Klikni i pošalji komentar ili pitanje

Trajanje:

Addiko nagradna igra počinje 20.02.2024. godine i traje do 31.03.2024.

Nagrade:

  • 1 x Put u Berlin za dve osobe na Final Four događaj (obezbeđene su karte za sve utakmice, avionski prevoz i hotelski smeštaj)*
  • 1 x Sezonska karta za sezonu 2024/2025 za utakmice KK Partizana – kategorija Premium – uručenje u septembru 2024.
  • godine
  • 1 x Dve karte za 3. utakmicu finala domaće ABA Lige u Štark Areni, sedišta na terenu

Ukupan broj nagrada: 3

*1. Nagrada obuhvata: avionske karte, hotelski smeštaj, kao i karte za Final Four događaj koje obezbeđuje Banka.

Pravo učešća

Pravo na učešće u nagradnoj igri u robi i uslugama imaju sva punoletna fizička lica, državljani Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, izuzev lica koja su zaposlena kod priređivača i kod podizvođača u realizaciji nagradne igre kao ni članovi njihovih porodica pod kojima se podrazumevaju deca, roditelji i supružnici.

Kako učestvovati?

  1. U periodu od 20.02.2024. godine zaključno sa 31.03.2024. godine podnesite zahtev za Addiko Mastercard kreditnu karticu
  2. Dobivate odobrenje za istu u ekspozituri priređivača ili putem zvaničnog sajta Banke
  3. Automatski uzimate učešće u nagradnoj igri podnošenjem zahteva za Addiko Mastercard kreditnu karticu
  • Za zahtev za Addiko Mastercard kreditnu karticu posetite www.addiko.rs
  • Podnesite zahtev za kreditnu karticu u periodu od 01.02. do 31.12.2024. i bićete oslobođeni naknade za mesečnu članarinu tokom čitavog perioda važenja kartice.

Izvlačenje dobitnika

Izvlačenje dobitnika glavne i sporednih nagrada izvršiće se dana 04.04.2024. godine do 15:00 časova.

Izvlačenje dobitnika nagradne igre biće izvršeno elektronskim putem, metodom slučajnog uzorka (odabira) na način da će prvo biti izvučeni dobitnici sporednih, a nakon toga dobitnik glavne nagrade.

Isti dan biće izvučeni i rezervni dobitnici, za slučaj da priređivač ne uspe da stupi u kontakt sa nekim od prvoizabranih ili on/ona odbije nagradu.

Jedan učesnik može biti izvučen samo za jednu sporednu nagradu ili samo za glavnu nagradu za koju se prijavio. Naime, učesnik koji je osvojio jednu sporednu nagradu ne učestvuje u izvlačenju za glavnu nagradu niti u izvlačenju za preostale sporedne nagrade.

Izvlačenje će se vršiti u prisustvu i pod nadzorom komisije od tri člana koju je imenovao priređivač. Članovi kosmisije su: Milica Horvatov, Lidija Filipović i predsednik komisije, Ivana Bogdanović.

Objava dobitnika

Dobitnici nagrada će o svojim nagradama biti obavešteni od strane Kontakt centra, telefonskim pozivom, kao i putem email adrese (ukoliko postoji podatak o istoj).

Imena (ime i prezime) dobitnika će biti objavljena na web sajtu priređivača www.addiko.rs

Preuzimanje nagrada

Nagrade će biti dostupne za preuzimanje u sedištu ekspozitura priređivača, o čemu će dobitnici takođe biti obavešteni od strane Kontakt centra.

Nagrade se mogu preuzeti u roku od najviše 15 dana od dana objavljivanja rezultata nagradne igre, nakon čega nagrade neće biti dodeljivane.

Prilikom primopredaje nagrade neophodno je da se dobitnik identifikuje važećim ličnim dokumentom koji sadrži fotografiju (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola). Kao dokaz o preuzetoj nagradi dobitnik će biti u obavezi da potpiše primopredajni dokument u ekspozituri Priređivača, kojim potvrđuje prijem nagrade.

Učestvovanje i pravila

Za pravila i za zahtev za Addiko Mastercard kreditnu karticu posetite www.addiko.rs

Subscribe
Notify of
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!