Kolači i natpis U sve se meša ljubav
Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Za najnoviji Dijamant konkurs klikni OVDE

Trajanje

Dijamant konkurs traje od 19.7.2021. do 29.8.2021.

Nagrade su:

30 x majica sa logoom „U sve se meša ljubav“, brendirana tacna i kuvar sa receptima „U sve se meša ljubav“

Pravo učešća

Pravo učešća u Konkursu imaju sva fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji, sa izuzetkom
teritorije Kosova i Metohije.

U Konkursu ne mogu da učestvuju zaposleni u kompaniji Dijamant a.d. , zaposleni kod organizatora
ili marketinških agencija koje je organizator angažovao u promociji Konkursa, kao i članovi njihovih najužih porodica (supružnici, deca, roditelji, rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici). U aktivaciji ne mogu učestvovati Instagram biznis profili.

Oglasi

Mehanizam učestvovanja

Učestvovati mogu korisnici društvene mreže Instagram tako što:

  1. Otključaju profil i zaprate @dijamant.rs Instagram profil (www.instagram.com/dijamant.rs/)
  2. Objave fotografiju kolača/poslastice (vizual) i poruke na svom Instagram profilu u Story formatu
  3. Koriste neku od brendiranih Dijamant GIF animacija
  4. Taguju Instagram profil @dijamant.rs

Učesnik može imati više važećih prijava ali osvojiti samo jedan poklon za vreme trajanja konkursa.

Izbor dobitnika

Konkurs ima ukupno 30 pobednika koje bira žiri.

Učesnik garantuje da sa poslatim kreativnim rešenjem ne krši autorska i druga prava trećih lica.

Kreativno rešenje mora da bude originalno kreiran rad od strane učesnika konkursa. Kreativna rešenja celokupno preuzeta sa interneta neće biti uzeta u razmatranje, kao i ona sa neprikladanim sadržajem u skladu sa pravilima i uslovima nagradnog konkursa. Žiri će ispravnost i autentičnost fotografija proveriti u skladu sa industrijskim standardima.

Žiri ima pravo da po ličnoj proceni, bez dodatnih objašnjenja, diskvalifikuje učesnika za čiju prijavu sumnja da krši pravila konkursa. Žiri nije dužan da ovu odluku objavi javno.

Oglasi

Preuzimanje poklona

Pobednici će biti kontaktirani putem direktne poruke na društvenoj mreži Instagram uz informacije o pobedi i primopredaji poklona.

Organizator ima pravo da listu pobednika u celosti objavi javno na Instagram profilu Brenda i svom
veb sajtu, a sa čim su saglasni svi učesnici ovog Konkursa.

Pobednici su u obavezi da u roku od 48 od primanja poruke odgovore na istu i prihvate poklon, ali i dostave sve neophodne podatke za isporuku poklona:
• Ime i prezime
• Broj telefona
• Adresu prebivališta na teritoriji Republike Srbije
• za maloletna lica: Ime, prezime roditelja, staratelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika
maloletnika

U slučaju da podednik u navedenom roku od 48 sati ne obavesti organizatora o prihvatanju poklona
i/ili ne dostavi tačne podatke neophodne za isporuku poklona, gubi pravo na osvojeni poklon i žiri
bira zamenskog pobednika po istim pravilima.

Pravila i učestvovanje

Za učestvovanje u konkursu poseti Dijamant Instagram profil

Za pravilnik konkursa klikni OVDE