Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Valvoline nagradna igra se organizuje u periodu od 21.06.2021. godine od 09:00 časova do 22.07.2021. godine do 21:00 časova.

Nagrade su:
1 x FIAT 500 1.0 BSG 70KS HYBRID DOLCEVITA vrednosti 1.498.066,02 RSD
2 x iPhone 12

U nagradnoj igri mogu da učestvuju samo punoletna fizička lica koji su državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije). U nagradnoj igri ne mogu da učestvuju lica zaposlena kod Priređivača, ili bilo kog drugog pravnog lica koje učestvuje u organizovanju i sprovođenju ove nagradne igre, kao i članovi uže porodice ovih lica.

Pravo učešća imaju lica koja u periodu od 21.06.2021. godine od 9:00 časova do 21.07.2021. godine do 21:00 časova u maloprodajnim objektima na teritoriji Republike Srbije, koji su navedeni na internet stranici www.valvoline.com/rs-serbia kupe bilo koji Valvoline proizvod ( svi Valvoline proizvodi mogu se naći na internet stranici https://www.valvoline.com/rs-serbia/our-products ).

Oglasi

Potrošač postaje učesnik Valvoline nagradne igre slanjem SMS poruke u formi Valvoline (razmak) BI broj na četvorocifreni broj 3311. (npr. ukoliko fiskalni račun sadrži BI broj 332211, šalje se SMS na broj 3311 ca tekstom: Valvoline 332211) nagradneigrers.com u periodu od 21.06.2021. godine u 9:00 časova do 21.07.2021. godine u 21:00 časova. Nakon slanja SMS poruke, učesnik će dobiti povratnu SMS poruku o statusu njegove prijave.

BI brojevi poslati putem SMS poruke 21.07.2021. godine nakon 21:00 časova ne učestvuju u nagradnoj igri. BI broj sa fiskalnog isečka može biti iskorišćen samo jedanput. Jedno lice može poslati neograničen broj BI brojeva, ukoliko su se stekli uslovi definisani ovim pravilima, ali ne može osvojiti više nagrada.

Račun je potrebno sačuvati za sve vreme trajanja nagradne igre, kao i nakon njenog završetka, s obzirom da je prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade u obavezi da komisiji pokaže original fiskalnog računa na kome se nalazi BI broj.

Izvlačenje BI brojeva radi dodele nagrada biće vršeno dana 22.07.2021. godine u periodu od 10 do 12 časova. Nakon izvlačenja dobitnih BI brojeva, za svaki dobitni BI broj, izvlače se i po tri rezervna BI broja. Komisija koja se sastoji od 3 člana vrši kontrolu i nadzor nad izvlačenjem. Članovi komisije sačinjavaju zapisnik o izvlačenju kojim se konstatuje datum izvlačenja, imena dobitnika i osvojene nagrade. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije.

Oglasi
Oglasi

Na dan izvlačenja, učesnici čiji su BI brojevi izvučeni se obaveštavaju SMS porukom da su njihovi BI brojevi izvučeni u nagradnoj igri, te da su dužni da se jave na poziv Priređivača i ostave podatke neophodne za uručenje nagrade, kao i da pošalju fotografiju fiskalnog isečka sa BI brojem. Priređivač će učesnike kontaktirati najkasnije u roku od 2 radna dana od trenutka izvlačenja.

Finalni spisak sa dobitnim BI brojevima nagradne igre, osvojenim nagradama i pripadajućim brojevima telefona sa sakrivene poslednje tri cifre, biće objavljeni u roku od 10 dana od dana izvlačenja na veb stranici www.valvoline.com/rs-serbia i na facebook stranici Valvoline Srbija.

Preuzimanje nagrada će se izvršiti po okončanju nagradne igre, dana 30.07.2021. u salonu automobila Auto kuća Kole na adresi Cara Dušana 209, 11 080 Zemun, Srbija.

Učesnik čiji je BI broj izvučen u nagradnoj igri biće pozvan od strane Priređivača telefonom radi identifikacije i dogovora oko preuzimanja nagrada.

Svi učesnici čiji su BI brojevi izvučeni kao dobitni su dužni da pošalju jasno vidljivu fotografiju fiskalnog računa sa dobitnim BI brojem, radi provere validnosti BI broja na email adresu Priređivača: valvolineeuropemarketing@valvoline.com, ili putem Viber ili Whats up aplikacije na broj telefona +381668228267, kao i da pošalju potpisanu izjavu kojom pod punom odgovornošću potvrđuju da nisu zaposleni, niti članovi uže porodice zaposlenih kod tačno navedenih pravnih lica koja učestvuju u organizovanju i sprovođenju ove nagradne igre. Takođe, dobitnici su dužni da prilikom uručivanja nagrade pokažu fiskalni isečak sa dobitnim BI brojem.

Za pravila Valvoline nagradne igre 2021 klikni OVDE