97 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje
Oglasi

Trajanje:

Ultra nagradni konkurs počinje 20.11.2023. u 00:01 časova, a završava se 31.12.2023. u 23:59 časova na sajtu www.ultrachallenge.rs

Nagrade:

 • GLAVNA NAGRADA:
  • 1 x automobil marke JEEP Renegade 1.0 T3 120 KS LIMITED
  • NEDELJNA NAGRADA (svake nedelje):
  • 1 x iPhone 15 Black
  • 5 x Pametni sat Apple Watch SE2 v2 GPS 40 mm Midnight Alu case w Midnight
  • DNEVNA NAGRADA (svakog dana):
  • 5 x JBL GO 3 zvučnik
  • 10 x dukserica
  • 24 x paketa od po 12 limenki zapremine 0,25l Ultra citrus peach napitaka

Uskoro dodatne informacije o nagradama!

Pravo učešća

Pravo učešća imaju državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije koji su stariji od 16 godina. Organizator naglašava da konzumacija energetskih napitaka nije preporučljiva licima mlađim od 18 godina

Pravo učešća u konkursu nemaju lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod organizatora, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca.

Oglasi

Ultra proizvodi koji učestvuju u konkursu

U nagradnom konkursu učestvuju sledeći Ultra proizvodi

 • Ultra Energy Original limenka od 0,25l sa zlatnim otvaračem
 • Ultra Energy Original limenka od 0,5l sa zlatnim otvaračem

Opis

Nagradni konkurs traje 42 dana i organizovan je kroz 42 dnevna takmičenja, s tim da poslednji dan konkursa biće i dnevno takmičenje i takmičenje za glavnu nagradu, a kako je gore opisano i 6 nedeljnih i to tako da:

 1. nedelja traje od 20.11.2023. u 00:01 do 26.11.2023. u 23:59
 2. nedelja traje od 27.11.2023. u 00:01 do 03.12.2023. u 23:59
 3. nedelja traje od 04.12.2023. u 00:01 do 10.12.2023. u 23:59
 4. nedelja traje od 11.12.2023. u 00:01 do 17.12.2023. u 23:59
 5. nedelja traje od 18.12.2023. u 00:01 do 24.12.2023. u 23:59
 6. nedelja traje od 25.12.2023. u 00:01 do 31.12.2023. u 23:59

Kako učestvovati?

 1. Kupi minimum jedno promotivno pakovanje u periodu trajanja igre u bilo kojoj radnji na teritoriji Republike Srbije (bez АP Kosovo i Metohija)
 2. Pronađi kod ispod zlatnog otvarača Ultra Energy limenke
 3. Poseti www.ultrachallenge.rs
 4. Ukucaj broj mobilnog telefona i kod koji se nalazi ispod zlatnog otvarača Ultra limenke
 5. Odigraj kviz

Kviz

 • Takmičenje u kvizu znanja iz oblasti opšte kulture, a koji se pokreće pritiskom na dugme/taster igraj kviz.
 • Svakog dana tokom perioda trajanja konkursa u periodu od 00:01 do 23:59 časova se igra dnevni kviz.
 • Trajanje dnevnog kviza je vremenski ograničeno na 200 sekundi u kom trajanju može biti postavljeno najviše 20 pitanja.
 • Kviz se automatski završava ili istekom 200 sekundi ili davanjem odgovora na svih 20 pitanja, u zavisnosti koja od ove dve mogućnosti prva nastupi.

Kako igrati?

 1. Prilikom postavljanja pitanja učesniku se na ekranu prikazuju 4 ponuđena odgovora od kojih je jedan tačan.
 2. Klikom na jedan od ponuđenih odgovora, učesnik bira svoj konačan odgovor na postavljeno pitanje i automatski mu se prikazuje sledeće pitanje.
 3. Nakon završetka kviza učesnik će biti obavešten da je kviz završen.
 4. Svaki tačan odgovor nosi po jedan poen, tako da ušesnik ima onoliko poena koliko ima tačnih odgovora. Davanje netačnog odgovora ili nedavanje odgovora ne nosi negativne poene.

Pravila kviza

Najveći broj poena koji učesnik može da osvoji u dnevnom kvizu je 20.

Učesnik može sa jednim kodom da igra jedan dnevni kviz, s tim da učesnik može igrati onoliko dnevnih kvizova koliko ima kodova.

Oglasi
Oglasi

Svi poeni koje je učesnik osvojio u jednom danu igrajući sa istog broja mobilnog telefona, a koji broj mobilnog telefona je učesnik ostavio prilikom unošenja koda, se sabiraju i predstavljaju ukupan osvojeni broj poena tog učesnika, tačnije broja mobilnog telefona. Dakle, prilikom sabiranja osvojenih poena tokom trajanja Konkursa, u obzir se uzima broj mobilnog telefona prilikom podnošenja prijave a ne identitet igrača. Ukoliko je u jednom danu isti broj poena osvojilo više učesnika odnosno brojeva mobilnih telefona, na rang listi će bolje biti rangiran učesnik, tj. broj mobilnog telefona koji je prvi osvojio poene, tj. koji je prvi dao poslednji tačan odgovor.

