29 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje

Obaveštenje

Obaveštenje sa zvanične stranice Nescafe.com:

„Usled tehničkih problema u vezi sa softverom koji je korišćen za kreiranje igrice u nagradnom konkursu “OSVEŽI SE UZ NESCAFÉ 3IN1 FRAPPÉ“, a u skladu sa Članom 9 Pravila nagradnog konkursa, obaveštavamo vas da se ovaj nagradni konkurs prekida i da ubuduće nećete biti u mogućnosti da pristupite igrici.

Dobitnici u periodu od 01.08.2023. do prekida nagradnog konkursa će biti naknadno kontaktirani kako ne bi bili oštećeni zbog prekida.

Izvinjavamo se svim učesnicima zbog nastalih okolnosti na koje nismo mogli ranije da utičemo niti sprečimo. Zahvaljujemo vam na razumevanju.“

https://www.nescafe.com/rs/nescafenagradjuje

Trajanje:

NESCAFE nagradna igra/nagradni konkurs traje od 01.08.2023. godine u 00:01h, do 31.08.2023. godine u 00:00h.

Nagrade:

 • 12 x električni trotinet Segway
 • 80 x foto-aparata Instax Mini 12
 • 48 x kofer RUMAX

Ukupan broj nagrada: 140

Pravo učešća

Pravo učestvovanja u Konkursu imaju sva fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji na dan započinjanja nagradnog konkursa. Za učestvovanje maloletnika saglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlašćena da se stara o njemu i da ga zastupa.

U konkursu ne mogu učestvovati osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, naročito zaposleni kod organizatora Nestlé Adriatic S d.o.o., kao i članovi njihovih užih porodica.

Kako učestvovati?

 1. Kupi proizvode Nescafe 3in1 i/ili Nescafe 2in1[1] u minimalnoj vrednosti od 199,00 rsd na jednom fiskalnom računu na teritoriji Republike Srbije u Mercator, Idea, Roda maloprodajnim objektima
 2. Poseti sajt www.nescafe.com/rs/nescafenagradjuje
 3. Registruj se unosom imena, prezimena, nadimka, email adrese, broja telefona i PFR broja fiskalnog računa
 4. Odigraj igricu

Igrica

Igrica se sastoji od puzli koje je potrebno spojiti i sastaviti sliku, a rangiranje će se vršiti na osnovu broja bodova koje učesnik ostvari uzevši u obzir vreme i broj poteza koje je Učesniku bilo potrebno da spoji puzlu. Učesnik koji je za najkraće vreme i sa najmanjim brojem poteza spojio puzlu pozicioniraće se na vrhu rang liste.

Osnovni kriterijum za rangiranje učesnika biće ostvareni broj bodova. Bodovi će se obračunati tako što će se broj poteza i broj sekundi za koje je sklopljena puzla pomnožiti faktorom 0,1, te će njihov zbir biti konačan rezultat. Osoba koja ima najmanji broj bodova će se naći na vrhu liste. U slučaju da postoji više učesnika sa istim ostvarenim brojem bodova, kao dodatni kriterijum u tom slučaju primenjivaće se datum i vreme igranja.

Napomene:

 • Učesnici mogu odigrati igricu neograničen broj puta ali sa različitim fiskalnim računima.
 • Učesnici mogu odigrati igricu neograničen broj puta ali mogu osvojiti samo jednu nagradu u toku jednog nedeljnog preseka.
 • Ukoliko učesnik odigra igricu više od jednog puta u toku jedne nedelje, računaće se samo jedan najbolji rezultat koji je ostvario.
 • Rezultati ostvareni u jednoj nedelji se ne prenose u narednu nedelju.
 • Nagrada nije prenosiva, niti se može dati drugoj osobi u zamenu za novac.
 • Svaki pojedini fiskalni račun može biti iskorišćen samo jednom. U slučaju da fiskalni račun s istim brojem (s istog fiskalnog isečka) bude ponovo unet od strane istog ili drugog lica, ta će prijava biti proglašena nevažećom.
 • Nasumično unošenje brojeva računa predstavlja osnov za privremenu ili trajnu diskvalifikaciju iz takmičenja.

Odabir dobitnika

Svake nedelje se dele sledeće nagrade:

 • 3 električna trotineta
 • 20 foto-aparata
 • 12 kofera

Na osnovu broja bodova vrši se rangiranje učesnika:

 • 09.08.2023. za učesnike koji su odigrali igricu u periodu od 01.08.2023. u 00:01h do 08.08.2023. u 23:59h, zatim
 • 17.08.2023. za učesnike koji su odigrali igricu periodu od 09.08.2023. u 00:00h do 16.08.2023. u 23:59h,
 • 25.08.2023. za učesnike koji su odigrali igricu u periodu od 17.08.2023. u 00:00h do 24.08.2023. u 23:59h i
 • 01.09.2023. za učesnike koji su odigrali igricu u periodu od 25.08.2023. u 00:00h do 31.08.2023. u 00:00h.

Igrač koji je odigrao ranije će imati prednost u rangiranju i dobijanju nagrade.

Objava dobitnika

Objava rang liste dobitnika je na sajtu www.nescafe.com/rs/nescafenagradjuje

Obaveštavanje dobitnika

Nakon objave rang liste organizator će kontaktirati potencijalne dobitnike radi provere ispunjenosti uslova i naknadno objaviti konačnu listu svih Dobitnika za svaki nedeljni presek prethodno naveden.

Dobitnici će biti kontaktirani na broj telefona. Potrebno je da dobitnici pošalju sliku fiskalnog računa kako bi se proverila ispravnost istih.

Dobitnik je dužan da na zahtev Organizatora dostavi original fiskalni račun kao potvrdu o kupovini. Dobitnik je dužan da pošalje podatke u roku od 96 sati od trenutka kada je kontaktiran, ukoliko to ne učini, Organizator će kontaktirati narednu osobu sa rang liste.

Dodela nagrada

Nagrade će biti preuzete lično u dogovoru sa organizatorom ili poslate na kućne adrese dobitnika.

Ukoliko Dobitnik ne bude dostupan kurirskoj službi u dva pokušaja, smatraće se da Dobitnik ne prihvata nagradu i organizator nije u obavezi da mu istu naknadno dostavi. Od Dobitnika se može zahtevati da potpiše i popuni odgovarajući formular o preuzimanju nagrade.

Učestvovanje i pravila

Za učestvovanj posetite sajt www.nescafe.com/rs/nescafenagradjuje

Nescafe nagradna igra traje do 31.08.2023., a za pravila kliknite OVDE

Subscribe
Notify of
29 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!