1 komentar - pogledaj ili pošalji pitaj
Oglasi

Trajanje:

Velika nagradna igra Crvene zvezde za automobil traje u periodu od 1.11.2023. do 11.12.2023.

Nagrade:

1 x automobil marke Toyota, model Toyota Aygo X , broj šasije JTDAGNAC700101820 (jedinična vrednost automobila u RSD: 1.879.039,81)

Ukupan broj nagrada: 1

Pravo učešća

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva punoletna fizička lica, državljani Republike Srbije, osimsledećih lica: zaposlenih ili na drugi način radno angažovanih lica kod priređivača i/ili bilokog drugog subjekta koji učestvuje u organizovanju ove igre, kao i sa njima povezanih lica. Pod povezanim licima se u smislu ovih pravila smatraju lica koja su kao takva utvrđena zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Oglasi

Priređivač nagradne igre

Sportsko Udruženje Fudbalski klub Crvena zvezda, sa sedištem u Beogradu, ul. Ljutice Bogdana 1a, MB: 07000782, PIB: 100271364

Opis

Cilj je pronaći karticu/ključ na tribinama Marakane tokom prvenstvenih utakmica, a potom i automobil koji se nalazi na skrivenoj lokaciji u blizini stadiona Crvene zvezde.

Najsnalažljiviji i najbrži učesnik u nagradnoj igri osvaja automobil Toyota Aygo X.

Kartice se skupljaju na tri prvenstvene utakmice:

Oglasi
Oglasi
 • protiv TSC-a (1. novembar)
 • protiv Radnika (4. novembar)
 • protiv lučanske Mladosti (10. decembra).

Broj kartica, samim tim i učesnika je ograničen na 60.

Pravo na učešće u nagradnoj igri pronalazač kartice stiče samo ako se odmah nakon meča javi u Servis za članstvo, gde će na uvid dati kupljenu sezonsku ili dnevnu kartu, nagradnu karticu i važeći identifikacioni dokument (lična karta/pasoš).

Kako učestvovati?

Potrošite minimum 400 dinara na kupovinu jedne od sledećih karata:

 • sezonska karta za sezonu 2023/2024 (premijum ili standard)
 • dnevna karta za utakmicu utakmičarskoj sezoni 2023/2024 FK Crvena zvezda – FK TSC
 • dnevna karta za utakmicu u takmičarskoj sezoni 2023/2024 FK Crvena zvezda – FK Radnik Surdulica ili
 • dnevna karta za utakmicu u takmičarskoj sezoni 2023/2024 FK Crvena zvezda – FK Mladost Lučani

Dakle, pojedinačna visina uplate za učešće u ovoj nagradnoj igri iznosi 400 dinara, a uplatom se smatra kupovina najmanje 1 od karata iz prethodnog stava. Za potrebe ovih pravila, karte služe kao dokaz da je uplata izvršena.

Tokom trajanja nagradne igre, ukupno 60 kartica će biti skriveno postavljeno na stadionu Rajko Mitić tokom tri različite uzastopne utakmice nacionalnog prvenstva u takmičarskoj sezoni 2023/2024, odnosno 20 kartica po pojedinačnoj utakmici.

Ove kartice će biti pažljivo sakrivene po celom stadionu, uključujući zapadnu, severnu i istočnu tribinu. Radi otklanjanja svake sumnje, potvrđuje se da će ove kartice biti dostupne isključivo za sledeće utakmice takmičarske sezone 2023/2024:

 1. FK Crvena zvezda – FK TSC
 2. FK Crvena zvezda – FK Radnik Surdulica i
 3. FK Crvena zvezda – FK Mladost Lučani

U slučaju da učesnici ne uspeju da pronađu svih 20 kartica po utakmici, važno je napomenuti da se broj nepronađenih kartica neće prenositi na ostale utakmice. Shodno tome, broj potencijalnih pobednika će biti umanjen za tačan broj karata koje ostaju neotkrivene.

