28 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje

Trajanje:

Nova Lidl nagradna igra za automobil BMW 318i je na linku www.nagradneigrers.com/tag/lidl/

Lidl nagradna igra od ispod je trajala od 02.03.2023 do 31.03.2023. do 23:59:59

Dobitnici nagradne igre Lidla

Dobitnici Lidl nagradne igre su:

Spisak na Lidl.rs stranici je na OVOM LINKU

Pogledaj popularne nagradne igre: Zaječarsko za automobile, Nescafe za 1.000.000 rsd, Pepsi, Cockta, na www.nagradneigrers.com/popularne-nagradne-igre/

Prati nove nagradne igre na Instagramu @NagradneIgreRS i Facebooku NagradneIgreRS

[adinserter block=“16″]

Nagrade:

 • 1 x automobil BMW 216D Gran Coupe
 • 10 x Apple iPhone 14, 128GB Blue
 • 50 x Vaučer za kupovinu u Lidl objektima u iznosu od po 15.000 din

Ukupan broj nagrada: 61

Pravo učešća

Pravo da učestvuju u Nagradnoj igri u robi i uslugama imaju sva punoletna fizička lica, državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije. U Nagradnoj igri ne mogu da učestvuju lica zaposlena kod Priređivača nagradne igre, kao ni u privrednom društvu NEW MEDIA IDEAS D.O.O. niti članovi njihovih najužih porodica (bračni drugovi, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

Kako učestvovati?

 1. Prilikom kupovine u bilo kom Lidl prodajnom objektu na teritoriji Republike Srbije potroši minimum 1800 din na jednom fiskalnom računu (ne računajući duvanske proizvode i početne formule za odojčad)
 2. Na kasi skeniraj svoju Lidl Plus karticu
 3. Nakon što skeniraš svoju Lidl Plus karticu na kasi, ukoliko si ispunio/la uslov za učešće, dobivaš jednu digitalnu markicu za svakih potrošenih 1800 dinara
 4. Nakon što sakupiš jednu (ili više) digitalnih markica u aplikaciji treba da ih „pošalješ“ kako bi učestvovao u nagradnoj igri

Kako poslati digitalne markice?

Preuzmi Lidl plus aplikaciju!

Preuzmi, registruj se, počni da štediš i učestvuj u nagradnoj igri!

Klikni na kod i preuzmi aplikaciju:

Napomene:

 • Period u kome potrošači mogu da učestvuju u nagradnoj igri odnosno pošalju svoje digitalne markice je od 02.03.2023. od 08:00:00 do 31.03.2023. do 23:59:59.
 • Potrošač može odjednom da pošalje više digitalnih markica.
 • Ukoliko potrošač ima iznos kupovine na jednom računu iznad 1800 dinara, svaka kupovina od minimum 1800 dinara će potrošaču doneti po jednu digitalnu markicu. Pojašnjenja radi, ukoliko potrošač ima iznos kupovine od 3.600 dinara dobiće dve markice, dok će pak za iznos računa od minimum 5.400 dinara dobiti 3 markice i tako dalje.
 • Jedno lice može učestvovati u nagradnoj igri neograničenim brojem kupovina (preko 1800 din uz skeniranje na kasi Lidl Plus aplikacije).
 • Jedno lice može biti dobitnik samo jedne nagrade tokom ukupnog trajanja nagradne igre.
 • Ukoliko neki učesnik bude izvučen više puta, dodeliće mu se samo jedna nagrada i to ona za koju je izvučen prvi put.

Izvlačenje dobitnika

Izvlačenje nagrada obaviće se 03.04.2023. godine u prisustvu tročlane komisije sastavljene od predstavnika Priređivača. 

Nagradno izvlačenje će se obaviti putem softverskog programa po principu slučajnog odabira. Prvo se izvlače dobitnici vrednijih nagrada, zatim dobitnici manje vrednih nagrada.

Softverski program će izvlačiti i rezervne dobitnike po istom principu, i to tako što će se izvući 3 rezervna dobitnika prve nagrade, 10 rezervnih dobitnika druge nagrade i 25 rezervnih dobitnika treće nagrade.

Ukoliko neki učesnik bude izvučen više puta dodeliće mu se samo jedna nagrada i to ona za koju je izvučen prvi put.

Objava dobitnika

Po okončanju izvlačenja, i nakon validacije svih dobitnika imena, prezimena i mesta stanovanja dobitnika nagrada će najkasnije 7 dana od dana završetka nagradne igre biti objavljena kroz Lidl Plus aplikaciju preko linka koji vodi na spisak pobednika, a koji će se nalaziti na www.lidl.rs. Potrošači će spisak dobitnika nagrada moći direktno da vide i ako sami uđu na www.lidl.rs.

Obaveštavanje dobitnika

U slučaju dobitka, potencijalni dobitnici će biti obavešteni o tome telefonom i/ili putem e-mail-a (kontakt podaci koje je korisnik podelio prilikom registracije u Lidl Plus aplikaciji). Potencijalni dobitnici će biti pozvani telefonom u roku od 48 sati. Pored toga, dobitnicima nagrada će biti poslata i poruka kroz Lidl Plus aplikaciju (ukoliko je korisnik prihvatio da dobija obaveštenja od aplikacije) sa informacijom da su osvojili nagradu i sa kontakt podacima na koje treba da dostave potrebne podatke i u kom roku.

Potencijalni dobitnici nagradne igre biće u obavezi da dostave potrebne podatke (ime, prezime, adresa, e-mail, JMBG) najkasnije u roku od 2 dana od momenta kontaktiranja i to na mail adresu: nagradnaigra@lidl.rs.

Ukoliko postupe suprotno odnosno ne dostave potrebne podatke u traženom roku od 2 dana, priređivač neće biti u obavezi da im dodeli nagrade.

Dodela nagrada

Priređivač će nagradu dostavite najkasnije 30 radnih dana od potvrde prijema podataka dobitnika. Priređivač zadržava pravo da navedeni rok bude i duži usled više sile, kašnjenja isporuke nagrade od strane dobavljača nagrade ili razloga koji se Priređivaču ne mogu pripisati u krivicu.

Pravilnik

Pravilnik Lidl nagradne igre je na sajtu www.lidl.rs

Subscribe
Notify of
28 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!