190 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje
Oglasi

Trajanje:

Nova Plazma nagradna igra je na sledećem linku:
www.nagradneigrers.com/tag/plazma/

Plazma nagradna igra 2022 traje od 10.01.2022. do 14.02.2022. godine.

Nova Plazma nagradna igra je na plaVom linku ispod

> Najnovija Plazma nagradna igra <

Nagrade:

 • GLAVNA nagrada:
  • 1 x Automobil JEEP Renegade vrednosti 2.208.214,38 RSD sa PDV-om
 • NEDELJNE nagrade:
  • 30 x Vaučer za boravak u hotelu „Mona“ na Zlatiboru pojedinačne vrednosti 70.500,00 dinara
  • 200 x PLAZMA putni kofera -dimenzije kofera su visina 25cm, širina 57 cm i dužina 38 cm. Težina kofera je 3,5 kg
 • DNEVNE NAGRADE:
  • 840 x OMV robni vaučer u vrednosti od po 3.000 dinara

Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije).

Pravo učestvovanja nemaju lica zaposlena kod preiređivača Plazma u privrednom društvu KREATIVA UNLIMITED DOO BEOGRAD i u privrednom društvu OneClick Solutions kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

Oglasi

Plazma prozvodi

PLAZMA proizvodi čija kupovina u minimalnoj količini od 300 g, kvalifikuje za učešće u ovoj nagradnoj igri su:

Plazma pakovanje75 g
Plazma pakovanje150 g
Plazma pakovanje300 g
Plazma pakovanje600 g

Kako učestvovati?

 1. Kupi Plazma proizvode u minimalnoj gramaži od 300 g na jednom fiskalnom računu
 2. Sačuvaj fiskalni račun do kraja nagradne igre
 3. Pošalji SMS poruku na četvorocifreni broj 5544 sa podacima:
  BI(razmak)IME(razmak)PREZIME(razmak)GRAD
  Npr. Učesnik Petar Petrović iz Beograda nakon izvršene gore opisane kupovine, dobio je fiskalni račun sa BI brojem 123456 i šalje SMS poruku na broj 5544 sa tekstom:
  123456(razmak)Petar(razmak)Petrović(razmak)Beograd)

BI je broj isečka. Taj broj obično se nalazi na dnu svakog fiskalnog računa

VAŽNO!
Svaki od ovih obaveznih podataka je prilikom slanja SMS poruke neophodno međusobno odvojiti pritiskom na taster razmak, tzv „space“.

Broj 5544 biće dostupan za slanje SMS poruka počev od 10. januara 2022. godine u 00:01 časova do 13. februara 2022. godine u 23:59 časova.
SMS poruka se tarifira po ceni standardnog SMS-a za MTS, A1 i Telenor mrežu (za korisnike MTS mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om, za korisnike Telenor mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om i za korisnike A1 mobilne mreže: 3,48 rsd sa PDV-om).

Oglasi
Oglasi

Napomene:

 • Jedan učesnik može učestvovati u nagradnoj igri neograničenim brojem SMS prijava, ali sa različitim fiskalnim računima.
 • Jednom prijavom (jednim brojem fiskalnog računa) lice može biti dobitnik samo jedne nagrade.
 • U slučaju da fiskalni račun s istim brojem (sa istog fiskalnog isečka) bude ponovo poslat od strane istog ili drugog lica (sa istog ili drugog mobilnog telefona), ta će prijava biti proglašena nevažećom.
 • U slučaju da 2 ista broja računa budu poslata, u obzir se uzima broj koji je ranije poslat.
 • Učesnik je dužan da sačuva i fiskalni račun kao dokaz o kupovini do preuzimanja nagrade.

Izvlačenje dobitnika Plazma nagradne igre

IZVLAČENJE GLAVNE NAGRADE

Izvlačenje dobitnika GLAVNE nagrade biće vršeno 14.02.2022. godine u 14:00 časova (učestvuju lica koja su poslala SMS poruku na broj 5544 sa odgovarajućim sadržajem u periodu od 10. januara 2022. godine u 00:01 časova do 13. februara 2022. godine u 23.59 časova)

Biće izvučeno ukupno 1 dobitnik glavne nagrade.
Dobitnik DNEVNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.
Dobitnik NEDELjNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.

IZVLAČENJE NEDELJNE NAGRADE

Svi učesnici koji u toku jedne nedelje trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu u količini od minimum 300 g „PLAZMA“ proizvoda i budu poslali SMS poruku na broj 5544 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.

Četrdeset učesnika koji su prvi izvučeni će dobiti po Plazma kofer, a šest narednih dobitnika će dobiti po jedan Vaučer za boravak u hotelu „Mona“ na Zlatiboru.

