9 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje

Trajanje:

Oreo nagradna igra se organizuje na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije) u periodu od 01.03.2024. godine do 01.04.2024. godine.

Dobitnici

Dobitnici nagrada su na stranici www.scan-play-win.oreo.eu/rs/the-winners

Nagrade:

 • GLAVNA nagrada
 • 1 x VIP putovanje u Japan, Tokio za dve osobe vrednosti 812.139, 174* RSD sa PDV-om
 • DNEVNA nagrada (ukupno)
 • 31 x Nintendo Switch konzola (OP NINTENDO SWITCH LITE + OP PACMAN WORLD GAME)

Ukupan broj nagrada: 32

Nagradno putovanje u Japan- Tokio podrazumeva:

 • Povratne avionske karte za ekonomsku klasu, planirani polazak 19. avgusta 2024. i povratak 25. avgusta 2024. godine, sa najbližeg međunarodnog aerodroma dobitnika sa transportnim servisom do hotela dobitnika, koji će biti hotel kategorije 4 zvezdica, za dobitnika i njegovog saputnika;
 • 7 dana / 6 noći smeštaja u hotelu sa doručkom (jedna dvokrevetna soba) u hotelu kategorije 4 zvezdice.
 • Ukoliko je za putovanje neophodna viza, Priređivač istu ne obezbeđuje, već dobitnik sam mora pokrenuti i učestvovati u postupku radi izdavanja potrebne vize pred nadležnim organom te zemlje. Priređivač u tom postupku ne učestvuje ni na jedan način. Priređivač ne snosi nikakve troškove u vezi sa izdavanjem vize, već isključivo sam dobitnik. Priređivač ne snosi odgovornost ukoliko dobitnik ne bude izdata viza.
 • Priređivač ne učestvuje u popunjavanju formulara ili drugih isprava neophodnih za podnošenje zahteva radi izdavanja vize.
 • Priređivač ne snosi odgovornost ukoliko dobitnik ne dobije vizu iz bilo kog razloga, kao što su npr. ali ne isključivo, postojanje smetnje zbog osuđivanosti za krivična dela ili postojanje smetnje zbog vođenja krivičnog postupka i dr.

Pravo učešća

Sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) imaju pravo da učestvuju u nagradnoj igri, izuzev lica zaposlenih kod priređivača i u privrednim društvima povezanim sa priređivačem, u privrednom društvu GMD SOLUTIONS DOO BEOGRAD i u marketinškim agencijama koje je priređivač angažovao u promociji Nagradne igre, zaposlenih u drugim privrednim društvima koja na bilo koji način učestvuju u promociji i organizaciji Nagradne igre kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima imaju zajedničko prebivalište).

„OREO“ proizvodi čija kupovina kvalifikuje za učešće u ovoj nagradnoj igri su:

 • OREO 66G
 • OREO 66G BISC PACMAN
 • OREO 110G VANILA
 • OREO 110G BISC PACMAN
 • OREO POWDER 300G
 • OREO CRUMBS 300G
 • OREO 154G BROWNIE
 • OREO GOLDEN 154G VANILLA
 • OREO 176G VANILLA FILLING
 • OREO 176G VANILLA PACMAN
 • OREO 157G DOUBLE STUFF
 • OREO157G REMIX VANILA &RASPBERRY
 • OREO 157G REMIX TIRAMISU
 • OREO 157G REMIX CARAMEL
 • OREO 264G VANILA
 • OREO 264G BISC VANILA PACMAN
 • OREO 396G BISC VANILA
 • OREO 396G BISC VANILA PACMAN
 • OREO 246G MILK CHOCO COVERED
 • OREO 246G WHITE CHOCO COVERED

Kako učestvovati?

 1. Kupi pakovanje OREO PAC‑MAN specijalne serije ili bilo koje pakovanje OREO keksa u bilo kojem maloprodajnom objektu na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije) u periodu od 01.03.2024. godine u 00:01 do 31.03.2024. godine u 23:59 časova
 2. Poseti sajt www.oreo.eu
 3. Klikni na „Učitaj račun“ na naslovnoj strani i prijavi se svojom e-mail adresom
 4. Unesi broj računa i učitaj sliku računa
 5. Sačuvaj račun za sve vreme trajanja nagradne igre, kao i nakon njenog završetka sve do uručenja nagrada

IGRA

Kad učitavanje slike bude uspešno, prijavljen si za Oreo Pacman nagradnu igru. Uz malo sreće možeš da osvojiš put u Japan ili Gaming konzolu sa PAC‑MAN igricom.

 • Oreo packshot
 • Učitaj račun da osvojiš nagradu
 • Skeniraj keks i možeš odigrati igricu
 • Kupi pakovanje OREO PAC‑MAN specijalne serije.

Prati sledeća uputstva i možeš odigrati igricu:

 1. Klikni „Skeniraj keks“ na naslovnoj strani.
 2. Prijavi se svojom e-mail adresom i odaberi ime pod kojim ćeš igrati.
 3. Skeniraj keks specijalne serije OREO PAC‑MAN kamerom svog mobilnog.
 4. Svaka specijalna serija će otključati OREO PAC‑MAN lavirint. Reši sva tri nivoa u lavirintu da se pojaviš na tabeli.

Igra za zabavu – ne igra se za nagrade!

Kako savladati PAC‑MAN igricu?
Nakon registracije e-mail adresom biće zatraženo da odabereš ime pod kojim ćeš igrati. Pošto savladaš treći nivo u bilo kojem OREO PAC‑MAN lavirintu, tvoje ime će se pojaviti na tabeli. U svakom trenutku se možeš ulogovati na svoj nalog klikom na „Uloguj se“ na naslovnoj strani.

