10 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje

Trajanje:

Nova SBB nagradna igra traje od 11.10.2022. u 00:01 časova do 24.11.2022. godine u 23:59 časova.

Dobitnici 2. kruga nagradne igre

Spisak dobitnika 2. kruga nagradne igre je na sledećem linku Dobitnici SBB nagradne igre br. 2

Nagrade:

 • 1 x TOYOTA YARIS CROSS hibridni automobil 1.5 HSD 5D E-CVT Sport Biton automobil
 • 10 x XIAOMI Mi električni trotinet 1S sa Xiaomi Haylou pametnim satom GPS Haylou LS02
 • 15 x Hiland bicikl Dirt Jump HIS008GY-26
 • 60 x Samsung Galaxy tablet A8 SM-X200NZAEEUC
 • 500 x URBAN ranac

Ukupan broj nagrada: 586

Pravo učešća

Pravo učešća imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji, izuzev lica zaposlenih kod priređivača i u privrednim društvima povezanim sa priređivačem, zaposlenih u drugim privrednim društvima koja na bilo koji način učestvuju u promociji i organizaciji Nagradne igre kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici)

Kako učestvovati?

Pravo učešća i mogućnost da osvoje neku od nagrada imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji, i to lica koja su:

 • U ugovornom odnosu sa priređivačem koji je na snazi i koji se primenjuje i koja imaju izmirene sve obaveze po tom ugovoru prema priređivaču zaključno sa 30.09.2022. godine
 • U toku trajanja nagradne igre zaključe ugovor o korišćenju usluga sa priređivačem zaključno sa 17.11.2022, s tim da se na ta lica ne primenjuje uslov da do 30.09.2022. imaju izmirene obaveze prema priređivaču nastale po osnovu tog Ugovora.

Napomene:

 • Ugovori zaključeni sa SBB koji daju pravo učesnicima na učešće u ovoj nagradnoj igri su svi postpaid korisnički ugovori (ugovori čija se naknada fakturiše na kraju meseca za prethodni mesec) za bilo koju vrstu usluga iz asortimana SBB-a.
 • Pravo učešća nemaju korisnici usluga SBB-a na osnovu ugovora koji tokom perioda trajanja nagradne igre u bilo kojem momentu imaju aktivan zahtev za raskid ugovora, tačnije ako takvi korisnici budu učestvovavli u nagradnoj igri, pa tokom trajanja iste podnesu zahtev za raskid Ugovora, isti će biti diskvalifikovani i neće imati pravo na nagradu
 • Pravo učešća nemaju ni pravna lica niti preduzetnici koji imaju zaključene ugovore sa priređivačem

Prijave za učestvovanje

Lica koja ispunjavaju gore navedene uslove, imaju pravo i mogućnost da učestvuju u ovoj nagradnoj igri.

 1. Imaš aktivan ugovorni odnosu sa SBB-om i izmirene obaveze zaključno sa 30.09.2022. godine ili postaješ novi korisnik SBB ili TTV usluge u periodu do 17.11.2022. (korisnici svih SBB, TTV ili EON van SBB mreže)
 2. Prijavi se putem MojSBB portala www.mojsbb.rs ili u SBB aplikaciji u Google Android aplikaciji i Apple iOS aplikaciji za iPhone (registruju MOJ SBB nalog ako ga već nemaš – da bi učesnik registrovao svoj nalog kako je opisano, neophodno je da unese broj svog ugovora, e-mail adresu, ID korisnika, lozinku i potvrdu lozinke)
 3. Klikni u SBB portalu ili aplikaciji na „PRIJAVI SE ZA VELIKU NAGRADNU IGRU“
 4. Prihvati uslove učestvovanja i idi na „PRIJAVI SE“

Prijava za učestvovanje u nagradnoj igri, tj. dugme za prijavljivanje za nagradnu igru na pomenutom veb sajtu biće dostupno od 11. oktobra 2022. godine u 00:01 časova do 23. novembra 2022. godine u 23:59 časova.

Učesnik, a samim tim i dobtinik nagrada, može biti isključivo lice koje je u aktivnom ugovornom odnosu (ugovorna strana) sa SBB-om.

Izvlačenje dobitnika

Izvlačenje dobitnika UTEŠNIH i GLAVNE nagrade biće vršeno dana 24.11.2022. godine u 12:00 časova. Prvo se izvlači dobitnik GLAVNE nagrade, a zatim dobitnici UTEŠNIH nagrada.

