Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Laško konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije, izuzev teritorije AP Kosova i Metohije i traje od 24.05.2021. godine u 00:00 do 20.06.2021. godine u 23:59.

Ukupno je 2.000 nagrada koje se dodeljuju u zavisnosti od pozicije koju učesnik zauzima na rang listi:
500 x Laško Prostirku za piknik
500 x Laško Peškir za plažu-
1000 x Laško majica

Pravo učešća na konkursu imaju sledeća lica koja su navršila 18 godina života i državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije. Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca; lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju konkursa.

U slučaju da dva učesnika imaju isti broj poena na rang listi, prednost ima onaj Učesnik koji je bio brži, odnosno, koji je prvi prikupio poene.

Oglasi

Da bi lice steklo pravo da učestvuje na konkursu u bilo kom segmentu potrebno je da.
1. kupi bilo koje Laško pivo u vrednosti od 300 dinara u Mercator d.o.o. maloprodajnim objektima – Roda, Mercator, Idea.
2. Nakon kupovine Laško piva u traženoj količini u maloprodajnom objektu učesnik dobija slip račun sa kodom koji se sastoji od 18 cifara
3. Unese kod na stranici www.laskopiknik.rs

Učesnik može za vreme trajanja konkursa uneti neograničen broj kodova i tako svaki put steći uslov za odgovaranje na nagradno pitanje. Jedan učesnik može poslati maksimalno 10 računa koji su izdati u roku od sat vremena u jednom istom objektu (lokalu, prodavaonici).

Po završetku konkursa dana 21.06.2021. godine i formiranja konačne rang liste koja sadrži jedinstvene brojeve učesnika i koja se formira odmah po završetku Konkursa dana 21.06.2021. u 23:59h.
Nagrade se dodeljuju u zavisnosti od pozicije koju učesnik zauzima na rang listi i to:
– Učesnici koji zauzimaju pozicije od 1. do 500. mesta osvajaju Laško Prostirku za piknik
– Učesnici koji zauzimaju pozicije od 501. do 1000. mesta osvajaju Laško Peškir za plažu-
– Učesnici koji zauzimaju pozicije od 1001. do 2000. mesta osvajaju Laško majicu

Učesnici koji budu proglašeni za dobitnike shodno pravilima biće kontaktirani u periodu od 24.05.2021 do 20.06.2021. godine gde je potrebno da dalje organizatoru dostave adresu na koju žele da Nagrada koju su osvojili bude isporučena. U slučaju da Organizator nije u mogućnosti da u navedenom periodu stupi u kontakt sa određenim Dobitnikom smatraće se da isti ne prihvata nagradu i neće imati nikakva prava prema organizatoru po osnovu ovog konkursa, a nagrada će biti dodeljena prvom sledećem učesniku na rang listi, odnosno, rang lista se pomera za jedno upražnjeno mesto.

Za pravila i učestvovanje poseti laskopiknik.rs