34 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje

Trajanje:

Nova SBB nagradna igra počinje 11.10.2022, a za pravila poseti sledeći crveni link: Nova SBB nagradna igra za automobil SBB nagradna igra traje od 23.08.2022. u 00:01 časova do 05.10.2022. Godine u 23:59 časova.

Dobitnici 1. kruga nagradne igre

Spisak dobitnika 1. kruga nagradne igre je na sledećem LINKU DOBITNIKA

Nagrade:

 • 1 x TOYOTA YARIS CROSS hibridni automobil 1.5 HSD 5D E-CVT Sport Biton automobil vredan 3.574.873,60 RSD sa PDV-om
 • 10 x Xiaomi MI električni trotinet 1S sa Xiaomi Haylou pametnim satom
 • 15 x Hiland Bicikl Dirt Jump HIS008GY-26
 • 60 x Samsung Galaxy A8 tablet
 • 500 x URBAN ranac

Ukupan broj nagrada: 586

Pravo učešća

Pravo da učestvuju imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji, izuzev lica zaposlenih kod priređivača i u privrednim društvima povezanim sa priređivačem, zaposlenih u drugim privrednim društvima koja na bilo koji način učestvuju u promociji i organizaciji nagradne igre kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici). Maloletna lica ne mogu učestvovati u nagradnoj igri.

Kako učestvovati?

 1. Imaš aktivan ugovorni odnosu sa SBB-om i izmirene obaveze zaključno sa 30.08.2022. godine ili postaješ novi korisnik SBB ili TTV usluge u periodu od 23.08. do 30.09.2022.
 2. Prijavi se putem MojSBB portala www.mojsbb.rs ili u SBB aplikaciji (registruju MOJ SBB nalog ako ga već nemaš)
 3. Klikni u portalu i aplikaciji na „PRIJAVI SE ZA VELIKU NAGRADNU IGRU“
 4. Prihvati uslove učestvovanja i idi na „PRIJAVI SE“

Napomene:

 • Novi i postojeći SBB i TTV korisnici prepaid usluga nisu obuhvaćeni nagradnom igrom.
 • Jedno lice koje je strana ugovornica sa priređivačem na osnovu više ugovora, stiče pravo da učestvuje u ovoj nagradnoj igri i osvoji nagrade sa onoliko prijava koliko ima ugovora na snazi, a sve prema uslovima definisanim u ovim pravilima.
 • Na učesnike koji postaju novi korisnici od 23.8.2022 do 30.9.2022 ne primenjuje uslov da do 30.08.2022. imaju izmirene obaveze prema priređivaču nastale po osnovu tog ugovora

Izvlačenje dobitnika

Izvlačenje dobitnika UTEŠNIH i GLAVNE nagrade biće vršeno dana 06.10.2022. godine u 12 časova.

Jedno lice može biti dobitnik UTEŠNE nagrade više od jednog puta, tačnije jedno lice može biti dobitnik utešne nagrade bilo koje vrste (utešne nagrade broj 1, 2, 3 ili 4) onoliko puta koliko puta bude izvučeno kao dobitnik ali sa različitim brojevima ugovora (jedno lice može imati više zaključenih ugovora sa priređivačem, te kako može učestvovati u nagradnoj igri sa onoliko prijava koliko ima ugovora).

Dobitnik UTEŠNE nagrade (bilo koje vrste – Utešne nagrade broj 1, 2, 3 ili 4) može biti dobitnik i GLAVNE nagrade, ali pod uslovom da je za Glavnu nagradu izvučeno na osnovu drugog Ugovora u odnosu na Ugovor za koji je izvučeno za Utešnu nagradu.

Objava dobitnika

Spisak dobitnika nagradne igre biće objavljeni na internet stranici www.sbb.rs najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Obaveštavanje dobintika o ovojenim nagradama

Istog dana kada je nagrada izvučena, priređivač će, nakon što utvrdi da dobitnik ispunjava uslove opisane u paragrafu IV i V, obavestiti dobitnika putem e-maila koji je učesnik ostavio prilikom registrovanja svog korisničkog naloga (opisanog u paragarafu V) da je izvučen kao dobitnik, te ga uputiti da na zvaničnom sajtu priređivača www.mojsbb.rs može po svom broju Ugovora da utvrdi da je dobitnik nagrade, koju je nagradu osvojio i način preuzimanja nagrade.

Priređivač će od dobitnika zatražiti da mu dobitnik u roku od 5 dana pošalje broj mobilnog telefona i adresu na koju nagradu treba poslati (pod uslovom da je adresa na koju treba poslati nagradu u RS), a kod Glavne nagrade i JMBG i to na mejl adresu sbbnagradnaigra@sbb.co.rs. Ukoliko dobitnik Priređivaču ne dostavi gore tražene podatke u roku od 5 dana od dana obaveštenja, isti gubi pravo na nagradu

Dodela nagrada

Priređivač će utešne nagrade dostaviti dobitniku putem pošte ili kurirske službe na adresu koju dobitnik bude naznačio, a koja se isključivo nalazi u Republici Srbiji i to najkasnije u roku od 60 dana od završetka nagradne igre. Prilikom uručenja nagrade, dobitnik je dužan da licu koje mu bude uručivalo nagradu a koje je ovlašćeno od priređivača, dostavi na uvid ličnu kartu kako bi lice koje bude uručivalo nagradu utvrdilo identitet dobitnika. Ukoliko se ispostavi da lice kome se nagrada uručuje, nije lice koje je nosilac Ugovora (ugovorna strana) zaključenog sa Priređivačem, lice ovlašćeno za dostavu nagrade istu neće uručiti tom licu, već će se ta nagrada
uručiti prvom sledećem rezervnom dobitniku.

Dobitnik će o dostavi nagrade biti obavešten od strane kurirske službe ili pošte putem SMS poruke ili telefonskog poziva. Nakon dva neuspela pokušaja dostave i neuspelog uručivanja nagrade, ista se vraća priređivaču i dobitnik gubi pravo na nagradu, a priređivač će nagradu uručiti prvom sledećem rezervnom dobitniku.

Dobitnik Glavne nagrade će istu preuzeti u prodajnom salonu dobavljača nagrade u Novom Sadu (TAGO CAR DOO ulica Zrenjaninski put broj 6, Novi Sad) najkasnije u roku od 120 dana od završetka nagradne igre s tim da priređivač zadržava pravo da navedeni rok bude i duži usled više sile, kašnjenja isporuke nagrade od strane dobavljača nagrade ili razloga koji se priređivaču ne mogu pripisati u krivicu.

Informacije i pomoć

Prijava za SBB nagradnu igru isključivo je moguća putem MOJ SBB naloga. Ukoliko nemate registrovan nalog posetite mojsbb.rs ili preuzmite Moj SBB aplikaciju sa odgovarajućeg Store-a.

Za više informacija je korisnički centar na broju 19900 ili mejl na info@sbb.rs

Učestvovanje i pravila i učestvovanje

Za učestvovanje posetite od 23. avgusta www.mojsbb.rs ili otvorite SBB aplikaciju

SBB nagradna igra traje od 23.8.2022, a za pravila kliknite OVDE

Subscribe
Notify of
34 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!