36 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje

Trajanje:

Nova Plazma nagradna igra je na sledećem linku:
www.nagradneigrers.com/tag/plazma/

Plazma nagradna igra od ispod je trajala od 01.11.2022. godine do 05.12.2022. godine na sajtu www.plazmanagradnaigra.rs

Dobitnici

Objavljivanje dobitnika glavne i nedeljnih nagrada je na internet stranici www.plazmanagradnaigra.rs/dobitnici

Nagrade:

 • 1 x Automobil BMW-MINI, model Cooper S, boja: bela, snaga motora: 131KW/178KS, zapremina motora: 1998cm3, broj vrata 3, godina proizvodnje 2022 vrednosti 4.925.414,66 RSD sa PDV-OM
 • 5 x Apple iPhone 13
 • 5 x COSTA COFFEE PAKET (svaki paket se sastoji iz HYUNDAI aparata za kafu, model HY-7015 i 5x Costa Coffee kapsule za kafu)
 • 5 x SPA vikend za dve osobe

* SPA vikend za dve osobe koji dobitnik može iskoristiti u bilo kom hotelu iz SPA ponude turističke agencije „KONTIKI

Ukupan broj nagrada: 16

Pravo učešća

Pravo učešća imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u republici srbiji (bez teritorije kosova i metohije).

Pravo učešća nemaju lica zaposlena u BAMBI A.D. POŽAREVAC , u privrednom društvu Kreativa Unlimited doo Beograd i u privrednom društvu Oneclick solutions, kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

Plazma proizvodi čija kupovina u minimalnoj količini od 2 komada, kvalifikuje za učešće u ovoj nagradnoj igri su:

PLAZMA KOCKA PRELIVENA MLEČ.ČOKOLADOM 135 G
PLAZMA KOCKA PRELIVENA MLEČ.ČOKOLADOM 270 G
PLAZMA KOCKA PRELIVENA BELOM ČOK. VAFEL PROIZVOD 130 G
PLAZMA STIKSI 125 G – KEKS PRELIVEN MLEČNOM ČOKOLADOM
PLAZMA STIKSI SLANI KIKIRIKI I KARAMELA 120 G – KEKS PRELIVEN MLEČ.ČOK.
PLAZMA STIKSI LEŠNIK 125 g – KEKS PRELIVEN MLEČNOM ČOKOLADOM

Kako učestvovati?

Pravo učešća i mogućnost da osvoje neku od nagrada imaju sva lica koja:

 1. Ostvare kupovinu bilo koja dva „Plazma kocka“ ili „Plazma stiksi“ proizvoda, a što mora biti evidentirano na jednom fiskalnom računu.
 2. Na kasi dobiju fiskalni račun na kojem se nalazi redni broj fiskalnog računa, tzv. brojač računa
 3. Sačuvaju račun za sve vreme trajanja nagradne igre, kao i nakon njenog završetka sve do primopredaje nagrade
 4. Pošalju na četvorocifreni broj 5544 SMS poruku koja se sastoji iz cifara, slova i karaktera koje čine redni broj fiskalnog računa, tzv. brojač računa, a koji je kupac dobio nakon gore opisane kupovine.

Npr. ukoliko je učesnik nakon izvršene gore opisane kupovine, dobio fiskalni račun sa brojačem računa 123/456ab, onda šalje SMS na broj 5544 sa tekstom: 123/456AB

Broj 5544 biće dostupan za slanje sms poruka počev od 01. novembra 2022. godine u 00:01 časova do 05. decembra 2022. godine u 23:59 časova

Sms poruka se tarifira po ceni standardnog SMS-aza MTS, A1 I YETTEL MREŽU (za korisnike MTS mobilne mreže: 3,6 RSD sa PDV-OM, za korisnike YETTEL mobilne mreže: 3,99 RSD sa pdv-om i za korisnike A1 mobilne mrežE: 3,48 RSD sa PDV-OM).

Napomene:

 • Jedan učesnik može učestvovati u nagradnoj igri neograničenim brojem sms prijava, ali sa različitim fiskalnim računima.
  Jednom prijavom (jednim brojem fiskalnog računa) lice može biti dobitnik samo jedne nagrade.
  U slučaju da fiskalni račun s istim brojem (sa istog fiskalnog isečka) bude ponovo poslat od strane istog ili drugog lica (sa istog ili drugog mobilnog telefona), ta će prijava biti proglašena nevažećom.
 • U slučaju da 2 ista broja računa budu poslata, u obzir se uzima broj koji je ranije poslat.
 • Učesnik je dužan da sačuva i fiskalni račun kao dokaz o kupovini do preuzimanja nagrade.

Izvlačenje dobitnika

IZVLAČENJE GLAVNE NAGRADE

Izvlačenje dobitnika glavne nagrade biće vršeno 06.12.2022. godine u 14:00 časova (učestvuju lica koja su poslala sms poruku na broj 5544 sa odgovarajućim sadržajem u periodu od 01. novembra 2022. godine u 00:01 časova do 05. decembra 2022. godine u 23.59 časova)

DOBITNIK NEDELJNE NAGRADE MOŽE BITI DOBITNIK GLAVNE NAGRADE.

IZVLAČENJE NEDELJNE NAGRADE

Svi učesnici koji u toku jedne nedelje trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.

