Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Ušće nagradna igra traje od 19. aprila 2019. godine i traje do 18. maja 2019. godine.

1 x Poklon vaučer u agenciji Travel House za najviše dve osobe za putovanje na destinaciju po želji u inostranstvu u vrednosti do 4.000,00 EUR odnosno 472.556,40 dinara (po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan 13. mart 2019. godine) koji vaučer uključuje plaćeni smeštaj 10 dana na bazi noćenja sa doručkom i povratnim avionskim kartama, boravišnom taksom, transportom aerodrom – hotel – aerodrom, troškovima viziranja i taksi i osiguranja (Glavna nagrada) vredan 472.556,40 RSD
2 x Poklon vaučer za robe i usluge – kartica za potrošnju u Ušće Shopping Centru na iznos od 100.000,00 dinara (Desetodnevna nagrada)
10 x Poklon vaučer za robe i usluge – kartica za potrošnju u Ušće Shopping Centru na iznos od 12.000,00 dinara (Instant nagrada)
100 x Poklon vaučer za robe i usluge – kartica za potrošnju u Ušće Shopping Centru na iznos od 6.000,00 dinara (Instant nagrada)
700 x Poklon vaučer za robe i usluge – kartica za potrošnju u Ušće Shopping Centru na iznos od 3.000,00 dinara (Instant nagrada)

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju lica koja u periodu trajanja nagradne igre, odnosno u periodu od 19. aprila do 18. maja 2019. godine izvrše sledeće radnje:
1) izvrše kupovinu proizvoda i/ili usluga u Ušće Shopping Centru u vrednosti:
od i preko 5.000,00 dinara sa najviše dva računa;
samostalno ili uz pomoć promotera koji će svakodnevno tokom perioda nagradne igre biti prisutni u Ušće Shopping Centru, izvrše registraciju svojih podataka na internet stranici nagradne igre 10godina.usceshoppingcenter.rs na kojoj je potrebno:
upišu svoje ime i prezime, email adresu, broj telefona, zatim broj isečka (BI) računa sa kojima učestvuju u nagradnoj igri (maksimum dva) i naziv radnje u Ušće Shopping Centru u kojoj je izvršena kupovina i dobijeni računi, kao i iznos računa, nakon čega će dobiti jedinstveni šestocifreni registracioni broj (u daljem tekstu: „registracioni broj“) koji će automatski biti i poslat na ostavljenu e-mail adresu učesnika
(B) klikom na označeno polje saglase sa pravilima nagradne igre

Izvlačenje dobitnika desetodnevnih nagrada će se obaviti dva puta, i to na dan 28. april 2019. godine i na dan 8. maj 2019. godine, oba dana u 18.00 časova. Da bi učesnik stekao pravo na učestvovanje u izvlačenju Desetodnevnih nagrada, mora da izvrši registraciju na internet stranici nagradne igre najkasnije 10 minuta pre izvlačenja (odnosno do 17.50 časova) na dan izvlačenja Desetodnevne nagrade.
Izvlačenje Glavne nagrade će se takođe odvijati putev slučajnog elektronskog odabira registracionog broja (koji učesnici dobijaju prilikom registrovanja na internet stranici nagradne igre) na elektronskom brojčaniku koji će se nalaziti na ekranu u Ušće Shopping Centru, uz mogućnost praćenja uživo na Facebook profilu Priređivača. Izvlačenje dobitnika Glavne nagrade će se obaviti na dan završetka nagradne igre, odnosno 18. maja 2019. godine u 18.00 časova.

Oglasi

Svi dobitnici nagrada će biti informisani o rezultatu i putem telefonskog poziva i na email adresu koje su ostavili kao kontakt na internet stranici nagradne igre, kako je gore navedeno. Pored navedenog, svi dobitnici Instant nagrada i Desetodnevnih nagrada (odnosno njihova imena i prezimena i registracioni brojevi) će tokom perioda Nagradne igre i 15 dana po prestanku Nagradne igre biti objavljeni u posebnoj tabeli dobitnika na internet stranici nagradne igre, kako bi učesnici u svakom trenutku mogli da provere da li su dobitnici ovih nagrada.

Za detaljna pravila Ušće nagradne igre i prijavu poseti https://10godina.usceshoppingcenter.rs