Jacobs nagradna igra 2023: Jacobs te vodi na karneval u Rio!
Jacobs nagradna igra 2023: Jacobs te vodi na karneval u Rio!
15 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje
Oglasi

Trajanje:

Jacobs nagradna igra/nagradni konkurs traje od 28.09.2023 do 28.10.2023

Nagrade:

  • 3 x Putovanje u Rio de Žaneiro za 2 osobe u periodu karnevala. Pojedinačna nagrada uključuje avio karte za 2 osobe + smeštaj 5 noćenja u hotelu od 3* (vrednost pojedinačne nagrade 260.000 dinara)
  • 10 x Pakovanje Jacobs kafe

Ukupan broj nagrada: 13

Pravo učešća

Pravo učestvovanja u nagradnom konkursu imaju sva punoletna (18+) fizička lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji.

U konkursu ne mogu učestvovati zaposleni kod organizatora „Nelt Co. DOO“ Beograd, realizatora i druga lica, koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog nagradnog konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, braća, sestre, deca i supružnici sa svojom užom porodicom. Pod užom porodicom se podrazumeva društvena grupa koja se sastoji od supružnika i najbližih krvnih srodnika (roditelji i deca) koji obično žive zajedno.

Oglasi

Kako učestvovati?

  1. Kupite bilo koje Jacobs proizvode u nekoj od Maxi, Mega Maxi, Tempo ili Shop&Go prodavnica u minimalnoj vrednosti od 899 dinara.
  2. Prijavite se na sajtu www.jacobskonkurs.rs uz pomoć fiskalnog računa za učešće u nagradnom konkursu
  3. Popunite vaše osnovne podatke.
  4. Priložite kreativni video ili fotogafiju na temu konkursa: Svaki dan je moj trenutak uz Jacobs!
  5. Sačuvajte fiskalni račun

Napomene:

  • Jedno učešće je moguće uz jedan fiskalni račun. Ukoliko kupac učestvuje više puta, mora priložiti nove račune za prijavu
  • Prijave se moraju postaviti sa validnim podacima. One lažno postavljene niti sa neregularnim računima neće ući u izbor za nagradu
  • Svi učesnici u konkursu treba da na portalu www.jacobskonkurs.rs uploaduju video klip ili fotografiju koja na njima najkreativniji način oslikava temu konkursa: SVAKI DAN JE MOJ TRENUTAK UZ JACOBS

Odabir dobitnika

Stručni žiri će na dan završetka konkursa izabrati najkreativnije radove na zadatu temu konkursa i objaviti rang listu učesnika koji su osvojili nagrade. Prvih 13 rangiranih učesnika će biti nagrađeni.

Objava dobitnika

Proglašenje pobednika je na sajtu www.jacobskonkurs.rs , maksimum 48 sati od zatvaranja nagradnog konkursa dana 28.10.2023 u 23h.

Kontaktiranje dobitnika

U slučaju nemogućnosti kontaktiranja odabranih lica putem broja telefona koji su dostavili radi podele nagrade i/ili ne odazivanja dobitnika u roku od 10 radnih dana od trenutka izbora dobitnika, organizator stiče pravo da nagradu prosledi prvom rezervnom učesniku.

Za svakog izabranog dobitnika, komisija će, po svojim kriterijumima, izabrati rezervne dobitnike koji će, u slučaju neodazivanja biti kontaktirani.

Oglasi
Oglasi

Dodela nagrada

Dobitnik je u obavezi da prilikom preuzimanja nagrade sa sobom ponese fiskalni račun koji je priložio tokom prijave na konkurs i identifikacioni dokument (kako bi se uporedili podaci korišćeni tokom prijave na konkurs). Ukoliko učesnik ne bude imao fiskalni račun kod sebe i podaci sa prijave ne budu odgovarali onima na identifikacionom dokumentu, organizator učesniku neće uručiti osvojenu nagradu. Ukoliko se uoče neregularnosti, Organizator ima pravo da učesniku ne dodeli nagradu i istu prenese na sledeće rangiranog na listi.

Osvojenu nagradu može iskoristiti samo učesnik koji se za istu prijavio na sajtu www.jacobkonkurs.rs i čije je ime na rang listi. Nagrada ne može biti preneta na drugo lice ili ustupljena drugom licu.

Pravila i učestvovanje

Za pravila i učestvovanje posetite www.jacobskonkurs.rs

Subscribe
Notify of
15 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!