58 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje

Trajanje:

Dukat nagradni konkurs počinje 04.03.2024. godine u 00:01h i završava se 31.03.2024. godine u 23:59h

Nagrade:

Nedeljne nagrade (20 svake nedelje) su, redom prema osvojenim poenima:

 • 1. MOBILNI TELEFON Iphone 14
 • 2. TELEVIZOR LG TV 55UR74003LB
 • 3. ELEKTRIČNI TROTINET ACER 3 BLACK
 • 4. KAFE APARAT NESPRESSO VERUO POP ŽUTI
 • 5. ZVUČNIK JBL TUNE 520BT
 • 6. SLUŠALICE JBL GO ESSENTIAL
 • 7 – 20. Poklon paket proizvoda

Ukupan broj nagrada: 80

Pravo učešća

Pravo učešća na konkursu imaju sva punoletna fizička lica koja su korisnici internet mreže sa prebivalištem u Republici Srbiji.

Zaposleni kod organizatora i uži članovi njihove porodice nemaju pravo da učestvuju u Konkursu, kao ni bilo koja osoba koja je učestvovala u pripremi aplikacije i Konkursa i sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim za Konkurs.

Dukat proizvodi koji učestvuju u konkursu

 • Dukat jogurt 2kg
 • Dukat jogurt 1.5kg
 • Dukat jogurt 1kg
 • Dukat jogurt 500kg
 • Dukat jogurt 250g
 • Dukat jogurt 180g

Kako učestvovati?

 1. U bilo maloprodajnom objektu na teritoriji Republike Srbije kupi neki od Dukat proizvoda koji učestvuju u nagradnoj igri
 2. Sačuvaj original račun kao dokaz o kupovini
 3. Poseti veb sajt nagradnikonkurs.dukat.rs
 4. Prihvati pravila i kreiraj naloga na strani „KREIRAJ NALOG“
 5. Na strani „UČESTVUJ“ unesi PFR broj računa
 6. Priloži fotografiju računa za kupljene proizvode na veb sajtu tako da se na fotografiji vidi PFR broj računa

Nakon unosa koda i fotografije, organizator će dodeliti određeni broj poena i to:

PROIZVODBODOVI
Dukat Jogurt 2 kg10
Dukat jogurt 1.5kg8
Dukat jogurt 1 kg6
Dukat jogurt 500g3
Dukat Jogurt 250g2
Dukat jogurt 180g1

Napomene:

 • Svaka fotografija računa na kojoj nisu jasno vidljivi svi navedeni elementi, neće biti prihvaćena, te se prijava sa ovim računom neće uzeti u obzir pri obračunu poena i dodeli nagrada
 • Učesnik može, za vreme trajanja konkursa, poslati neograničen broj računa. Svaki poslati PFR broj je važeći samo u nedelji u kojoj je poslat.

Nagradne nedelje počinju:

 • I nedelja – od 04.03.2024. u 00:01 časova do 10.03.2024. u 23:59:59.
 • II nedelja – od 11.03.2024. u 00:01 časova do 17.03.2024. u 23:59:59.
 • III nedelja – od 18.03.2024. u 00:01 časova do 24.03.2024. u 23:59:59.
 • IV nedelja – od 25.03.2024. u 00:01 časova do 31.03.2024. u 23:59:59.

Najraniji datum izdavanja fiskalnog računa:

 • za prvu nedelju konkursa može biti 04.03.2024. u 00:01 časova a najkasniji 10.03.2024. u 23:59:59. i može biti iskorišćen samo jednom u sve četiri nedelje trajanja nagradnog konkursa.
 • za drugu nedelju konkursa može biti 04.03.2024. u 00:01 časova a najkasniji 17.03.2024. u 23:59:59. i može biti iskorišćen samo jednom za drugu, treću ili četvrtu nedelju trajanja nagradnog konkursa.
 • za treću nedelju konkursa može biti 04.03.2024.. u 00:01 časova a najkasniji 24.03.2024. u 23:59:59. i može biti iskorišćen samo jednom za treću ili četvrtu nedelju trajanja nagradnog konkursa.
 • za četvrtu nedelju konkursa može biti 04.03.2024. u 00:01 časova a najkasniji 31.03.2024. u 23:59:59. i može biti iskorišćen samo jednom za četvrtu nedelju nagradnog konkursa.

