Mobitel i akciona kamera
Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Trajanje:

Nagradni konkurs „Mladi protiv zločina iz mržnje“ traje do 20. septembra 2021.

Nagrade:

3 x pametan telefon i akciona kamera

Uslovi konkursa

Na konkurs se mogu prijaviti sve osobe uzrasta od 15 do 30 godina koji su državljani/ke Republike Srbije.

Šta je cilj konkursa?

Fotografije, vizuali (različiti oblici ilustracija), kao i video zapisi ne duži od 5 minuta (u oblicima za TikTok/Reels ili YouTube), a imaju za cilj širenje svesti kod mladih o postojanju zločina iz mržnje u našem društvu, kao i o neophodnosti da se radi na njihovom sprečavanju.

Oglasi

Šta je to zločin iz mržnje?

Zločin iz mržnje predstavlja krivično delo učinjeno iz mržnje zbog stvarnog ili pretpostavljenog određenog ličnog svojstva (naprimer zbog pripadnosti rasi i veroispovesti, pola, nacionalne ili etničke pripadnosti, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta drugog lica)

Način prijave

Fotografiju/video snimak, kao i Word dokument sa opisom rada, uz ime, prezime, datum rođenja, kontakt telefon, kontakt mejl i mesto boravka, dostaviti na email adresu konkurs@koms.rs sa naslovom mejla ZA KONKURS – ZLOČINI IZ MRŽNJE; za sadržaje većeg formata, potrebno je otpremiti ih na Wetransfer, Google Drive ili OneDrive i dostaviti link za Wetransfer ili za drajv na kome se sadržaj nalazi.

Napomene:

  • Moguće je dostavljanje isključivo ličnog, autorskog dela;
  • Na konkursu mogu da učestvuju pojedinci ili timovi koji uključuju dve osobe;
  • Neophodno je dostavljanje potpisanog formulara za pristanak od strane svih lica koja se pojavljuju na fotografijama/video snimcima;
  • Na fotografijama/vizualima/video snimcima, direktno prikazivanje bilo kakvog oblika nasilja ili eksplicitnog sadržaja neće biti uzeto u razmatranje;
  • Uz dostavljanje fotografije, vizuala ili video zapisa, neophodno je dostaviti i sadržaj, koji opisuje kontekst dela koje se dostavlja. Sadržaj je potrebno dostaviti kao Word dokument, sa najviše 500 reči.
  • Učešćem na konkursu, autori/ke automatski daju saglasnost da njihov sadržaj može biti javno prikazan.

Odabir pobednika

Prijavljeni sadržaj oceniće žiri sastavljen od eksperta/kinje iz kreativne industrije i predstavnika/ca KOMS-a i Misije OEBS-a u Srbiji.

Žiri će dodeliti nagrade za 3 najbolja rada u obe kategorije. Nagrade uključuju pametan telefon i akcionu kameru.

Pravila

Za pravila konkursa klikni OVDE