5 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje
Oglasi

Trajanje:

Heineken nagradna igra/nagradni konkurs počinje dana 30.10.2023. godine u 00:00:01 časova i završava se dana 04.12.2023. godine u 23:59:59 časova.

Nagrade:

 • 10 x 2 (dve) karte na istočnoj tribini za fudbalsku utakmicu Crvena Zvezda – Manchester City koja se održava 13.12.2023. godine sa početkom u 18:45h na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu, na adresi Ljutice Bogdana 1a
 • 50 x Heineken dukserica
 • 50 x Heineken lopta
 • 200 x Heineken kapa

Ukupan broj nagrada: 310

Pravo učešća

Pravo učešća na nonkursu imaju lica koja su navršila 18 godina života, državljani Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca; lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca.

Oglasi

Heineken koji učestvuju u promociji

 • 0,5l limenka (Heineken Original i Heineken Silver)
 • 0,4l povratna boca Heineken Original
 • 0,25l nepovratna boca (Heineken Original, Heineken 0.0 i Heineken Silver)
 • 0,33l limenka (Heineken Original, Heineken 0.0 i Heineken Silver)
 • Heineken Original multipak 4×0.5l
 • Heineken Original 5l KEG

Kako učestvovati?

 1. Kupi bilo koja 3 Heineken® piva iz pravila iznad u Maxi, Shop&Go, Tempo, Mega Maxi prodajnim objektima
 2. Poseti sajt www.heineken.com
 3. Registruj se
 4. Unesi PFR broj računa i pošalji sliku računa
 5. Odigraj kviz i osvoji poene – odgovaraš na 1 pitanje za koje imaš 10 sekundi na raspolaganju i tri ponuđena odgovora
 6. Osvoji sjajne nagrade

Napomene:

 • Učesnik može, za vreme trajanja konkursa, da unese neograničen broj ispravnih kodova i tako steći uslov za učestvovanje u Kvizu.
 • Svakim uspešno unetim Kodom na gore opisan način Učesnik dobija mogućnost da odgovara na pitanje iz Kviza.
 • Unosi koji nisu potvrđeni kroz sistem, koji su netačni ili pak nisu uneti na način objašnjen u pravilima neće biti važeći i neće omogućiti Učesniku da učestvuje u Konkursu.
 • Jednom poslat Kod ne može se koristiti više puta. Svaki Kod može da bude iskorišćen samo jednom.
 • Ukoliko Učesnik pokuša da ponovo iskoristiti već uneti Kod, na ekranu će izaći poruka da je kod neispravan.
 • Nasumično unošenje kodova predstavlja osnov za privremenu ili trajnu diskvalifikaciju iz takmičenja.

Kviz i poeni

Na stranici „Profil“ učesnik može pronaći broj osvojenih bodova (ukupan broj bodova osvojen u svim partijama Kviza), poziciju na Rang listi kao i koliko bodova ima prvi sledeći bolje plasirani Učesnik na Rang listi.

U glavnom meniju se nalazi dugme „Nazdravi za sjajne poklone“ i klikom na to dugme Učesniku se otvara stranica za unošenje Koda. Kod je potrebno uneti u naznačena polja. Svakim uspešno unetim Kodom na gore opisan način Učesnik dobija mogućnost da odgovara na pitanje iz Kviza.

Učesnik odgovara na 1 pitanje za koje ima 10 sekundi na raspolaganju tri ponuđena odgovora od kojih je samo jedan tačan odgovor.

 • Svaki tačan odgovor vredi jedan poen.
 • U slučaju da Učesnik ne odgovori u roku od 10 sekundi, smatraće se kao da je netačno odgovorio. Učesniku će se po isteku desete sekunde automatski završiti partija Kviza.
 • Učesnik bira odgovor klikom na jedan od tri ponuđena odgovora. Učesniku je preostalo vreme koje ima na raspolaganju za izbor odgovora prikazano u obliku sata koji odbrojava unazad od 10 do 0.