Izvlačenje dobitnika nedeljne nagrade biće vršeno:

 • 8.11.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajuću SMS poruku u periodu od 01.11. u 00:01č do 07.11.2022. godine u 23:59č).
 • 15.11.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajuću SMS poruku u periodu od 08.11. u 00:00č do 14.11.2022. godine u 23:59č).
 • 22.11.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajuću SMS poruku u periodu od 15.11. u 00:00č do 21.11.2022. godine u 23:59č).
 • 29.11.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajuću SMS poruku u periodu od 22.11. u 00:00č do 28.11.2022. godine u 23:59č).
 • 06.12.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajuću SMS poruku u periodu od 29.11. u 00:00č do 05.12.2022. godine u 23:59č).

JEDNO LICE NE MOŽE BITI DOBITNIK NEDELJNE NAGRADE VIŠE PUTA.

DOBITNIK NEDELJNE NAGRADE MOŽE BITI DOBITNIK GLAVNE NAGRADE.

BIĆE IZVUČENO UKUPNO 15 DOBITNIKA NEDELJNE NAGRADE.

Objavljivanje dobitnika

Objavljivanje dobitnika glavne i nedeljnih nagrada biće vršeno na internet stranici www.plazmanagradnaigra.rs/dobitnici i to najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Priređivač će objaviti broj fiskalnog računa koji je izvučen kao dobitni, kao brojeve telefona sa kojeg je stigla prijava za učešće bez poslednja 3 broja, bez objavljivanja ostalih ličnih podataka dobitnika.

Validacija dobitnika

Validacija dobitnika nedeljne nagrade biće izvršena svakog utorka tokom trajanja nagradne igre u periodu od 8 do 20 časova, kada će svim potencijalnim dobitnicima koji su izvučeni biti automatski poslata unapred definisana sms bulk poruka sa obaveštenjem da su potencijalni dobitnici jedne od nagrada i da je potrebno da pošalju fotografiju računa na e-mail adresu info@plazmanagradnaigra.rs.

Validacija dobitnika glavne nagrade biće izvršena odmah nakon izvlačenja od 06.12.2022. godine, kada će potencijalnom dobitniku koji je izvučen biti automatski poslata unapred definisana sms bulk poruka sa obaveštenjem da je potencijalni dobitnik jedne od nagrada i da je potrebno da pošalje fotografiju računa na e-mail adresu info@plazmanagradnaigra.rs.

Potencijalni dobitnici treba da se jave sa traženim podacima u roku od 48 sati. u suprotnom gube pravo na nagradu koja će biti dodeljena rezervnom dobitniku ukoliko ispunjava uslove nagradne igre.

Operateri će proverom pristiglih podataka potencijalnih dobitnika ustanoviti da li dostavljeni podaci ispunjavaju sve uslove za učestvovanje u nagradnoj igri, a to su:

 • sačuvan fiskalni račun čiji brojač računa je potencijalni dobitnik prijavio putem sms poruke
 • da je fiskalni račun izdat u periodu od 01.11.2022. godine u 00:01 časova do 05.12.2022. godine u 23:59 časova, a sve kako je u daljem tekstu pravila navedeno
 • da se na fiskalnom računu nalaze bilo koja dva „plazma kocka“ ili „plazma stiksi“ proizvoda.

Ukoliko ovi uslovi nisu ispunjeni, dobitnik nema pravo na nagradu i on istu više ne može potraživati od priređivača.

Obaveštavanje dobitnika o osvojenim nagradama

Nakon utvrđivanja finalnih dobitnika, operateri kontakt centra priređivača će telefonom obavestiti dobitnike koji imaju sve ispunjene uslove za učestvovanje u nagradnoj igri da su i osvojili nagrade.

Dobitnik nagrade je osoba koju, nakon provere tačnosti podataka, kontaktira operater i javi se na broj mobilnog telefona koji je izvučen, a koja dostavi sve tražene podatke na navedenu e-mail adresu.

Tom prilikom dobitnik treba da ostavi sledeće podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, grad i opštinu, i pritom ne mora biti registrovani vlasnik broja mobilnog telefona sa kojeg je poslata sms poruka

Dodela nagrada

Priređivač će dobitnicima nedeljnih nagrada iste dostaviti putem kurirske službe po svom izboru na adresu koju dobitnik bude naznačio, a koja se isključivo nalazi u Republici Srbiji (bez teritorije kosova i metohije) i to najkasnije do 31.12.2022. godine.

Priređivač će glavnu nagradu dobitniku dodeliti najkasnije do 31.12.2022. godine.

Ukoliko odluči priređivač će glavnu nagradu dobitniku dodeliti na svečasnosti koju će specijalno organizovati za tu priliku. mesto i vreme održavanja svečanosti dobitniku će biti saopšteni prilikom obaveštenja o osvojenoj nagradi. u suprotnom, dobitnik će prilikom obaveštenja o osvojenoj nagradi biti obavešten i o načinu preuzimanja iste. troškove nastale u vezi preuzimanja glavne nagrade snosi isključivo dobitnik.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše pristanak za prihvatanje nagrade.

Pomoć i informacije

Učesnici mogu dobiti više informacija o nagradnoj igri i preuzimanju nagrada (gde, kada i na koji način se nagrade mogu preuzeti) putem poziva Call centra na broj 0800/040403 svakog radnog dana tokom perioda trajanja nagradne igre u periodu od 09 do 17 časova ili slanjem poruke na info@plazmanagradnaigra.rs

Pravila Plazma nagradne igre

Za pravilnik nagradne igre posetite www.plazmanagradnaigra.rs

NAJNOVIJE NAGRADNE IGRE SU ISPOD OGLASA

Subscribe
Notify of
36 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!