Odabir dobitnika

Učesnici će za nedeljne nagrade biti rangirani prema broju skupljenih bodova na rang listi u tekućoj nedelji konkursa.

Rang lista nije lista dobitnika.

Organizator će u toku nedelje objavljivati rang listu Učesnika. Navedena Rang lista Učesnika prema sakupljenom broju bodova (tokom trajanja konkursa određene nedelje), je informativnog karaktera. Ažuriranje liste od strane ogranizatora se vrši radnim danima od 09 do 17h.

Od petka od 17h do ponedeljka do 09h rang lista se ne ažurira.

Rang lista za svaku nedelju konkursa nije konačna i podleže izmenama zbog ažuriranja podataka saglasno pristiglim prijavama u toku tekuće nedelje.

Rang lista je privremena do objavljivanja nedeljne liste dobitnika na društvenim mrežama.

U slučaju da više učesnika ostvari identičan broj bodova, nedeljnu nagradu će dobiti učesnik koji u kraćem vremenskom periodu ostvari najveći broj bodova, pri čemu će se kao kriterijumi uzeti datumi i vremena izdavanja svih fiskalnih isečaka.

Objava dobitnika

Po završetku svakog nedeljnog ciklusa, nedeljni dobitnici se određuju na osnovu ukupnog broja sakupljenih bodova tokom te nedelje, kada će biti sačinjena i konačna Rang lista za proteklu nedelju.

 • Konačna rang lista za prvu nedelju nagradnog konkursa biće objavljena najkasnije 25.03.2024. u 12:00h.
 • Konačna rang lista za drugu nedelju nagradnog konkursa biće objavljena najkasnije 01.04.2024. u 12:00h.
 • Konačna rang lista za treću nedelju nagradnog konkursa biće objavljena najkasnije 08.04.2024. u 12:00h.
 • Konačna rang lista za četvrtu nedelju nagradnog konkursa biće objavljena najkasnije 15.04.2024. u 12:00h.

Obaveštenje dobitnika

Dobitnici nedeljnih nagrada će biti kontaktirani od strane Organizatora u roku od 72h po završetku nagradne nedelje u kojoj su ispunili uslov za dobijanje nagrade, nakon čega su dužni da pošalju originale fiskalnih računa na uvid isključivo PostExpresom kao potvrdu kupovine i učešća, na adresu: Poliplan1to1 d.o.o, ul. Konstantina Kavafija 5 11070 Zemun, a najkasnije u roku od 7 radnih dana od dana završetka nedelje u kojoj su ispunili uslov za dobijanje nagrade.

Ukoliko učesnik šalje originale fiskalnih računa običnom pošiljkom pošte, ukoliko pošiljka ne stigne u naznačenom vremenskom roku, učesnik će automatski biti izbrisan sa liste dobitnika za tu nedelju. Dobitnici nagrada mogu lično dostaviti original račune na adresu: Poliplan1to1 d.o.o, ul. Konstantina Kavafija 5, 11070 Zemun, radnim danima u periodu od 9h do 17h.

Predaja nagrada

Organizator obaveštava nagrađene o njihovom ostvarivanju prava na nagradu saglasno Konkursu na Dukat Fejsbuk i Instagram stranicama. Nagrađeni učesnici konkursa biće u obavezi da dostave naznačene podatke najkasnije u roku od 7 dana od dana objavljivanja konačne rang liste sa imenima dobitnika.

Ukoliko dobitnici postupe suprotno pravilima Konkursa odnosno ne dostave potrebne podatke u roku od 7 dana od momenta objavljivanja konačne rang liste, organizator neće biti u obavezi da im dodeli nagrade, u kom slučaju se nagrade dodeliti sledećim učesnicima sa najboljim rezultatom.

Nedeljne nagrade će biti dostavljene na kućne adrese korisnika nakon što korisnici dostave original svojih računa, kao dokaz o kupovini, a najkasnije u roku od 90 dana od završetka konkursa.

Učestvovanje i pravila

Za učestvovanje poseti www.nagradnikonkurs.dukat.rs

Za pravila klikni OVDE

Subscribe
Notify of
58 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!