Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Najnovija Lav nagradna igra 2022 i Lav igrica su na plavom linku ispod

> Lav nagradna igra i Lav igrica za nagrade <

Trajanje:

Lav konkurs počinje 01.09.2021. godine u 00.00h i traje do 30.09.2021. godine u 23.59h.

Nagradni fond:

5 x TV
10 x Bicikl
20 x Mini frižider
1000 x Majica

Pravo učešća

Pravo učešća na konkursu imaju sledeća lica koja su navršila 18 godina života državljani su Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod organizatora, kao ni njihovi članovi uže porodice (supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca) i lica koja su u radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju konkursa.

Oglasi

Mehanizam Lav konkursa

Za učestvovanje u Lav konkursu potrebno je:

 1. Kupiti najmanje 5 proizvoda „Lav Premium“ brenda u bilo kojoj pojedinačnoj ambalaži (u mehanizam učestvovanja ne ulazi multipack) u Univerexport objektima, u periodu organizovanja nagradnog konkursa.
 2. Nakon kupovine učesnik dobija slip račun sa kodom koji se sastoji od 13 do 17 cifara (u daljem tekstu pravila: „Kod“), koji predstavlja uslov za učestvovanje na konkursu. Kod mora biti aktivan (kod je aktivan, ukoliko nikada pre nije korišćen u ovom konkursu).
 3. Pristupiti Veb-stranici Lav nagradne igre i unesti kod sa računa u označeno polje u okviru naloga.
 4. Pristupi Lav igrici „Gajba na gajbu“.

Napomene:

 • Učesnik sa jednim kodom može učestvovati samo jednom u konkursu.
 • Nakon svake ponovne kupovine dovoljne količine Lav Premium proizvoda potrebno je da učesnik pristupi Veb-stranici i pošalje kod.
 • Učesnik je dužan da čuva dokaz o kupovini (račun) sa kodom koji se nalazi na računu bez obzira na to gde je obavio kupovinu i da iste prezentuje i preda organizatoru na njegov zahtev. Takođe, ukoliko organizator zatraži učesniku, putem e-mail-a dokaz o kupovini, učesnik je dužan da mu isti pošalje
 • Dobitnik je dužan da sačuva račune na kojima je vidljiv Kod, u roku od 30 dana od dana završetka nagradnog konkursa, tačnije do 30.10. do 23:59 minuta.

U slučaju da je kod neispravan, nije čitljiv (iz nekog razloga) na fiksalnom isečku ili nije dobijen od strane kasira/ke, možete se obratiti na mejl adresu: info@tolikodobro.rs. Radno vreme korisničkog servisa je ponedeljak-petak od 09 do 17h.

Lav igrica Gajba na gajbu

Zadatak u igrci Gajba na Gajbu je da naslaže što više gajbi LAV Premium u visinu gradeći „kulu“, tako što ih se spušta sa sajle sa sa koje vise, jednu na drugu.

Pravila za igranje:

 • U zavisnosti od preciznosti položene gajbe dobija se 25 ili 50 bodova.
 • Gubi se po jedan život prilikom svakog promašaja ređanja gajbe na „kulu“. Maksimalni broj života koji se ostvaruje po započinjanju igrice iznosi 3 života.
 • Igrica se završava u momentu kada učesnik izgubi sva 3 života.
 • Na kraju igrice broj uspešno položenihi gajbi na paletu se sabira, odnosno broj ostvarenih bodova dobijenih građenjem „kule“, na osnovu kog zbira učesnik ostvaruje pravo na jednu od nagrada opisanih u pravilima.
 • Svi pokušaji igranja se snimaju i mere u vremenskom intervalu.
 • Korišćenje kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, naneti štetu, onemogućiti ili zloupotrebiti učestvovanje u konkursu je zabranjeno. Takvi postupci predstavljaju osnov za eliminaciju učesnika nagradne igre.

Biranje pobednika

Kriterijum za rangiranje učesnika jeste broj ostvarenih bodova u igrici.

Oglasi
Oglasi

Na Veb-stranici će za sve vreme trajanja konkursa biti dostupna aktuelna rang lista, kao i konačna rang lista, po završetku konkursa.

U slučaju da postoji više učesnika sa istim brojem ostvarenih bodova, kao dodatni kriterijum u takvim slučajevima primenjivaće se vreme za koje je učesnik ostvario bodove.

Ukoliko i pored dodatnog kriterijuma iz prethodnog stava postoji više učesnika koji su ostvarili jednaki broj bodova u jednakom vremenskom trajanju, kao dodatni kriterijum primenjivaće se hronološki prvenstvo odigrane igrice svakog od učesnika.

Jedan učesnik može osvojiti najviše jednu nagradu u toku trajanja konkursa.

Nagrade ne mogu biti zamenjene za drugu nagradu, robu ili novac.

Realizacija nagrada

Organizator će kontaktirati dobitnike u roku od 10 dana od dana objave konačnih dobitnika na kraju konkursa.

Prilikom obaveštavanja organizator će obavestiti dobitnika o načinu isporuke nagrade i svim eventualnim informacijama u vezi sa konkursom.

Oglasi
Oglasi

Potrebno je da dobitnici dalje organizatoru dostave odnosno potvrde podatke neophodne za dostavljanje nagrade. Podaci uključuju adresu na koju žele da nagrada koju su osvojili bude isporučena, kao i skreniran dokaz o kupovini (fiskalni isečak).
U slučaju da organizator nije u mogućnosti da u navedenom periodu stupi u kontakt sa određenim dobitnikom, smatraće se da isti ne prihvata nagradu i neće imati nikakva prava prema organizatoru po osnovu konkursa.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta iz kog je vidljivo ime, prezime i JMBG lica koje je prijavljeno prilikom kontaktiranja sa učesnikom. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da dobitnik ne ispunjava uslove isti će biti diskvalifikovan, te će nagrada biti dodeljena sledećem učesniku koji ispunjava propisane uslove.

Učesnici koji daju netačne ili nepotpune podatke gube pravo na nagradu.

Organizator snosi sve troškove dostave nagrada svim dobitnicima Lav nagradne igre. Nagrade su neprenosive, a u slučaju da dobitnik nije u mogućnosti da nagradu iskoristi, nema pravo da iste prenese na treća lica.

Pravila i učestvovanje

Lav nagradna igra traje do 30.9.2021, a za učestvovanje i igranje igrice „Gajba na gajbu“ poseti www.tolikodobro.rs