4 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje

Trajanje:

Mentos nagradna igra se organizuje na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije) u periodu od 11.03.2024 do 14.04.2024. godine. u 23:59 časova

Dobitnici

Dobitnici su na sajtu www.yestofresh.rs/Home/Dobitnici

Nagrade:

 • 1 x Turistički vaučer za putovanje u Dubai za dve osobe sa posetom Burj Khalif-i i četiri Vaučer kartice Raiffeisen banke u vrednosti od po 15.000,00 dinara koja se isključivo može koristiti za kupovinu proizvoda u svim prodajnim objektima koji se nalaze u UŠĆE, Delta City, Galerija, Beo Shopping, Immo Centar, Merkator S (Idea, Roda i Merkator). Vaučer kartica Raiffeisen banke ne može se korisiti za podizanje gotovog novca sa bankomata i ista se ne može dopuniti dodatnim novčanim iznosom. Vaučer kartica Raiffeisen banke se ne može zameniti za novac.
 • 3 x GoPro kamera, model Hero 12 Black (CHDHX-121-RW).
 • 2 x Eletrična bicikla 16 „Discovery 250W 48V/20Ah“ sa litijumskim Samsung baterijama, sličnog izgleda kao skuter, crvene boje.
 • 2 x Eletrična bicikla 16 „Discovery 250W 48V/20Ah“ sa litijumskim Samsung baterijama, sličnog izgleda kao skuter, sive boje.
 • 3 x Pametni sat Samsung, model Galaxy 5 44, sive boje.
 • 50 x Mentos jastuče za putavanje Legero
 • 50 x Mentos majica sive boje.
 • 50 x Mentos termos Travelino.

Putovanje u Dubai za dve osobe može se iskoristiti u periodu od dana dodele nagrade do 19.01.2025. godine, a sve u skladu sa terminima putovanja koje će dobitniku saopštiti turistička agencija Filip travel doo Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 70, mb: 06963838, nakon dodele nagrade.

Ukupan broj nagrada: 161

Pravo učešća

Pravo da učestvuju u nagradnoj igri imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije osova i Metohije) , izuzev lica zaposlenih kod priređivača, u privrednom društvu PRIVREDNO DRUŠTVO FCB AFIRMA MARKETING I KONSALTING DOO BEOGRAD i u marketinškim agencijama koje je priređivač angažovao u promociji Nagradne igre, zaposlenih u drugim privrednim društvima koja na bilo koji način učestvuju u promociji i organizaciji nagradne igrekao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

Mentos proizvodi čija kupovina kvalifikuje za učešće u ovoj nagradnoj igri su:

 • MENTOS MINT
 • MENTOS FRUIT
 • MENTOS RAINBOW
 • MENTOS GRAPE
 • MENTOS FANTA

Kako učestvovati?

 1. Kupi 2 rolnice Mentosa
 2. Sačuvaj račun za sve vreme trajanja nagradne igre, kao i nakon njenog završetka sve do uručenja nagrada
 3. Pošalji PFR broj SMS-om na 1919 (poruku sa PFR brojem, imenom, prezimenom i gradom prebivališta) ili unesi na sajt www.yestofresh.rs

Napomene:

 • Jedan fiskalni račun na kome se nalazi redni broj fiskalnog računa tzv. PFR broj daje učesniku pravo na isključivo jednu registraciju za učestvovanje u nagradnoj igri. Svaki učesnik koji pokuša da izvrši registraciju nasumičnim unošenjem brojeva fiskalnog računa tzv. PFR broja biće diskvalifikovan.
 • Broj 1919 za slanje sms-a, kao i Web registracija, biće dostupni počev od 11.03.2024. godine u 00:01 časova do 14.04.2024. godine u 23:59 časova.

