Klikni i pošalji komentar ili pitanje

Trajanje:

Birra Moretti nagradni konkurs traje od 12.02.2024. godine u 14:00:01 časova i završava se dana 25.03.2024. godine u 13:59:59 časova.

Nagrade:

 • 360 x Birra Moretti personalizovan poklon (Svake nedelje 60 nagrada)

Ukupan broj nagrada: 360

Postoje dve vrste nagrada:

 • Nagradu za Učesnike koji se na listi dobitnika nalaze od 1. do 20. mesta čine: personalizovana Birra Moretti boca na kojoj će se nalaziti fotografija dobitnika, ime i godina roðenja, personalizovana Birra Moretti kecelja ili Personalizovana Birra Moretti čaša na kojima će se nalaziti napisano ime. Dobitnik koji se nalazi između 1. i 20. mesta na listi dobitnika svakako osvaja personalizovanu Birra Moretti bocu, a uz to bira i da li želi i personalizovanu Birra Moretti kecelju ili personalizovanu Birra Moretti čašu.
 • Nagradu za Učesnike koji se na listi dobitnika nalaze od 21. do 60. mesta čine: personalizovana Birra Moretti kecelja ili personalizovana Birra Moretti čaša. Dobitnik koji se nalazi između 21. i 60. mesta na listi dobitnika bira da li želi personalizovanu Birra Moretti kecelju ili personalizovanu Birra Moretti čašu.

Pravo učešća

Pravo učešća na Konkursu imaju sledeća lica koja su navršila 18 godina života, državljani Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Da bi lice steklo pravo da učestvuje na Konkursu potrebno je da ima Instagram profil.

Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:

 • Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca
 • lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i/ili imaju pristup podacima u vezi sa prireðivanjem Konkursa, kao ni njihovi supružnik ili vanbračni partner, roditelji i deca.

Kako učestvovati?

 1. Na web sajtu www.birramoretti.com , uz pomoć filtera, kreirati svoju personalizovanu, digitalnu Birra Moretti bocu APLIKACIJI JE MOGUĆE PRISTUPITI SAMO PREKO MOBILNOG UREĐAJA
 2. Podeli ju Instagramu uz odgovarajuće heštegove (hashtag)
 3. U toku trajanja Konkursa, Učesnik može podeliti jednu Personalizovanu bocu svake nedelje, a najviše šest.

Napomene:

 • Jedno lice može učestvovati samo kao jedan Učesnik, bez obzira na to koliko Instagram profila ima. Instagram profil na kom je prvo podelio personalizovanu bocu kako je definisano Pravilima će se smatrati za Instagram profil tog Učesnika i eventualno drugi profili koje Učesnik ima se neće uzimati u obzir i neće učestvovati na Konkursu.
 • Prilikom kreiranja Personalizovane boce (fotografisanja korišćenjem pomenutog filtera na Web stranici) se ne mogu pojavljivati lica koja nisu navršila 18 godina života, niti sme da se prikazuje konzumacija alkoholnih pića niti cigareta, niti je dozvoljeno da se vide motorna vozila, kao ni životinje. Učesnici ne smeju prikazivati preduzimanje ma koje radnje koje ugrožavaju njegovu i/ili bezbednost drugih lica koja eventualno mogu da se pojave na Personalizovanoj boci.

Izbor dobitnika

Svake nedelje organizator sastavlja listu dobitnika i to na osnovu broja sviđanja (lajkova).

Šezdeset učesnika sa najviše lajkova osvajaju nagradu i to u zavisnosti od pozicije na listi dobitnika.

Nedelje su raspoređene kako sledi:

 • Prva nedelja počinje 12.02.2024. godine u 14:00:01 časova i završava se dana 19.02.2024. godine u 13:59:59 časova.
 • Druga nedelja počinje 19.02.2024. godine u 14:00:01 časova i završava se dana 26.02.2024. godine u 13:59:59 časova.
 • Treća nedelja počinje 26.02.2024. godine u 14:00:01 časova i završava se dana 04.03.2024. godine u 13:59:59 časova.
 • Četvrta nedelja počinje 04.03.2024. godine u 14:00:01 časova i završava se dana 11.03.2024. godine u 13:59:59 časova.
 • Peta nedelja počinje 11.03.2024. godine u 14:00:01 časova i završava se dana 18.03.2024. godine u 13:59:59 časova.
 • Šesta nedelja počinje 18.03.2024. godine u 14:00:01 časova i završava se dana 25.03.2024. godine u 13:59:59 časova.

Jedan Učesnik može biti dobitnik nagrade samo jednom, bez obzira na poziciju na listi ili vrstu nagrade koju je izabrao.

Objava dobitnika

U roku od 48 sata nakon završetka svake nedelje Konkursa, organizator će na svojoj zvaničnoj Instagram stranici www.instagram.com/birramorettirs/ okačiti „story“ na kom će prikazati listu dobitnika za prethodnu nedelju.

Dodela nagrada

Organizator će u roku od 72 sata od objavljivanja liste dobitnika kontaktirati sve dobitnike. U poruci obaveštenja Organizator će zatražiti ime i prezime, JMBG, adresu stanovanja i kontakt telefon.

Za dobitnike koji se nalaze na listi dobitnika između 1. i 20. mesta Organizator će zatražiti i fotografiju kako bi kreirao personalizovanu Birra Moretti bocu. Dobitnici su dužni da na poruku obaveštenja odgovori u roku od 48 sati. Ukoliko ne odgovori u navedenom roku smatraće se da je odustao od nagrade i ista će ostati nedodeljena. Nakon svih relevantnih potvrda organizator će, putem kurirske agencije, isporučiti nagrade dobitnicima u roku od 30 dana od završetka konkursa.

Prilikom preuzimanja Nagrade, dobitnik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta iz kojega je vidljiva slika, ime, prezime i uzrast lica koje je prijavljeno prilikom potvrde u poruci.
Osoba koja dostavi svoje podatke u odgovoru Organizatoru smatraće se dobitnikom i autorom fotografije. Organizator nije u obavezi da proverava da li je osoba koja je dostavila podatke ujedno i registrovani korisnik Instagram profila sa kog je prosleđena fotografija – Personalizovana boca. U slučaju da više lica tvrdi da je autor dobitničke fotografije, lice koje je odgovorilo Organizatoru prilikom kontaktiranja će se smatrati dobitnikom.

Obaveza je Učesnika da podešavanja na svojim Instagram profilima definišu tako da je moguće primanje poruka i isti su isključivo odgovorni u slučaju nemogućnosti slanja Obaveštenja usled nepodešavanja Profila od strane Učesnika.

Učestvovanje i pravila

Za učestvovanje i pravila poseti www.birramoretti.com

Subscribe
Notify of
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!