Primera radi, ukoliko dva različita broja mobilnog telefona imaju isti ukupan broj osvojenih poena, a jedan je dao poslednji Strana 1 od 10 tačan odgovor u 21:00 časova, a drugi u 21:15 časova u istom danu, na rang listi osvojenih poena u tom danu prvi učesnik, tačnije broj mobilnog telefona će biti bolje rangiran.

Nakon svakog završenog dnevnog kviza, ukupan osvojen broj poena svakog učesnika/broja mobilnog telefona u svakom dnevnom kvizu se smešta u bazu podataka iz koje se utvrđuje ukupan broj poena svakog učesnika tokom Perioda trajanja konkursa. Svi poeni koje je učesnik osvojio u jednom danu igrajući sa istog broja mobilnog telefona, a koji broj mobilnog telefona je učesnik ostavio prilikom unošenja koda, se sabiraju i predstavljaju ukupan osvojeni broj poena tog učesnika, tačnije broja mobilnog telefona. Učesnici će tokom trajanja konkursa osvajati dnevne, nedeljne i glavnu nagradu a pod uslovima definisanim u ovim Pravilima.

Za osvajanje glavne nagrade učesnici će 31.12.2023. od 00:01 do 23:59 moći da igraju glavni kviz. U glavnom kvizu mogu da učestvuju oni učesnici, tj. brojevi mobilnog telefona koji su osvojili najmanje 150 poena u dnevnim kvizovima u Periodu trajanja konkursa.

Nakon prijave na sajtu učesnik bira da li će dana 31.12.2023. igrati dnevni ili glavni kviz. Jedan kod daje pravo da se igra jedan kviz, bilo dnevni, bilo glavni. Glavni kviz traje 500 sekundi u kom trajanju može biti postavljeno najviše 50 pitanja. Kviz se automatski završava ili istekom 500 sekundi ili davanjem odgovora na svih 50 pitanja, u zavisnosti koja od ove dve mogućnosti prva nastupi. Prilikom postavljanja pitanja učesniku se na ekranu prikazuju četiri ponuđena odgovora od kojih je jedan tačan. Klikom na jedan od ponuđenih odgovora, učesnik bira svoj konačan odgovor na postavljeno pitanje i automatski mu se prikazuje sledeće pitanje. Nakon završetka kviza učesnik će biti obavešten da je kviz završen. Svaki tačan odgovor nosi po jedan poen, tako da ušesnik ima onoliko poena koliko ima tačnih odgovora. Davanje netačnog odgovora ili nedavanje odgovora ne nosi negativne poene. Najveći broj poena koji učesnik može da osvoji u dnevnom kvizu je 50. Učesnik može sa jednim kodom da igra jedan glavni kviz, s tim da učesnik može igrati onoliko glavnih kvizova koliko ima kodova (uz uslov da ima najmanje 150 poena u dnevnim kvizovima u Periodu trajanja konkursa).

Na rang listi učesnici tj. brojevi mobilnog telefona se rangiraju po pravilu ko je najbrže osvojio najveći broj poena u jednom glavnom kvizu. (Ukoliko je jedan broj mobilnog telefona igrao više glavnih kvizova, osvojeni poeni u glavnim kvizovima se ne sabiraju.) Dakle, dobitnik glavne nagrade će biti učesnik/broj mobilnog telefona koji je prvi osvojio najviše bodova u najkraćem roku.

Napomene:

 • Svi učesnici su u obavezi da sačuvaju otvarače sa kodovima u slučaju da organizator iste zatraži na uvid.
 • Svaki pojedini kod može biti iskorišćen samo jednom. U slučaju da kod sa istom numeričkom oznakom bude ponovno prijavljen sa istog ili drugog broja mobilnog telefona, ta će prijava biti proglašena nevažećom i učesnik neće biti u mogućnosti da učestvuje u kvizu.

Odabir dobitnika

Prilikom sabiranja ukupnog broja poena u obzir se uzimaju osvojeni poeni sa svakog broja mobilnog telefona koji je dat u prijavi, što znači da ukoliko jedno lice učestvuje u konkursu sa više različitih brojeva telefona, neće mu se sabirati svi osvojeni poeni sa svih brojeva
telefona, nego će za svaki broj telefona imati broj osvojenih poena.

Oglasi
Oglasi

Za dnevnu nagradu se računaju osvojeni poeni tog dana (u periodu svakog dana od 00:01 do 23:59), za nedeljnu nagradu se računa zbir svih osvojenih poena tokom jedne nedelje (u periodu od ponedeljka u 00:01 do nedelje u 23:59), a za glavnu nagradu ukupno osvojeni
poeni u svakom odigranom glavnom kvizu, a kako će u daljem tekstu ovih pravila biti definisano.

