Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Trajanje:

UNIQA nagradna igra traje od 15.06.2022. do 15.09.2022.

Nagrade:

  • 1 x nagradno putovanje u Barselonu za dvoje
  • 1 x nagradno putovanje u Rim za dvoje
  • 1 x nagradno putovanje u Budimpeštu za dvoje
  • 1 x 50.000 RSD na Raiffeisen platnoj kartici
  • 3 x 30.000 RSD na Raiffeisen platnoj kartici
  • 5 x 20.000 RSD na Raiffeisen platnoj kartici
  • 20 x 10.000 RSD na Raiffeisen platnoj kartici
  • 30 x 5.000 RSD na Raiffeisen platnoj kartici
  • 100 x robne nagrade

Ukupano nagrada: 162

Pravo učešća

Pravo učešća imaju sva punoletna fizička lica koja ugovaraju putno osiguranje po defnisanim pravilima takmičenja.

Pravo na učešće nemaju zaposleni u UNIQA osiguranju i članovi njihove porodice, kao i lica koja su u poslovnom odnosu sa UNIQA kompanijom ((zaposleni u generalnim agencijama i članovi njihovih porodica, zaposleni u turističkim agencijama, zaposleni u ekspoziturama banak).

Oglasi

Kako učestvovati?

U takmičenju učestvuju ugovarači osiguranja (individualnih ili porodičnih polisa putnog osiguranja) koji u periodu trajanja nagradnog takmičenja ugovore osiguranje u nekoj od UNIQA poslovnica, putem webshop-a, u ekspoziturama Raiffeisen banke i Addiko banke, kod brokera i turističkih agencija sa kojima UNIQA ima zaključen ugovor o saradnji ostvaruju pravo da se kvalifikuju u okviru nagradnog takmičenja.

Uslov za učešće je da klijenti ostvare ukupnu premiju od najmanje 5.000 dinara za sve kupljene polise
putnog osiguranja.

Ukoliko klijent ugovara više od jedne polise putnog osiguranja, premije po svim polisama
se sabiraju i potrebno je da zbir svih premija iznosi minimalno 5.000 dinara da bi se klijent kvalifikovao za
nagrade. Premije polisa se sabiraju prema ugovaraču osiguranja.
Klijenti se rangiraju po visini ugovorene premije, odnosno klijenti sa najvišom ukupnom visinom premije
(nakon sabiranja svih individualnih i porodičnih polisa putnog osiguranja) osvajaju nagrade. Ukoliko više
klijenata ima istu visinu ugovorene premije, sledeći uslov za rangiranje pobednika je broj ugovorenih polisa.

Izbor dobitnika

Klijenti se rangiraju po visini ugovorene premije, odnosno klijenti sa najvišom ukupnom visinom premije
(nakon sabiranja svih individualnih i porodičnih polisa putnog osiguranja) osvajaju nagrade. Ukoliko više
klijenata ima istu visinu ugovorene premije, sledeći uslov za rangiranje pobednika je broj ugovorenih polisa.

Objava dobitnika

Objava dobitnika biće 15.10.2022.

Dobitnici će biti kontaktirani od strane zaposlenih u UNIQA osiguranju kod kojih su ugovorili putno
osiguranje. Imena dobitnika neće biti javno objavljena na UNIQA web sajtu radi zaštite podataka o ličnosti.

Oglasi

Preuzimanje nagrada

Prilikom preuzimanja nagrade potrebno je dati na uvid polisu putnog osiguranja i ličnu kartu. Dobitnici moraju
lično preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana kontaktiranja od strane agenata UNIQA osiguranja.
Ukoliko dobitnik nije u mogućnosti da preuzme nagradu, može ovlastiti nekog da u njegovo ime preuzme
istu, uz polisu i ličnu kartu dobitnika nagrade na uvid.


Dobitnici iz Beograda svoje nagrade preuzimaju u zgradi UNIQA osiguranja na adresi Milutina Milankovića
134g na Novom Beogradu. Dobitnici koji nisu iz Beograda svoje nagrade mogu preuzeti u najbližoj UNIQA
poslovnici ili im nagrada može biti dostavljena posredstvom kurirske službe.

Pravila

Za pravila UNIQA takmičenja posetite www.uniqa.rs

Subscribe
Notify of
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!