Po završetku Kviza, Učesnik dobija informaciju da li je tačno odgovorio na pitanje a poen će biti dodat na njegov profil tek nakon validacije, a kojim se na Rang listi rangira za nagradu.

Odabir dobitnika

Po isteku konkursa dobitnici nagrade se određuju na osnovu bodova koje učesnik skupi učestvujući u Kvizu.

U slučaju da dva ili više Učesnika imaju isti broj bodova, prednost u rangiranju ima Učesnik koji je prvi ostvario taj broj bodova.

Oglasi

Isto fizičko lice može osvojiti samo jednu nagradu, bez obzira na to sa koliko različitih profila je poslao odgovor.

Objava dobitnika

Spisak učesnika, koji su proglašeni kao dobitnici, će biti objavljen putem Web stranice na stranici „Lista dobitnika“ u roku od 24 časa od trenutka završetka nagradne igre kao i na drugi način za koji organizator smatra da je potrebno uključujući i sve medije (štampani, elektronski, itd).

Preuzimanje nagrada

Učesnici, koji budu proglašeni za dobitnike glavnih i ostalih nagrada, biće kontaktirani u roku od 3 radna dana od objave rezultata na Rang listi putem e-maila/SMS-a koje su Učesnici dostavili prilikom registracije.

Kontaktirani Učesnici imaju rok od 2 dana da odgovorom na obaveštenje potvrde da prihvataju nagradu kao i da potvrde svoje lične podatke: ime, prezime, adresu stanovanja, JMBG i broj telefona. Ukoliko Učesnik ne odgovori na Obaveštenje u roku od dva dana organizator će još jednom pokušati da kontaktira Učesnike putem broja tefefona, koji su učesnici dostavili prilikom registracije.

Ukoliko u navedenom roku Učesnik, koji bude proglašen za dobitnika, ne odgovori na obaveštenje ili ne dostavi tražene podatke smatraće se da isti ne prihvata nagradu i neće imati nikakva prava prema organizatoru po osnovu ovog Konkursa, a nagrada će ostati nedodeljena.

Nakon što Učesnik, koji bude proglašen za dobitnika ostale nagrade, dostavi sve neophodne podatke za dostavu nagrade, Organizator će obavestiti dobitnika o datumu predaje odnosno korišćenja osvojene ostale nagrade.

Isporuka navedenih nagrada će biti izvršena najkasnije 30 dana nakon obaveštenja, dok će isporuka glavne nagrade biti do 12.12.2023.

Nagrade će biti poslate na kućne adrese dobitnika kurirskom službom, koja će kontaktirati dobitnike nagrada. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da kurirska služba ne može da stupi u kontakt sa dobitnikom, iz razloga koji ne spadaju u odgovornost organizatora. Slanje nagrada je besplatno za dobitnika. Ukoliko dobitnik ne bude dostupan kurirskoj službi u dva pokušaja, smatraće se da dobitnik ne prihvata nagradu i organizator nije u obavezi da mu istu naknadno dostavi.

Prilikom preuzimanja osvojene nagrade, dobitnik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta iz kog je vidljivo ime, prezime i JMBG lica koje je prijavljeno prilikom Obaveštavanja. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni dobitnik nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili nije punoletan, nagrada će ostati nedodeljena.

 • Učesnici koji su dali netačne ili nepotpune podatke gube pravo na nagradu.
 • Učesnici koja su dali netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka
 • Učesnici koji nisu u mogućnosti da prilikom preuzimanja nagrada ili na zahtev organizatora predaju račune koji su bili osnov za igranje Kviza i učestvovanje u Konkursu, gube pravo na nagradu.

Pomoć i informacije

Učesnici konkursa mogu postavljati pitanja u vezi sa konkursom na info mail heineken.nagradnikonkurs@gmail.com ili besplatnim pozivom na broj 0800/100 155 svakog radnog dana u periodu od 09:00 do 17:00 časova.

Učestvovanje i pravila

Za pravila i učestvovanje posetite www.heineken.com/rs/sr/ucl2023

Subscribe
Notify of
5 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!