Dnevne nagrade se dodeljuju po sledećem principu

 • Zvučnike će dobiti 5 učesnika (brojeva mobilnih telefona) sa najvećim brojem osvojenih poena u tom danu. U slučaju da u jednom
  danu bude više od 5 učesnika sa istim brojem osvojenih poena, Zvučnike će dobiti onih 5 koji su prvi osvojili svoje poene, tačnije onih 5 koji su prvi dali poslednji tačan odgovor u dnevnom kvizu
 • Dukserice će dobiti 10 učesnika (brojeva mobilnih telefona) sa sledećim najvećim brojem osvojenih poena u tom danu. U slučaju da u jednom danu bude više od 10 učesnika sa istim brojem osvojenih poena koji stiču pravo na Duksericu, Dukserice će dobiti onih 10 koji su prvi osvojili svoje poene, tačnije onih 10 koji su prvi dali poslednji tačan odgovor u dnevnom kvizu
 • Ultra pakete će dobiti 24 učesnika (brojeva mobilnih telefona) sa sledećim najvećim brojem osvojenih poena u tom danu. U slučaju da u jednom danu bude više od 24 učesnika sa istim brojem osvojenih poena koji stiču pravo na Ultra paket, Ultra paket će dobiti onih 24 koji su prvi osvojili svoje poene, tačnije onih 24 koji su prvi dali poslednji tačan odgovor u dnevnom kvizu.

Nedeljne nagrade se dodeljuju po sledećem principu:

 • Mobilni telefon će dobiti učesnik (broj mobilnog telefona) sa najvećim brojem osvojenih poena u toj nedelji (u periodu od ponedeljka u 00:01 do nedelje u 23:59). U slučaju da u jednoj nedelji bude više učesnika sa istim brojem osvojenih poena, Mobilni telefon će dobiti onaj učesnik (broj mobilnog telefona) koji je prvi osvojio svoje poene, tačnije onaj koji je prvi dao poslednji tačan odgovor u dnevnom kvizu
 • Pametne satove će dobiti 5 učesnika (brojeva mobilnog telefona) sa sledećim najvećim brojem osvojenih poena u toj nedelji. U slučaju da u jednoj nedelji bude više od 5 učesnika sa istim brojem osvojenih poena koji stiču pravo na Pametni sat, Pametni sat će dobiti onih 5 koji su prvi osvojili svoje poene, tačnije onih 5 koji su prvi dali poslednji tačan odgovor u dnevnom kvizu.

GLAVNA NAGRADA:

Na kraju konkursa biće dodeljena glavna nagrada i to putnički automobil marke JEEP Renegade 1.0 T3 120 KS LIMITED, (u daljem tekstu: Automobil), a koji će biti dodeljen onom učesniku koji je osvojio najveći broj poena u glavnom kvizu u najkraćem roku.

Primera radi, u slučaju da je najveći osvojen broj poena u glavnom kvizu 50 i da su 50 poena osvojila 2 učesnika, Automobil će dobiti onaj koji je za manje vremena dao 50 tačnih odgovora.

U slučaju da najveći broj poena osvoji više učesnika za isto vreme, Automobil će dobiti onaj učesnik (broj mobilnog telefona) koji je prvi osvojio najveći broj poena, tj. onaj koji je prvi dao poslednji tačan odgovor u glavnom kvizu.

Obaveštenje dobitnika

Komunikacija sa Kvalifikovanim učesnicima će se obavljati telefonskim putem preko broja mobilnog telefona koji je dat prilikom prijave.

Ukoliko organizator ne uspe da stupi u kontakt sa potencijlanim dobitnikom u roku od 5 dana, isti će biti diskvalifikovan i organizator će dodeliti nagradu sledećem po broju osvojenih poena potencijalnom dobitniku.

Isporuka nagrada

Dnevne i Nedeljne nagrade će biti uručivane dobitinicima slanjem na kućnu adresu dobitnika, dok će glavnu nagradu dobitnik preuzeti u prodajnom salonu auto kuće Kole u ulici Cara Dušana 209 u Zemunu.

Organizator će dnevne i nedeljne nagrade dobitnicima poslati u roku od 25 dana od isteka dana odnosno nedelje za koji dan odnosno nedelju/sedmicu se nagrade dodeljuju.

Pomoć i informacije

CALL CENTAR: 063 272391
RADNO VREME CALL CENTRA JE SVAKIM RADNIM DANOM OD 10H DO 16H

E-MAIL: INFO@ULTRACHALLENGE.COM

Učestvovanje pravila

Za pravilu i prijavu poseti www.ultrachallenge.rs

Subscribe
Notify of
97 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!