Tvoj cilj je da sprovodeš PAC‑MAN figuru kroz lavirinte i da pojedeš sve PAC-TAČKE u lavirintu. Pazi da te ne uhvate četiri duha: BLINKY (crveni), INKY (plavi), CLYDE (narandžasti) i PINKY (roze).

Kada PAC‑MAN pojede neki od velikih ENERGETSKIH KUGLICA duhovi će nakratko postati tamnoplavi. Tada PAC‑MAN može da pojede duhove i osvoji bonus bodove. Takođe, jedenje voća koje se povremeno pojavljuje daje dodatne bodove.

Savet stručnjaka: Pojedi više duhova zaredom da ostvariš bolji rezultat.

Napomene:

 • Tokom vremena trajanja nagradne igre, svaki učesnik (identifikovani putem e-mail adrese i broja mobilnog telefona) može učestvovati u nagradnoj igri najviše do 2 puta dnevno. Nakon što se dostigne maksimalni limit učestvovanja, učesnici će biti diskfalivikovani.
 • Jedan fiskalni račun na kome se nalazi PFR broj, daje pravo na isključivo jednu registraciju za učestvovanje u nagradnoj igri.
 • Ako je registracija uspešna, na veb-sajtu će biti prikazana potvrdna poruka.
 • Svaki učesnik koji pokuša da izvrši registraciju nasumičnim unošenjem PFR broja fiskalnog računa biće diskvalifikovan.

Izvlačenje dobitnika

Izvlačenje dobitnika GLAVNE nagrade biće vršeno 01.04.2024. godine (učestvuju lica koja su izvršila predmetnu kupovinu i popunila formu (prijavu) u periodu od 01.03.2024. godine u 00:01 do 31.03.2024. godine u 23:59 časova).

Biće izvučen 1 dobitnik GLAVNE nagrade.

IZVLAČENJE DOBITNIKA DNEVNIH NAGRADA

Svi učesnici koji su u toku jednog dana trajanja nagradne igre (od 00:01 časova do 23:59 časova) izvrše predmetnu kupovinu i popunila formu (prijavu) biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika DNEVNE nagrade.

Izvlačenje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno:

 • 11.03.2024. godine (za sledeće dane nagradne igre: od 01.03.2024. godine u 00:01 do 07.03.2024.godine u 23:59), biće izvučeno 7 dnevnih nagrada.
 • 18.03.2024. godine (za sledeće dane nagradne igre: od 08.03.2024. godine u 00:01 do 14.03.2024.godine u 23:59), biće izvučeno 7 dnevnih nagrada.
 • 25.03.2024. godine (za sledeće dane nagradne igre: od 15.03.2024. godine u 00:01 do 21.03.2024. godine u 23:59), biće izvučeno 7 dnevnih nagrada.
 • 01.04.2024. godine (za sledeće dane nagradne igre: od 22.03.2024. godine u 00:01 do 31.03.2024. godine u 23:59), biće izvučeno 10 dnevnih nagrada.

Biće izvučena po jedna dnevna nagrada za svaki dan trajanja nagradne igre.

Jedno lice može biti dobitnik dnevne nagrade samo jednom.

Izvlačenje i utvrđivanje rezervnih dobitnika nagrade: Biće izvučeno po pet rezervnih dobitnika za svaku od nagrada po pojedinačnom izvlačenju.

Objava dobitnika

Dobitnik GLAVNE nagrade biće objavljen na internet stranici www.oreo.eu najkasnije u roku od 10 dana od dana završetka nagradne igre.

Dobitnici DNEVNE nagrade biće objavljeni na internet stranici www.oreo.eu najkasnije u roku od 10 dana od dana izvlačenja.

OBAVEŠTAVANjE DOBITNIKA O OSVOJENIM NAGRADAMA

Priređivač će dobitnika o nagradi koju je osvojio obavestiti u roku od 72 sata od dana izvlačenja nagrade, pozivanjem navedenog broja telefona minimum dva uzastopna dana za redom u različito vreme, kao i slanjem elektronske pošte na e-mail koji je dobitnik ostavio prilikom registracije, te će od istog zatražiti da mu u roku od 48h dostavi adresu na koju će mu nagrada biti isporučena i fotografiju jasno vidljivog, isečka fiskalnog računa, na osnovu koga je učestvovao u nagradnoj igri. Dobitnicima glavne nagrade priređivač će pored navedenog zatražiti da mu u roku od 48h dostave i vidljivu fotografiju lične karte ili vidljivu fotografiju očitane lične karte, a radi izvršenja zakonske obaveze- plaćanja poreza na dohodak građana.

Ukoliko se dobitnik nagrade ne javi priređivaču na telefonski poziv, niti u ostavljenom roku od 48h ne dostavi adresu na koju će mu nagrada biti isporučena, gubi pravo na nagradu, koja će biti dodeljena rezervnom dobitniku, kao što je objašnjeno u Paragrafu VII ovih Pravila.

Ukoliko iz bilo kog razloga priređivač posumnja u tačnost i zakonitost fiskalnog računa koji predstavlja dokaz o izvršenoj kupovini, isti je slobodan da bez obrazloženja od dobitnika zatraži originalni račun na neposredni uvid. Dobitnik je dužan da mu isti dostavi neposredno ili putem pošte/kurirske službe u roku od 3 radna dana od dana prijema zahteva, a u suprotnom isti gubi pravo na nagradu.

Dodela nagrada

Priređivač će dostaviti nagrade dobitniku putem pošte ili kurirske službe na adresu koju dobitnik bude naznačio, a koja se isključivo nalazi u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) i to najkasnije do avgusta 2024. godine.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše pristanak za prihvatanje nagrade.

Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade

Učestvovanje i pravila

Za pravila i učestvovanje posetite www.oreo.eu/rs/

Subscribe
Notify of
9 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!