SMS

 • SMS poruka ili Web registracija se sastoji isključivo od cifara, slova, karaktera koje čine redni broj fiskalnog računa, tzv. PFR broj, a koji je kupac dobio nakon gore opisane kupovine i iz imena, prezimena i grada u kojem učesnik ima prebivalište.
 • Ukoliko je učesnik nakon izvršene gore opisane kupovine, dobio fiskalni račun sa PFR brojem 9ZLFVRE9-9ZLFVRED9-77029, onda šalje SMS na broj 1919 sa tekstom: 9ZLFVRE9-9ZLFVRED9-77029(razmak)IME(razmak)PREZIME(razmak)GRAD
 • SMS poruka se tarifira po ceni standardnog SMS-a za MTS, A1 i Yettel mrežu, kao i virtuelnu mrežu Globaltel (za korisnike MTS mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om, za korisnike Yettel d.o.o. mobilne mreže: 4,90 rsd sa PDV-om, za korisnike A1 mobilne mreže: 3,48 rsd sa PDV-om i za korisnike virtuelne mreže Globaltel 4,90 rsd sa PDV-om). Ukoliko tokom trajanja nagradne igre dođe do izmene tarife za standardni SMS onda će se isti tarifirati po toj izmenjenoj ceni. Priređivač ne odgovara u slučaju da dođe do ovakve izmene.

Primer SMS-a

(Npr. Ukoliko je učesnik Petar Perić iz Beograda nakon izvršene gore opisane kupovine, dobio fiskalni račun sa PFR brojem 9ZLFVRE9-9ZLFVRED9-77029, onda šalje SMS na broj 1919 ili vrši Web registraciju sa tekstom: 9ZLFVRE9-9ZLFVRED9-77029 Petar Perić Beograd)

Izvlačenje dobitnika

Svi učesnici koji u toku trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu bilo koja dva navedena „Mentos“ proizvoda, bez obzira na vrednost pojedinačne kupovine i budu poslali SMS na broj 1919 ili izvršili Web registraciju na internet strani www.yestofresh.rs sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.

IZVLAČENjE GLAVNE I OSTALIH NAGRADA

Izvlačenje dobitnika GLAVNE nagrade biće vršeno:

-15.04.2024. godine u 14:00 časova (učestvuju lica koja su poslala SMS na broj 1919 ili izvršili Web registraciju sa odgovarajućim sadržajem u periodu od 11.03.2024. godine u 00:01 časova do 14.04.2024. godine u 23:59 časova)

Biće izvučen ukupno 1 dobitnik GLAVNE nagrade.

Dobitnik GLAVNE nagrade može biti dobitnik NEDELjNE nagrade.

Dobitnik GLAVNE nagrade ne može biti dobitnik OSTALE nagrade.

IZVLAČENjE OSTALIH NAGRADA

Izvlačenje dobitnika OSTALIH nagrada biće vršeno: 15.04.2024. godine u 12:00 časova (učestvuju lica koja su poslala SMS na broj 1919 ili izvršili Web registraciju na internet strani www.yestofresh.rs sa odgovarajućim sadržajem u periodu od 11.03.2024. godine u 00:01 časova do 14.04.2024. godine u 23:59 časova).

Biće izvučeno ukupno 10 dobitnik OSTALIH nagrada.

Dobitnik OSTALE nagrade može biti dobitnik NEDELjNE nagrade.

Dobitnik OSTALE nagrade ne može biti dobitnik GLAVNE nagrade.

IZVLAČENjE NEDELjNIH NAGRADA

Izvlačenje dobitnika NEDELjNE nagrade biće vršeno:

 • 18.03.2024. godine u 09:00 časova (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS ili izvršili Web registraciju na internet strani www.yestofresh.rs sa odgovarajućim sadržajem u periodu od 11.03. u 00:01č do 17.03.2024. godine u 23:59č). Izvlačiće se trideset dobitnika nedeljnih nagrada.
 • 25.03.2024. godine u 09:00 časova (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS ili izvršili Web registraciju na internet strani www.yestofresh.rs sa odgovarajućim sadržajem u periodu od 18.03. u 00:00č do 24.03.2024. godine u 23:59č). Izvlačiće se trideset dobitnika nedeljnih nagrada.
 • 01.04.2024. godine u 09:00 časova (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS ili izvršili Web registraciju na internet strani www.yestofresh.rs sa odgovarajućim sadržajem u periodu od 25.03. u 00:00č do 31.03.2024. godine u 23:59č). Izvlačiće se trideset dobitnika nedeljnih nagrada.
 • 08.04.2024. godine u 09:00 časova (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS ili izvršili Web registraciju na internet strani www.yestofresh.rs sa odgovarajućim sadržajem u periodu od 01.04. u 00:00č do 07.04.2024. godine u 23:59č). Izvlačiće se trideset dobitnika nedeljnih nagrada.
 • 15.04.2024. godine u 09:00 časova (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS ili izvršili Web registraciju na internet strani www.yestofresh.rs sa odgovarajućim sadržajem u periodu od 08.04. u 00:00č do 14.04.2024. godine u 23:59č). Izvlačiće se trideset dobitnika nedeljnih nagrada.

