učešća

Pravo da učestvuju u nagradnoj igri imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) izuzev lica zaposlenih kod priređivača ili u privrednim društvima povezanim sa priređivačem i marketinškim agencijama koje je priređivač angažovao u promociji nagradne igre.

Oglasi
7DAYS CROISSANT COCOA (60 g) 
7DAYS CROISSANT COCOA (80 g) 
7DAYS CROISSANT COCOA (110 g) 
7DAYS CROISSANT COCOA (150 g) 
7DAYS DOUBLE CROISSANT COCOA & VANILLA (60 g) 
7DAYS DOUBLE CREAM COCOA&VANILLA (80 g) 
7DAYS CROISSANT COCOA-VANILLA (110 g) 
7DAYS VANILLA & SOUR CHERRY CROISSANT (60 g) 
7DAYS DOUBLE CROISSANT VANILLA & SOUR CHERRY (80 g) 
7DAYS CROISSANT STRAWBERRY (60 g) 
7DAYS APRICOT CROISSANT (60 g) 
7DAYS CROISSANT HAZELNUT (80 g) 
CHIPICAO CROISSANT COCOA MINION (60 g) 
7DAYS MINI CROISSANT COCOA (60 g) 
7DAYS MINI CROISSANT MILLEFEUILLE (60 g) 
CHIPICAO MINI CROISSANT COCOA MINION (60 g)  
7DAYS MINI CROISSANT COCOA (185 g) 
7DAYS MINI DOUBLE CROISSANT COCOA & VANILLA (185 g) 
7DAYS MINI CROISSANT MILLEFEUILLE (185 g)
7DAYS BAKE ROLLS SALT (80 g) 
7DAYS BAKE ROLLS PIZZA (80 g) 
7DAYS BAKE ROLLS BACON (80 g) 
7DAYS BAKE ROLLS MUSHROOM (80 g)  
7DAYS BAKE ROLLS SALT (150 g) 
7DAYS BAKE ROLLS PIZZA (150 g) 
7DAYS BAKE ROLLS BACON (150 g) 
7D BAKE ROLLS BRAN PIZZA (150 g) 
7DAYS BAKE ROLLS ITALIAN CHEESE GARLIC (150 g) 
7DAYS BAKE ROLLS BRAN CHILLI (150 g) 
7DAYS CAKE BAR COCOA (30 g) 
7DAYS CAKE BAR STRAWBERRY (30 g) 
7DAYS CAKE BAR FOREST FRUIT (30 g) 
7DAYS COVERED CAKE BAR COCOA (32 g) 
7DAYS COVERED CAKE BAR VANILLA (32 g) 
7DAYS CAKE BAR COCOA (4+1 X 30 g) 
7DAYS COVERED CAKE BAR COCOA (4+1 X 32 g) 
7DAYS CAKE BAR COCOA (5X30 g) 
7DAYS COVERED CAKE BAR COCOA (5X32 g) 
CHIPICAO COVERED CAKE MINION (64 g)  
7DAYS SWISS ROLL COCOA (200 g) 
7DAYS COVERED SWISS ROLL COCOA (200 g) 
CHIPICAO BISCUITS MINION (50 g) 

Kako učestvovati?

 1. Od 15.3.2024 do 28.04.2024 u 15 časova u bilo kojem maloprodajnom objektu na teritoriji Republike Srbije ostvarite pojedinačnu kupovinu jednog pakovanja od kojih 7DAYS proizvoda
 2. Sačuvaj račun
 3. Pošalji SMS poruku koja sadrži jedinstveni redni broj fisklanog računa (tzv. PFR broj) na četverocifreni broj 4242

SMS

 • Npr. ukoliko je učesnik nakon izvršene kupovine dobio fiskani račun sa PFR brojem 9ZLFRE9-9ZLFVRED9-77029, onda šalje SMS na broj 4242 sa tekstom: 9ZLFRE9-9ZLFVRED9-77029
 • Jedan fiskalni račun na kome se nalazi redni broj fiskalnog računa tzv. PFR broj daje učesniku pravo na isključivo jedanu registraciju za učestvovanje u nagradnoj igri
 • Učesnik je dužan da sačuva fiskalni račun kao dokaz o kupovini do preuzimanja nagrade.

Napomene:

 • SMS poruka se sasvoji isključivo od cifara, slova i karaktera koje čine redni broj fiskalnog računa
 • Sa istog broja mobilnog telefona potrošač može poslati najviše 50 SMS poruka

Izvlačenje dobitnika

Izvlačenje dnevne nagrade

Svi učesnici koji u toku jednog dana trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu i budu poslali SMS na broj 4242 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sistem da osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.

Izvlačenje dobitnika DNEVNE nagrade biše vršenog svakog dana tokom trajanja nagradne igre za prethodni dan (u izvlačenju za određeni dan učestvuju lica koja su se registrovala određenog dana u periodu od 00:00 časova do u 23:59 časova)

Oglasi
Oglasi

Izvlačenje dobitnika dnevnih nagrada biće vršeno počev od 16.03.2024 godine u 10:00 časova.

 • Biće izvučeno ukupno 45 dobitnika DNEVNE nagrade.
 • Jedno lice ne može biti dobitnik DNEVNE nagrade više od jednog puta.

Izvlačenje dobitnika nedeljne nagrade biće vršeno:

 • 22.03.2024 u 14 časova
 • 29.03.2024 u 14 časova
 • 05.04.2024 u 14 časova
 • 12.04.2024 u 14 časova
 • 19.04.2024 u 14 časova
 • 28.04.2024 u 14 časova

Biće izvučeno ukupo 12 dobitnika nedeljne nagrade.

Jedno lice ne može biti dobitnik NEDELJNE nagrade više od jednog puta.

 • Dobitnik NEDELJNE nagrade može biti dobitnik DNEVNE nagrade
 • Dobitnik NEDELJNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade

Izvlačenje dobitnika glavne nagrade biće vršeno 28.04.2024 u 16:00 časova

Objava dobitnika

Imena svih dobitnika biće objavljena na Instagram stranici 7days najkasnije 15 dana nakon izvlačenja nagrada.

Obaveštenje dobitnika o osvojenoj glavnoj nagradi

Priređivač će dobitnika obavestiti pozivanjem navednog broja mobilnog telefona minimum dva uzastopna dana za redom u različito vremen, a ukoliko se dobitnik ne javi na telefonski poziv priređivača, priređivač će poslati SMS koji će ga obavestiti da je dobitnik nagrade i pozvati ga da se javi najkasnije u roku od 24 časa (najkasnije do 1.5.2024 do 15č) od dana prijema SMS-a, na telefon priređivča na broj +381 11 770 6275 u vremenu od 09:00 do 17:00 časova, od ponedeljka do petka osim u vremene državnih praznika.

Dodela nagrada

Glavna nagrada će biti uručena do 01.06.2024 godine na adresu u Republici Srbiji koju će dobitnik navesti prilikom obaveštenja o nagradi.

Dobitnik je dužan da na dan dostavljanja nagrade u periodu od 08-17č bude lično prisutan na naznačenoj adresi ili da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog specijalnim punomoćjem za preuzimanje nagrade.

Pravilnik

Za pravilnik nagradne igre kliknite OVDE

Subscribe
Notify of
12 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!