1 komentar - pogledaj ili pošalji pitaj
Oglasi

Trajanje:

Pringles nagradna igra/promocija traje od 00:01 15.09.2022. do 30.01.2023 do 23:59.

Nagrade:

 • Nagrade u glavnom promotivnom periodu:
  • 20 x Samsung 43” The Sero TV
 • Nagrade u produženom promotivnom periodu:
  • 2 x Samsung 43” The Sero TV

Pravo učešća

Pringles promocija je otvorena samo za lica sa legalnim boravištem u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Albaniji i na Kosovu koja imaju 18 ili više godina

U promociji ne mogu učestvovati zaposleni u kompaniji Kellogg’s i njihove uže porodie, zaposleni njenih agencija ili bilo koga ko je profesionalno povezan sa promocijom.

Kako učestvovati?

 1. Kupi Pringles limenku
 2. Poseti Celebrate.Pringles.com i otvori Kellogg’s nalog ako to već nisi uradio ili se prijave pomoću naloga na društvenim medijima;
 3. Ispune zahteve za višestruku potvrdu identiteta;
 4. Unesu šifru serije od 19 znakova koja se nalazi na dnu Pringles limenke;
 5. Savladaju izazov u vidu igre slagalice („izazov“) tako što premeštaju prikazane pločice da bi otkrili kompletnu sliku za najkraće vreme.

Napomene:

 • Samo za Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Albaniju i Kosovo: Svaka šifra serije se kvalifikuje za jednu prijavu za učešće u promociji. Svaku prijavu mora da prati drugačija šifra serije i detaljna priznanica o kupovini izvršenoj u okviru promotivnog perioda koji prethodi vremenu i datumu prijave. Dobitnici moraju da ovo sačuvaju, kao i limenku sa dobitničkom šifrom serije, jer mogu biti potrebni u bilo kom trenutku za validaciju i da bi dobitnik dobio nagradu.
 • Učesnici mogu da podnesu 1 prijavu dnevno tokom promotivnog perioda. Kada se učesnik prijavi za učešće u promociji ukupno 50 puta tokom čitavog promotivnog perioda, odmah će biti obavešten na ekranu da treba da dostavi Pringles korisničkoj podršci dokaz o kupovini ili šifru serije za sve podnete prijave. Ako ne može da pruži dokaz o kupovini ili šifru serije za sve podnete prijave, taj učesnik više neće ispunjavati uslove da učestvuje u promociji i sve naredne prijave će biti nevažeće.
 • Maks. 1 nagrada po osobi tokom celog promotivnog perioda.

Izbor dobitnika

Izbor dobitnika u glavnom promotivnom periodu

Oglasi

Učesnik koji svake nedelje uspešno završi izazov u najbržem vremenu smatraće se dobitnikom („nedeljni dobitnik“). Svaka neosvojena nagrada iz bilo kog nedeljnog promotivnog perioda biće prebačena u nagradni fond za sledeći nedeljni promotivni period.

Izbor dobitnika u produženom promotivnom periodu

Učesnik koji uspešno završi izazov najbrže u svakom produženom promotivnom periodu smatraće se dobitnikom („konačni dobitnik“).

Obaveštenje dobitnika

Obaveštavanje dobitnika u glavnom promotivnom periodu: Nedeljni dobitnici (utvrđuju se tako što izazov završe u najbržem vremenu ili odgovore na pitanje u klauzuli 19) biće kontaktirani putem e-pošte u roku od 28 dana od završetka izazova na Pringles veb-sajtu ili odgovora na pitanje u klauzuli 19 i biće zatraženo da dostave dokaze o identitetu i kvalifikovanosti. Ako nedeljni dobitnik ne odgovori na prvi kontakt u roku od 14 dana, promoter zadržava pravo da diskvalifikuje tog učesnika i dodeli nagradu rezervi izabranoj na isti način. Rezervni dobitnici mogu imati manje vremena da odgovore.

Oglasi
Oglasi

Obaveštavanje dobitnika u produženim promotivnim periodima: Konačni dobitnici (utvrđeni završavanjem izazova u najbržem vremenu tokom produženih promotivnih perioda ili odgovorom na pitanje u klauzuli 19), biće kontaktirani putem e-pošte u roku od 28 dana od datuma završetka produženog promotivnog perioda i od njih će se tražiti da dostave dokaze o identitetu i kvalifikovanosti. Ako konačni dobitnik ne odgovori na prvi kontakt u roku od 14 dana, promoter zadržava pravo da diskvalifikuje tog učesnika i dodeli nagradu rezervi izabranoj na isti način. Rezervni dobitnici mogu imati manje vremena da odgovore.

Dodela nagrada

Kada nedeljni ili konačni dobitnik („dobitnik“ ili „dobitnici“) pruži dokaz o svom identitetu i kvalifikovanosti, trebalo bi da potraži imejl koji potvrđuje da je dobitnik.

Sačekajte do 90 dana za isporuku nagrade, na adresu navedenu prilikom registracije za Kellogg’s nalog, iako ćemo nastojati da je pošaljemo u roku od 28 dana od osvajanja.

U malo verovatnom slučaju da nagrada ne stigne u roku od 90 dana, dobitnici će imati dodatnih 28 dana da obaveste promotera posetom stranici Kontaktirajte nas na Pringles.com. U slučaju da dobitnik ne obavesti promotera u ovom vremenskom roku, promoter zadržava pravo da ne izda ponovo nagradu ili ograniči njenu vrednost po sopstvenom nahođenju.

Učestvovanje i pravila

Za učestvovanje poseti www.celebrate.pringles.com

Pringles nagradna igra traje do 30.01.2023, a za pravila kliknite OVDE

Subscribe
Notify of
1 Komentar
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!