Biće izvučeno ukupno 150 dobitnika NEDELjNIH nagrada.

Jedno lice ne može biti dobitnik NEDELjNE nagrade više od jednog puta.

Dobitnik NEDELjNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.

Dobitnik NEDELjNE nagrade može biti dobitnik OSTALE nagrade.

Objavljivanje dobitnika

Objavljivanje dobitnika nagrada biće vršeno na internet strani www.yestofresh.rs najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

OBAVEŠTAVANjE DOBITNIKA O OSVOJENIM NAGRADAMA

OBAVEŠTENjE DOBITNIKA O OSVOJENOJ NEDELjNOJ NAGRADI

Odmah nakon utvrđivanja dobitnika NEDELjNE nagrade, priređivač će obavestiti potencijalnog dobitnika SMS-om na broj mobilnog telefona sa kog je poslao SMS ili izvršio WEB registraciju za učešće u nagradnoj igri i pozvati ga da i roku od 48 časova od dana prijema SMS poruke pošalje fotografiju računa na e-mail adresu info@yestofresh.rs.

Ukoliko se dobitnik ne javi u ostavljenom roku, gubi pravo na nagradu, te se ista ima dodeliti sledećem rezervnom dobitniku.

OBAVEŠTENjE DOBITNIKA O OSVOJENOJ GLAVNOJ NAGRADI I OSTALIM NAGRADAMA

Priređivač će dobitnika obavestiti pozivanjem navedenog broja mobilnog telefona minimum dva uzastopna dana za redom u različito vreme, a ukoliko se dobitnik ne javi na telefonski poziv priređivača, priređivač će mu poslati sms kojim će ga obavestiti da je dobitnik nagrade u ovoj nagradnoj igri i pozvati ga da se javi najkasnije u roku od 5 dana (najkasnije do 21.04.2024. do 15č) od dana prijema sms-a, na telefon priređivača na broj +381113284620 u vremenu od 09:00 do 17:00 časova, od ponedeljka do petka, osim u vreme državnih praznika, i ovlašćenom licu Priređivača saopšti adresu prebivališta i pošalje fotografiju računa na e-mail adresu info@yestofresh.rs.

Dodela nagrada

Priređivač će dobitnicima NEDELjNIH nagrada iste dostaviti o svom trošku putem kurirske službe po svom izboru na adresu koju dobitnik bude naznačio, a koja se isključivo nalazi u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) i to najkasnije do 15.05.2024. godine.

Priređivač će GLAVNU i OSTALE nagrade dobitnicima dodeliti najkasnije do 15.05.2024. godine. Ukoliko tako odluči Priređivač će GLAVNU nagradu dobitniku dodeliti na svečanosti koju će specijalno organizovati za tu priliku. Mesto i vreme održavanja svečanosti dobitniku će biti saopšteni prilikom obaveštenja o osvojenoj nagradi. U suprotnom, dobitnik će prilikom obaveštenja o osvojenoj nagradi biti obavešten i o načinu preuzimanja iste. Ukoliko se priređivač odluči da GLAVNU i OSTALE nagrade dostavi dobitnicima putem kurirske službe isti će to uraditi o svom trošku.

Ukoliko se dobitnik nagrade ne javi priređivaču u ostavljenom roku, gubi pravo na nagradu, koja će biti dodeljena rezervnom dobitniku.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše izjavu o prihvatanju nagrade.

Učestvovanje i pravilnik

Za učestvovanje poseti www.yestofresh.rs

Za pravilnik Menots nagradne igre klikni OVDE

Subscribe
Notify of
4 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!