4 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje
Oglasi

Trajanje:

Nova Heineken nagradna igra je na sledećem crvenom linku: Heineken nagradna igra Heineken nagradna igra/nagradni konkurs počinje 11.07.2022. u 00:00:01 časova i traje do 18.09.2022. godine u 23:59:59 časova.

Dobitnici

Dosadašnji dobitnici Heineken nagradne igre su na stranici/linku Lista dobitnika

Nagrade:

 • Mesečne nagrade:
  • 6 x putovanje na Amsterdam Dance Festival u Amesterdamu, u periodu od 19.10.2022. godine do 23.10.2022. godine
   Svaki dobitnik mesečne nagrade može da povede jednu osobu po svom izboru sa sobom na putovanje. Uključena je povratna avionska karta Beograd-amsterdam, smeštaj za 4 (četri) noćenja u Amsterdamu, ulaznice za Amsterdam Dance Festival tokom dana boravka u Amsterdamu i ulaznice za Heinekne Experience muzej u Amsterdamu. (2 * 3 putovanja svakog meseca)
 • Nedeljne nagrade:
  • 30 x SONY bežični zvučnik SRSXP500B (10 * po 3 zvučnika svake nedelje)
 • Dnevne nagrade:
  • 700 x Heineken majicu koju je dizajnirao Dechkotzar (70 * 10 majica svakog dana)

Pravo učešća

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su navršila 18 godina života, državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca

Oglasi

Kako učestvovati?

Za učestvovanje:

 1. Kupi najmanje 1 (jedno) pivo robne marke Heineken sa limitiranim muzičkim dizajnom, a na kom piše Music Edition i to u pakovanju 0,5l limenka ili 0,4l povratna boca
 2. Pronađi sedmoznakovni alfanumerički kod, koji se nalazi ispod otvarača (kod)
 3. Poseti web sajt www.heineken.rs
 4. Registruje se na web sajtu sa podacima (broj mobilnog telefona, e-mail adresu, šifru) – svi uneti podaci moraju biti istiniti i tačni
 5. Unesi kod na stranici „Profil“
 6. Odigraj kviz

Kako igrati kviz:

 • Pogađa se 3 naziva pesme, a za svaki naziv pesme ima na raspolaganju po 2 minuta nakon čega se automatksi prelazi na novi naziv pesme ukoliko ima preostalih, a za taj naziv pesme će ostvariti 0 (nula) poena.
 • U slučaju da učesnik ne pogodi 3. (treći) naziv pesme u roku od 2 minuta, Učesniku će se po isteku 2. (drugog) minuta automatski završiti partija Kviza. Maksimalan broj poena koji Učesnik može da osvoji u jednom Kvizu je 30 poena. Svaki naziv pesme u Kvizu nosi maskimalno 10 poena. Učesnik pogađa naziv pesme unošenjem jedan po jedan karakter za koja misli da se nalazi u nazivu pesme.

Poeni:

 • Svaki netačan karakter oduzima učesniku 1 poen.
 • Nakon 10. (desetog) netačnog karaktera Učesnik ostvaruje 0 (nula) poena. Nije moguće da se osvoji manje od 0 (nula) poena.
 • Posle igranja kviza otvara se stranica na kojoj se nalazi broj osvojenih bodova, pozicija na dnevnoj rang listi za dnevnu, nedeljnu i mesečnu nagradu
 • Dnevni rezultat koji predstavlja 3 najuspešnije partije u toku jednog dana, nedeljni rezultat, koji predstavlja 3 najuspešnije dnevne partije u periodu od 7 dana, mesečna rang lista, zbirni rezultat svih nedeljnih rezultata u okviru mesečnog.
 • Na stranici Profil se nalaze polja za unos koda, a nakon unosa koda i klika na dugme „Pošalji“ pojaviće se poruka o statusu koda. Ukoliko je uspešno unesen, korisnik pristupa kvizu klikom na dugme “Igraj kviz”

Napomene:

 • Učesnik može, za vreme trajanja nagradne igre/konkursa, da unese neogradničen broj ispravnih Kodova i tako steći uslov za učestvovanje u Kvizu.
 • Nasumično unošenje kodova predstavlja osnov za privremenu ili trajnu diskvalifikaciju iz takmičenja.
 • Učesnik u svakom trenutku može proveriti broj bodova koji ima i svoju poziciju na Rang listi na Profilu

Odabir dobitnika

Dobitnici Dnevne, Nedeljne i Mesečne nagrade se određuju na osnovu zbira bodova iz tri najuspešnije partije Kviza, koje Učesnik skupi učestvujući u Kvizu. U slučaju da dva ili više Učesnika imaju isti broj bodova, prednost u rangiranju ima Učesnik koji je proveo sveukupno manje vremena pogađajući nazive pesmana u partijama Kviza, u vremenskom okviru na koji se Rang lista odnosi.