Oglasi
Oglasi

Napomene:

 • Kako bi se sprečile potencijalne malverzacije, svaka kartica će biti unikatno numerisana jedinstvenim kodom.
 • Svaki učesnik koji pronađe karticu tokom utakmice dužan je da odmah nakon završetka iste poseti Servis za članstvo FK Crvena zvezda, na adresi: ulica Ljutice Bogdana 1a, a u cilju davanja potrebnih ovlašćenja i prijave. Ova procedura nalaže podnošenje sezonske ili dnevne karte, nagradne kartice i važećeg identifikacionog dokumenta (lična karta ili pasoš) kako bi se omogućilo evidentiranje podataka. Ukoliko učesnik na dan održavanja utakmice na kojoj je pronašao karticu ne poseti Servis za članstvo FK

 • Crvena zvezda, do kraja njegovog radnog vremena, učesnik gubi pravo na dalje učestvovanje u nagradnoj igri. U tom smislu, krajnji rok za podnošenje nagradnih karata i dnevnih ili sezonskih karata jeste dan kada je odigrana utakmicana kojoj je kartica koja se predaje.
 • Po završetku prijave, učesnik će biti podvrgnut intervjuu tokom kojeg će biti zabeležene njegove početne reakcije. Ovaj proces podrazumeva i snimanje video segmenata namenjenih za korišćenje u promotivnim video materijalima FK Crvena zvezda pronađena.
 • Radi otklanjanja svake sumnje, maksimalan broj kartica koje bilo koji pojedinac može priložiti u Servisu za članstvo je ograničen na jednu (1).

Odabir dobitnika

Po završetku treće utakmice (10. decembra 2023. godine) biće utvrđena konačna lista od 60 učesnika – potencijalnih dobitnika nagrade.

Svaki učesnik će putem obaveštenja na veb prezentaciji FK Crvena zvezda biti obavešten da će potraga za nagradom početi jedan (1) dan nakon treće utakmice, uz odgovarajuće vremenske konkretizacije.

Svi učesnici će se na dan potrage okupiti na istoj lokaciji i u isto vreme ispred stadiona RajkoMitić. Svaki učesnik će biti u obavezi da se prethodno javi organizatoru, koji će prikupiti njihove lične podatke i predati im ključeve. Potencijalni pobednici će dobiti identične plastične ključeve za otključavanje automobila. Ključevi će biti podeljeni na dan potrage, sa početkom u 10 časova ispred stadiona Rajko Mitić.

Automobil će neposredno pre početka pretrage shodno tački 5 ovih pravila biti parkiran na određeno mesto na teritoriji grada Beograda i biti prepoznatljive crveno bele boje. Da bi se osigurala transparentnost, kamere će biti strateški pozicionirane u unutrašnjosti automobila.

Dobitnik nagrade biće određen kao pojedinac koji prvi otključa automobil svojim ključem i sedne u isti.

Unutar automobila će biti dostupna uputstva sa detaljima o neophodnim kontakt informacijama i potrebnoj dokumentaciji.

Najvažnije pravilo: Vlasnik ključa, osoba koja kreće sa starta u potragu mora biti osoba koja će otključati automobil. Tone može da uradi niko drugi u njihovo ime. Ključ ne može da se prenosi na druga lica.

Proglašnje dobitnika

Proglašenje dobitnika nagrade će se obaviti nakon što dobitnik otključa automobil i uđe u isti, uz strogo poštovanje procedure definisane ovim pravilima. Nadzor nad procesom utvrđivanja pobednika nagradne igre nadgledaće komisija sastavljena od tri člana koji su predstavnici Priređivača.

Način i rok preuzimanja nagade

FK Crvena zvezda se obavezuje da će uputiti poziv dobitniku nagrade u roku od 7 dana od dana proglašenja dobitnika. Po pristupu dobitnika nagrade, FK Crvena zvezda će izvršiti kompletnu primopredaju nagrade i prateće dokumentacije. Ova obaveza obuhvatasveobuhvatan prenos vlasništva i obezbeđivanje sve potrebne dokumentacije.

Ukoliko se dobitnik nagrade ne odazove pozivu priređivača da primi nagradu ili nagrada ne bude uručena krivicom dobitnika u roku od 15 dana, dobitnik nema pravo na nagradu i on je više ne može potraživati od Priređivača.

Osim dobitnika lično, nagradu će moći preuzeti i osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem na kojem je potpis dobitnika overen od strane javnog beležnika odnosno drugog subjektaovlašćenog za overu potpisa.

Pri preuzimanju nagrade dobitnik, odnosno osoba ovlašćena specijalnim punomoćjem, potpisuje izjavu o preuzimanju nagrade i po potrebi poseban ugovor, čime prestaju sve dalje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Učestvovanje i pravila

Nagradna igra Crvene zvezde traje u periodu od 1.11.2023. godine do 11.12.2023., a za pravila kliknite OVDE

Subscribe
Notify of
1 Komentar
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!