Klikni i pošalji komentar ili pitanje

Trajanje:

Nova Head&Shoulders nagradna igra je na sledećem linku
www.nagradneigrers.com/tag/headshoulders/

Head&Shoulders nagradna igra/kreativni konkurs organizuje u periodu od 15.05.2023 u 00.00 do 18.06.2023. u 23.59

Nagrade:

  • 20 x Crups Dolce Gusto aparata (svake od 5 sedmica u toku trajanja konkursa po 4 aparata )

Ukupan broj nagrada: 20

Pravo učešća

Konkurs je otvoren samo za fizička lica starija od 18 godina, vlasnike aktivnih Instagram naloga, sa prebivalištem u Srbiji, bez Kosova i Metohije.

Zaposleni kod organizatora P&G kao i osobe koje direktno ili indirektno učestvuju u organizovanju ili sprovođenju nagradne igre, uključujući članove njihove uže porodice (supružnici, deca i roditelji) ne mogu učestvovati.

Kako učestvovati?

  1. Kupi neki od Head &Shoulders proizvoda u bilo kom Delhaize objektu (Maxi, Mega Maxi, Tempi ili Shop&Go) na teritoriji Republike Srbije
  2. Sačuvaj do kraja konkursa fiskalni račun o tome (prikaz fiskalnog računa biće diskvalifikacioni uslov za ostvarivanje prava na nagradu)
  3. Poseti @headandshouldersrs Instagram profil i u komentaru ispod posta o konkursu na što kreativniji način i u stihu opiše svoju jutarnju rutinu

Napomene:

  • Jedan učesnik može osvojiti samo jednu nagradu.

Preduslovi za validno učešće u konkursu

Da bi prijavljivanje bilo validno potrebno je da budu kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:

  1. svaki učesnik mora imati pravo na učestvovanje u skladu sa svim uslovima pravila
  2. postavljanje komentara u stihu kao i kupovina proizvoda mora biti izvršeno isključivo u toku trajanja konkursa (komentari koji su postavljeni pre ili kasnije neće biti uzeti u obzir) u navedenim objektima
  3. jedan komentar (može biti postavljen samo jednom tokom konkursa od strane jednog Učesnika, a svaki učesnik ima pravo da postavi neograničen broj komentara
  4. radi učešće u konkursu u obzir će biti uzimani samo komentari u stihu koji se odnose na temu konkursa, svi drugi a posebno na bilo koji način neprimereni komentari neće biti uzeti u obzir i mogu biti brisani
  5. posedovanje originalnog fiskalnog računa u cilju dokazivanje kupovine nekog Head &Shoulders, proizvoda u bilo kom Delhaize objektu u toku trajanja konkursa je neophodno.

Odabir dobitnika

Žiri koji će biti imenovan od strane organizatora izabraće svakog ponedeljka (za komentare pristigle u toku prethodne sedmice) najinteresantnije komentare u stihu koji odgovaraju temi konkursa.

Objava imena dobitnika

Imena 20 najuspešnija Učesnika će biti objavljena u roku od najviše 5 kalendarskih dana od dana utvrđivanja validnosti i to putem storija sa tagovanim profilima najuspešnijih učesnika na @headandshouldersrs

Obaveštenje dobitnika

Nakon objave storija sa profilima dobitnika, gde će biti tagovani profili potencijalno najuspešnijih učesnika, potrebno je da se isti u roku od pet dana jave putem DM poruka (direct massages) Instagram profila @headandshouldersrs radi provere ispunjenosti svih uslova za učešće i realizacije nagrada.

Dodela nagrada

Nagrade će biti dostupne za preuzimanje u skladu sa dogovorom sa dobitnikom a prema mogućnostima dostave od strane organizatora.

Ukoliko se potencijalni dobitnik nagrade ne odazove na obaveštenje u roku od pet dana od dana obaveštenja da je osvojio nagradu, ili se utvrdi da nije ispunio sve uslove iz konkursa, nagrade ostaju organizatoru.

Učestvovanje i pravila

Za učestvovanje posetite www.instagram.com/headandshouldersrs/

Head&Shoulders nagradna igra traje 18.06.2023, a za pravila učestvovanje kliknite OVDE

NAJNOVIJE NAGRADNE IGRE SU ISPOD OGLASA

Subscribe
Notify of
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!