13 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje
Oglasi

Trajanje:

Jacobs nagradna igra/nagradni konkurs traje od 30.10.2023 do 30.11.2023 u 23h na sajtu www.jacobsnagrada.rs

Nagrade:

 • 3 x iPhone 14

Ukupan broj nagrada: 3

Pravo učešća

Pravo učestvovanja u nagradnom konkursu imaju sva punoletna (18+) fizička lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji.

Na nagradnom konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod organizatora, realizatora i lica, koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog nagradnog konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, braća, sestre, deca i supružnici. Učesnici, koji učestvuju na nagradnom konkursu, nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Opštim pravilima.

Oglasi

Jacobs proizvodi koji učestvuju i akciji

Svi Jacobs proizvodi učestvuju u akciji:

 • Jacobs Cronat Gold
 • Crema Gold
 • Monarch
 • 3u1 original
 • 2u1 original
 • 3u1 Milka
 • 3u1 Ice
 • Cappuccino Milka
 • Cappuccino Original
 • Cappuccino Vanila
 • Kafe Kapsule
 • Jacobs tradicionalna kafa

Kako učestvovati?

 1. Kupite bilo koju Jacobs kafu u minimalnoj vrednosti od 899 dinara u nekoj od Idea, Roda ili Merkator prodavnica
 2. Sačuvajte fiskalni račun kupovine
 3. Prijavite se za učešće na sajtu www.jacobsnagrada.rs popunjavanjem osnovnih podataka i uz račun kupovine
 4. Napravite kreativan video ili fotografiju na temu „Početak pravog dana uz Jacobs“

Napomene:

 • Jedno učešće je moguće uz jedan fiskalni račun. Ukoliko kupac učestvuje više puta, mora priložiti nove račune za prijavu
 • Prijave se moraju postaviti sa validnim podacima. One lažno postavljene niti sa neregularnim računima neće ući u izbor za nagradu
 • Svi učesnici u konkursu treba da na portalu www.jacobskonkurs.rs uploaduju video klip ili fotografiju koja na njima najkreativniji način oslikava temu konkursa „Početak pravog dana uz Jacobs“

Odabir dobitnika

Stručni žiri će na dan završetka konkursa izabrati najkreativnije radove na zadatu temu konkursa i objaviti rang listu učesnika koji su osvojili nagrade. Prvih troje rangiranih učesnika će biti nagrađeni.

Prijave se moraju postaviti sa validnim podacima. One lažno postavljene niti sa neregularnim računima neće ući u izbor za nagradu. Podaci koji budu uneti moraju biti verodostojni. U slučaju da žiri uoči bilo koju zloupotrebu od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici, bez upozorenja, biće diskvalifikovani iz nagradnog konkursa.

Proglašenje pobednika

Proglašenje pobednika je na sajtu www.jacobsnagrada.rs , maksimum 96 sati od zatvaranja nagradnog konkursa dana 30.11.2023 u 23h.

Preuzimanja nagrada

U slučaju nemogućnosti kontaktiranja odabranih lica putem broja telefona koji su dostavili radi podele nagrade i/ili ne odazivanja dobitnika u roku od 10 radnih dana od trenutka izbora dobitnika, Organizator stiče pravo da nagradu prosledi prvom rezervnom učesniku. Za svakog izabranog dobitnika, komisija će, po svojim kriterijumima, izabrati rezervne dobitnike koji će, u slučaju neodazivanja biti kontaktirani.

Osvojenu nagradu može iskoristiti samo učesnik koji se za istu prijavio na sajtu www.jacobnagrada.rs i čije je ime na rang listi. Nagrada ne može biti preneta na drugo lice ili ustupljena drugom licu. Nagrađeni učesnik mora imati prebivalište na teritoriji Republike Srbije

Oglasi

Učestvovanje

Za učestvovanje posetite sajt www.jacobsnagrada.rs

Subscribe
Notify of
13 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!