2 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje
Oglasi

Trajanje:

Najnovija Birra Moretti nagradna igra i konkurs su na stranici www.nagradneigrers.com/tag/birra-moretti

Birra Moretti nagradna/konkurs igra počinje 13.11.2023. godine u 00:00:01 časova i završava se dana 17.12.2023. godine u 23:59:59 časova

Nagrade:

 • 5 x VAUČER 100.000 RSD za kupovinu u Matis maloprodajnim objektima
 • 10 x vaučer 50.000 RSD za kupovinu u Matis maloprodajnim objektima
 • 10 x vaučer 12.000 RSD za kupovinu u Mercator maloprodajnim objektima (Mercator, Roda i Idea).
 • 100 x Birra Moretti mlin za biber
 • 300 x Birra Moretti tanjir za pastu
 • 500 x Birra Moretti podmetač za hranu

Ukupan broj nagrada: 925

Pravo učešća

Pravo učešća na Konkursu imaju lica koja su navršila 18 godina života, državljani Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Oglasi

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod organizatora, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca; lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje konkursa, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca.

Kako učestvovati?

 1. Kupi 3 Birra Moretti piva u pakovanjima 0,5l limenka, 0,4l povratna boca, 0,33l nepovratna boca, 0,33l limenka u maloprodajnim objektima Idea, Roda, Mercator
 2. Sačuvaj račun jer se na njemu nalazi kod koji možete upisati na sajtu i tako prikupiti poene.
 3. Poseti web stranicu www.birramoretti.com/rs/sr/birramorettinagradjuje
 4. Registruj se na web stranici (popuni sledeće podatke: Ime i prezime, e-mail adresu, Adresa stanovanja, mesto i poštanski broj, JMBG, Broj mobilnog telefona i šifru naloga)
 5. Verifikuje svoju e-mail adresu odnosno aktiviraj svoj Profil, klikom na link iz e-mail poruke
 6. Unese PFR broj računa i pošalje sliku
 7. Odigraj kviz

Kviz

Svakim uspešno unetim Kodom na gore opisan način Učesnik dobija mogućnost da odgovara na pitanje iz Kviza.

Učesnik odgovara na 1 pitanje za koje ima 10 sekundi na raspolaganju tri ponuđena odgovora od kojih je samo jedan tačan odgovor.

 • Svaki tačan odgovor vredi jedan poen.
 • U slučaju da Učesnik ne odgovori u roku od 10 sekundi, smatraće se kao da je netačno odgovorio.
 • Učesniku će se po isteku desete sekunde automatski završiti partija Kviza.
 • Učesnik bira odgovor klikom na jedan od tri ponuđena odgovora.
 • Učesniku je preostalo vreme koje ima na raspolaganju za izbor odgovora prikazano u obliku sata koji odbrojava unazad od 10 do 0.
 • Po završetku Kviza, Učesnik dobija informaciju da li je tačno odgovorio na pitanje a poen će biti dodat na njegov profil tek nakon validacije, a kojim se na Rang listi rangira za nagradu.

Napomene:

 • Učesnik može, za vreme trajanja Konkursa, da unese neograničen broj ispravnih Kodova i tako steći uslov za učestvovanje u Kvizu.
 • Svaki Kod može da bude iskorišćen samo jednom. Ukoliko Učesnik pokuša da ponovo iskoristiti već uneti Kod, na ekranu će izaći poruka da je kod neispravan.
 • Nasumično unošenje kodova predstavlja osnov za privremenu ili trajnu diskvalifikaciju iz takmičenja.
 • Učesnik je dužan da sačuva svaki račun sa kog je uneo Kod, i to tako da je ceo fiskalni račun očuvan do reči „KRAJ FISKALNOG RAČUNA“ i da iste preda Organizatoru na njegov zahtev bez obzira na to za koju se nagradu takmiči.

Provera bodova

Učesnik u svakom trenutku može proveriti broj bodova koje ima na Profilu, kao i na kojoj se poziciji na Rang listi nalazi. Bodovi će biti prikazani tek nakon verifikacije računa.

