Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Trajanje:

Jelen nagradna igra traje od 28.04.2022 do 10.06.2022 u svim prodajnim objektima trgovinskog lanca Univerexport d.o.o

Nagrade:

  • 5 x Kosilica
  • 5 x Bazen Intex
  • 10 x Sistem za navodnjavanje
  • 30 x Baštenska garnitura – Sto i 2 Stolice
  • 30 x Baštenska ležaljka
  • 30 x Radničko odelo
  • 21.000 x Jelen pivo limenka 0,33l

Nagradni fond čini ukupno 21.110 nagrada

Pravo učešća

Pravo učestvovanja imaju sva punoletna lica (fizička lica) državljani Republike Srbije, izuzev lica zaposlenih kod priređivača, zaposlenih u trgovinskom lancu Univerexport d.o.o., zaposlenih u marketinškim i drugim agencijama angažovanim od strane priređivača u vezi sa nagradnom igrom, kao i članova njihovih najužih porodica (deca, roditelji i supružnici, rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

Kako učestvovati u Jelen nagradnoj igri?

Za učestvovanje je potrebno da kupite najmanje 6 limenki Jelen pivo 0,5l.

Oglasi

Na svakih kupljenih 6 limenki Jelen Pivo 0,5l koje se moraju nalaziti na istom fiskalnom računu, ostvaruje se pravo na kupovinu jedne nagradne kartice po ceni od 1 dinar.

Važno!

Svaka kartica je dobitna – na svakoj nagradnoj kartici nalazi se neka od nagrada.

Mehanizam nagradne igre

Nagradne kartice postavljene su nasumično, u svim prodajnim objektima trgovinskog lanca Univerexport d.o.o., u kutijama postavljenim pored kase.

Nagradne kartice nalaze se u zaštićenom, zatvorenom pakovanju, a na samoj kartici istaknuta je nagrada koju je potrošač dobio.

Izvlačenjem kartice iz kutije i otvaranjem pakovanja u kome se kartica nalazi, potrošač saznaje koju nagradu je osvojio.

Napomena

6 kupljenih limenki Jelen pivo 0,5l čija kupovina predstavlja preduslov za kupovinu nagradne kartice i učešće u nagradnoj igri, moraju se naći na istom fiskalnom računu. Tako, primera radi, potrošač koji kupi 12 limenki na istom fiskalnom računu, ili po 6 limenki na dva pojedinačna fiskalna računa, ostvaruje pravo na kupovinu 2 nagradne kartice. Sa druge strane, potrošač koji kupi 12 limenki na nekoliko fiskalnih računa, pri čemu se ni na jednom od fiskalnih računa ne nalazi najmanje 6 ili više limenki, neće ostvariti pravo na kupovinu nagradne kartice i učešće u Nagradnoj igri.

Oglasi

Odabir dobitnika

Nagradne kartice se nalaze u zaštićenom, zatvorenom, pakovanju, a na samoj kartici je istaknuta nagrada koju ste osvojili.

Dodela nagrada

Dodela Jelen limenki

Vašu limenku možete preuzeti na samom mestu prodaje, zamenom nagradne kartice za Jelen limenku 0.33l.

Preuzimanje nagrada Jelen pivo limenka 0,33l biće moguće ostvariti isključivo za vreme trajanja Nagradne igre u radno vreme objekata trgovinskog lanca Univerexport d.o.o. koji učestuju u Nagradnoj igri.

Dodela drugih nagrada

Za druge nagrade, potrošač je dužan da:

  1. Sačuva nagradnu karticu i fiskalni račun kao dokaz o kupovini 6 limenki Jelen Pivo 0,5L, zatim
  2. Pozove besplatni korisnički servis na broj ispisan na kartici i ostavi svoje ime i prezime, adresu i mesto prebivališta, broj telefona kao i kod sa nagradne kartice.
  3. Nakon unošenja podataka, od strane priređivača će se izvršiti validacija koda, a priređivač će odmah potrošaču saopštiti putem telefona da li je osvojio nagradu i da će mu ona biti poslata najkasnije u roku od 15 dana od dana validacije koda.

Priređivač će nagradu uručiti dobitniku o svom trošku. Nagrade će biti poslate na kućne adrese dobitnika, nekom od poštanskih/kurirskih službi. Priređivač ne snosi odgovornost u slučaju da kurirska služba ne može da stupi u kontakt sa bilo kojim od dobitnika, iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Priređivača ili ukoliko im se ne može dostaviti nagrada u roku od 15 dana od dana validacije koda. Nakon ovog perioda, Priređivač nije u obavezi da uruči nagradu dobitniku.

Prilikom dostavljanja nagrade, dobitnik će se legitimisati odgovarajućom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš), prikazati fiskalni račun (fiskalni dodatak) kao dokaz kupovine proizvoda, kao i nagradnu karticu i dobitnik će popuniti i potpisati odgovarajući formular o prijemu nagrade, prilikom preuzimanja iste.

Priređivač snosi troškove u vezi sa dodelom svih nagrada, izuzev nagrada Jelen pivo limenka 0,33l, koje nagrade dobitnici preuzimaju u prodajnim objektima trgovinskog lanca Univerexport d.o.o. zamenom nagradne kartice za nagradu.

Subscribe
Notify of
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!