Napomene:

 • Jedno lice može biti dobitnik UTEŠNE nagrade više od jednog puta, tačnije jedno lice može biti dobitnik utešne nagrade bilo koje vrste (utešne nagrade broj 1, 2, 3 ili 4) onoliko puta koliko puta bude izvučeno kao dobitnik ali sa različitim brojevima Ugovora.
 • Pojašnjenja radi, kako jedno lice može imati više zaključenih Ugovora sa priređivačem, te kako može učestvovati u nagradnoj igri sa onoliko prijava koliko ima ugovora, ukoliko takvo lice bude izvučeno za više nagrada ali sa različitim ugovorima, stiče pravo na svaku nagradu za koju bude izvučeno, pod uslovima koji su dalje definisani.
 • Dobitnik UTEŠNE nagrade (bilo koje vrste – Utešne nagrade broj 1, 2, 3 ili 4) može biti dobitnik i GLAVNE nagrade, ali pod uslovom da je za Glavnu nagradu izvučeno na osnovu drugog Ugovora u odnosu na Ugovor za koji je izvučeno za utešnu nagradu.

Objava dobitnika

Objavljivanje dobitnika GLAVNE i UTEŠNIH nagrada, tj. objavljivanje svih dobitnika biće vršeno na internet stranici www.sbb.rs najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada. Dobitnici će se objavljivati na način da će na pomenutoj internet stranici biti objavljeni brojevi ugovora na osnovu kojih su dobitnici
izvučeni.

Obaveštavanje dobitnika o osvojenim nagradama

Istog dana kada je nagrada izvučena, priređivač će, nakon što utvrdi da dobitnik ispunjava uslove iz pravila, obavestiti dobitnika putem e-maila koji je učesnik ostavio prilikom registrovanja svog korisničkog naloga da je izvučen kao dobitnik, te ga uputiti da na zvaničnom sajtu priređivača www.mojsbb.rs može po svom broju ugovora da utvrdi da je dobitnik nagrade, koju je nagradu osvojio i način preuzimanja nagrade.

Istom prilikom priređivač će od dobitnika zatražiti da mu dobitnik u roku od 5 dana pošalje broj mobilnog telefona i adresu na koju nagradu treba poslati (pod uslovom da je adresa na koju treba poslati nagradu u RS), a kod Glavne nagrade i JMBG i to na mejl adresu sbbnagradnaigra@sbb.co.rs.

Ukoliko dobitnik priređivaču ne dostavi gore tražene podatke u roku od 5 dana od dana obaveštenja, isti gubi pravo na nagradu.

Dodela nagrada

Priređivač će utešne nagrade dostaviti dobitniku putem pošte ili kurirske službe na adresu koju dobitnik bude naznačio, a koja se isključivo nalazi u Republici Srbiji i to najkasnije u roku od 60 dana od završetka Nagradne igre. Prilikom uručenja nagrade, dobitnik je dužan da licu koje mu bude uručivalo nagradu a koje je ovlašćeno od Priređivača, dostavi na uvid ličnu kartu kako bi lice koje bude uručivalo nagradu utvrdilo identitet dobitnika.

Dobitnik će o dostavi nagrade biti obavešten od strane kurirske službe ili pošte putem SMS poruke ili telefonskog poziva. Nakon dva neuspela pokušaja dostave i neuspelog uručivanja nagrade, ista se vraća priređivaču i dobitnik gubi pravo na nagradu, a priređivač će nagradu uručiti prvom sledećem rezervnom dobitniku.

Dobitnik glavne nagrade će istu preuzeti u prodajnom salonu dobavljača nagrade u Novom Sadu (TAGO CAR DOO ulica Zrenjaninski put broj 6, Novi Sad) najkasnije u roku od 120 dana od završetka nagradne igre,s tim da priređivač zadržava pravo da navedeni rok bude i duži usled više sile, kašnjenja isporuke nagrade od strane dobavljača nagrade ili razloga koji se Priređivaču ne mogu pripisati u krivicu. Troškove, takse i porez na promet apsolutnih prava u vezi nagrade i prenosa prava svojine na dobitnika snosiće SBB.

Troškove registracije vozila snosiće dobitnik. Ukoliko priređivač omogući dobitniku da nagradu preuzme u nekoj od svojih poslovnica, isti će ga o tome blagovremeno obavestiti, te će dobitnik moći da izabere da li će nagradu preuzeti u poslovnici priređivača ili putem kurirske službe.

Informacije i pomoć

Za pitanje oko nagradne igre pošaljite nam mejl na info@sbb.rs ili pozovite SBB korisnički centar na broj 19900

Učestvovanje i pravila

Nova SBB nagradna igra počinje 11. oktobra 2022, a za pravila kliknite OVDE

NAJNOVIJE NAGRADNE IGRE SU ISPOD OGLASA

Subscribe
Notify of
10 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!