Izbor i odlučivanje o dobitnicima nagrada

Po isteku Konkursa dobitnici nagrade se određuju na osnovu bodova koje Učesnik skupi učestvujući u Kvizu. U slučaju da dva ili više Učesnika imaju isti broj bodova, prednost u rangiranju ima Učesnik koji je prvi ostvario taj broj bodova.
Spisak Učesnika, koji su proglašeni kao dobitnici, će biti objavljen putem Web stranice na stranici Lista dobitnika u roku od 24 časa od trenutka završetka Konkursa kao i na drugi način za koji Organizator smatra da je potrebno uključujući i sve medije (štampani, elektronski, itd).

Isto fizičko lice može osvojiti samo jednu nagradu, bez obzira na to sa koliko različitih profila je poslao odgovor.

Oglasi

Učesnici rangirani od 1. zaključno sa 5. mestom na Rang listi osvajaju vaučer u iznosu od 100.000 RSD za kupovinu u Matis maloprodajnim objektima. Vaučer važi od 01.01. do 31.03.2024. godine.

Ostale nagrade

 • Učesnici rangirani od 6. zaključno sa 15. mestom na Rang listi osvajaju vaučer u iznosu od 50.000 RSD za kupovinu u Matis maloprodajnim objektima. Vaučer važi od 01.01. do 31.03.2024. godine.
 • Učesnici rangirani od 16. zaključno sa 25. mestom na Rang listi osvajaju vaučer u iznosu od 12.000 RSD za kupovinu u Mercator maloprodajnim objektima (Mercator, Roda i Idea). Vaučer važi od 01.01. do 31.03.2024. godine.
 • Učesnici rangirani od 26. zaključno sa 125. mestom na Rang listi osvajaju Birra Moretti mlin za biber.
 • Učesnici rangirani od 126. zaključno sa 425. mestom na Rang listi osvajaju Birra Moretti tanjir za pastu.
 • Učesnici rangirani od 426. zaključno sa 925. mestom na Rang listi osvajaju Birra Moretti podmetač za hranu.

Objava dobitnika

Rang lista dobitnika se objavljuje odmah, nakon završetka Konkursa na sajtu www.birramoretti.com

Preuzimanje nagrada

Učesnici, koji budu proglašeni za dobitnike Dnevne, Nedeljne i Mesečne nagrade, biće kontaktirani u roku od 15 radna dana od objave rezultata na Rang listi putem e-maila koje su Učesnici dostavili prilikom registracije.

Kontaktirani Učesnici imaju rok od 3 dana da odgovorom na Obaveštenje potvrde da prihvataju nagradu kao i da potvrde svoje lične podatke: ime, prezime, adresu stanovanja, JMBG i broj telefona. Ukoliko Učesnik ne odgovori na obaveštenje u roku od 3 dana organizator će još jednom pokušati da kontaktira Učesnike putem broja tefefona, koji su Učesnici dostavili prilikom registracije, a u cilju prikupljanja podataka za dodelu nagrade. Ukoliko u navedenom roku Učesnik, koji bude proglašen za dobitnika, ne odgovori na Obaveštenje ili ne dostavi tražene podatke smatraće se da isti ne prihvata nagradu i neće imati nikakva prava prema Organizatoru po osnovu ovog Konkursa, a nagrada će ostati nedodeljena.

O datumu korišćenja Glavne nagrade Organizator će obavestiti Učesnika prilikom Obaveštenja o osvojenoj nagradi.

Nakon što Učesnik, koji bude proglašen za dobitnika Ostale nagrade, dostavi sve neophodne podatke za dostavu nagrade, Organizator će obavestiti dobitnika o datumu predaje odnosno korišćenja osvojene Ostale nagrade. Isporuka navedenih nagrada će biti izvršena najkasnije 30 dana nakon Obaveštenja.

Nagrade će biti poslate na kućne adrese dobitnika kurirskom službom, koja će kontaktirati dobitnike nagrada.

Učestvovanje i pravila

Za pravila i prijavu poseti www.birramoretti.com

Subscribe
Notify of
2 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!