Objava dobitnika

Dnevne nagrade:

Oglasi
Oglasi

Presek dobitnika dnevnih nagrada se pravi svakog dana u 00:00:00 časova na stranici Lista dobitnika

Nedeljne nagrade:

Presek svake nedelje se pravi svake nedelje u 23:59:59 časova, i to na sledeći način:

 • Prva nedelja počinje dana 11.07.2022. godine u 00:00:00 časova i ista se završava dana 17.07.2022. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi u nedelju 17.07.2022. godine u 23:59:59 časova;
 • Druga nedelja počinje dana 18.07.2022. godine u 00:00:00 časova i ista se završava dana 24.07.2022. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi u nedelju 24.07.2022. godine u 23:59:59 časova;
 • Treća nedelja počinje dana 25.07.2022. godine u 00:00:00 časova i ista se završava dana 31.07.2022. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi u nedelju 31.07.2022. godine u 23:59:59 časova;
 • Četvrta nedelja počinje dana 01.08.2022. godine u 00:00:00 časova i ista se završava dana 07.08.2022. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi u nedelju 07.08.2022. godine u 23:59:59 časova;
 • Peta nedelja počinje dana 08.08.2022. godine u 00:00:00 časova i ista se završava dana 14.08.2022. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi u nedelju 14.08.2022. godine u 23:59:59 časova
 • Šesta nedelja počinje dana 15.08.2022. godine u 00:00:00 časova i ista se završava dana 21.08.2022. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi u nedelju 21.08.2022. godine u 23:59:59 časova
 • Sedma nedelja počinje dana 22.08.2022. godine u 00:00:00 časova i ista se završava dana 28.08.2022. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi u nedelju 28.08.2022. godine u 23:59:59 časova
 • Osma nedelja počinje dana 29.08.2022. godine u 00:00:00 časova i ista se završava dana 04.09.2022. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi u nedelju 04.09.2022. godine u 23:59:59 časova
 • Deveta nedelja počinje dana 05.09.2022. godine u 00:00:00 časova i ista se završava dana 11.09.2022. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi u nedelju 11.09.2022. godine u 23:59:59 časova
 • Deseta nedelja počinje dana 12.09.2022. godine u 00:00:00 časova i ista se završava dana 18.09.2022. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi u nedelju 18.0.2022. godine u 23:59:59 časova

Dobitnici nedeljnih nagrada su na stranici Lista dobitnika

Mesečna nagrada

Svakog meseca, tokom 3 (tri) meseca koliko traje nagradna igra , odlučuje se o dobitnicima ukupno 3 mesečne nagrade, a lista dobitnika je na linku Lista dobitnika

Presek svakog meseca se pravi u ponoć kada se pravi i Rang lista i i to na sledeči način:

 • Prvi mesec počinje dana 11.7.2022. godine u 00:00:00 i završava se dana 7.8.2022. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi 7.8.2022. u 00:00:00 časova;
 • Drugi mesec počinje dana 8.8.2022. godine u 00:00:00 i završava se dana 28.8.2022. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi 28.8.2022. godine u 00:00:00 časova;
 • Treći mesec počinje dana 29.8.2022. godine u 00:00:00 i završava se dana 18.9.2022. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi 18.9.2022. godine u 00:00:00.

Preuzimanje nagrada

Učesnici, koji budu proglašeni za dobitnike Dnevne, Nedeljne ili Mesečne nagrade, biće kontaktirani u roku od 3 radna dana od objave rezultata na Rang listi putem e-maila koje su Učesnici dostavili prilikom registracije.

Kontaktirani Učesnici imaju rok od 3 radna dana da odgovorom na Obaveštenje potvrde da prihvataju nagradu kao i da dostave svoje lične podatke: ime, prezime, adresu stanovanja, poštanski broj, mesto, JMBG i broj telefona., a dobitnici Mesečne nagrade i broj važećeg pasoša. Ukoliko Učesnik ne odgovori na Obaveštenje u roku od 3 dana organizator će još jednom pokušati da kontaktira Učesnike putem broja telefona, koji su Učesnici dostavili prilikom registracije

Isporuka Dnevne ili Nedeljne nagrade će biti izvršena najkasnije 45 dana nakon što Učesnik, koji je proglašen za dobitnika Dnevne ili Nedeljne nagrade potvrdi svoju nagradu putem odgovora na Obaveštenje i dostavi tražne podatke za potrebe isporuke putem kurirske službe. Prilikom preuzimanja osvojene nagrade, dobitnik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta iz kog je vidljivo ime, prezime i JMBG lica koje je prijavljeno prilikom obaveštavanja.

Učestvovanje i pravila

Heineken nagradna igra traje do 18.9.2022, a za učestvovanje i pravila poseti www.heineken.com

Subscribe
Notify of
4 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!