Izvlačenje dobitnika NEDELJNE nagrade biće vršeno:

Oglasi
Oglasi

17.01.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajuću SMS poruku u periodu od 10.01. u 00:01č do 16.01.2022. godine u 23:59č). Izvlačiće se 46 dobitnika NEDELjNE nagrade.
24.01.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajuću SMS poruku u periodu od 17.01. u 00:00č do 23.01.2022. godine u 23:59č). Izvlačiće se 46 dobitnika NEDELjNE nagrade.
31.01.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajuću SMS poruku u periodu od 24.01. u 00:00č do 30.01.2022. godine u 23:59č). Izvlačiće se 46 dobitnika NEDELjNE nagrade.
07.02.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajuću SMS poruku u periodu od 31.01. u 00:00č do 06.02.2022. godine u 23:59č). Izvlačiće se 46 dobitnika NEDELjNE nagrade.
14.02.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajuću SMS poruku u periodu od 07.02. u 00:00č do 13.02.2022. godine u 23:59č). Izvlačiće se 46 dobitnika NEDELjNE nagrade.

 • Jedno lice ne može biti dobitnik NEDELJNE nagrade više puta.
 • Dobitnik NEDELjNE nagrade može biti dobitnik DNEVNE nagrade.
 • Dobitnik NEDELjNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.
 • Biće izvučeno ukupno 230 dobitnika NEDELjNE nagrade.

IZVLAČENJE DNEVNE NAGRADE

Svi učesnici koji u toku jednog dana trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu u količini od minimum 300 g „PLAZMA“ proizvoda i budu poslali SMS poruku na broj 5544 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.

Izvlačenje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno svakog dana počev od 11.01.2022. godine, pa sve do 14.02.2022, te će se shodno tome dnevno izvlačiti po 24 DNEVNE nagrade.

Biće izvučeno ukupno 840 dobitnika DNEVNE nagrade.
Jedno lice ne može biti dobitnik DNEVNE nagrade više puta.
Dobitnik GLAVNE i NEDELjNE nagrade može biti dobitnik DNEVNE nagrade.

Objavljivanje dobitnika nagrada

GLAVNA nagrade

Objavljivanje dobitnika GLAVNE nagrade biće vršeno na internet stranici www.plazmanagradnaigra.rs i to najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada. Plazma će objaviti broj fiskalnog računa koji je izvučen kao dobitni, kao brojeve telefona sa kojeg je stigla prijava za učešće bez poslednja 3 broja, bez objavljivanja ostalih ličnih podataka dobitnika.

NEDELJNE nagrade

Objavljivanje dobitnika NEDELjNE nagrade biće vršeno na internet stranici www.plazmanagradnaigra.rs i to najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada. Plazma će objaviti broj fiskalnog računa koji je izvučen kao dobitni, kao brojeve telefona sa kojeg je stigla prijava za učešće bez poslednja 3 broja, bez objavljivanja ostalih ličnih podataka dobitnika.

DNEVNE nagrade

Objavljivanje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno na internet stranici www.plazmanagradnaigra.rs i to najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada. Plazma će objaviti broj fiskalnog računa koji je izvučen kao dobitni, kao brojeve telefona sa kojeg je stigla prijava za učešće bez poslednja 3 broja, bez objavljivanja ostalih ličnih podataka dobitnika.

Objavljivanja rezultata Plazma nagradne igre

Fond dobitaka nagradne igre i rezultati igre biće objavljeni na internet stranici www.plazmanagradnaigra.rs najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada. Priređivač će objaviti broj fiskalnog računa koji je izvučen kao dobitni, kao brojeve telefona sa kojeg je stigla prijava za učešće bez poslednja 3 broja, bez objavljivanja ostalih ličnih podataka dobitnika.

Obaveštavanje dobitnika o osvojenim nagradama

Dobitnicima koji su izvučeni biće automatski poslata unapred definisana SMS bulk poruka sa obaveštenjem da su potencijalni dobitnici jedne od nagrada i da je potrebno da pošalju fotografiju računa na e-mail adresu info@plazmanagradnaigra.rs

Potencijalni dobitnici treba da se jave sa traženim podacima u roku od 48 sati. U suprotnom gube pravo na nagradu koja će biti dodeljena rezervnom dobitniku ukoliko ispunjava uslove nagradne igre. Operateri će proverom pristiglih podataka potencijalnih dobitnika ustanoviti da li dostavljeni podaci ispunjavaju sve uslove za učestvovanje u nagradnoj igri, a to su: sačuvan fiskalni račun čiji BI broj je potencijalni dobitnik prijavio putem SMS poruke, da je fiskalni račun izdat u periodu od 10.01.2022. godine u 00:01 časova do 13.02.2022. godine u 23:59 časova

Dodela nagrada dobitnicima

Priređivač će dobitnicima DNEVNIH i NEDELjNIH nagrada iste dostaviti putem kurirske službe po svom izboru na adresu koju dobitnik bude naznačio, a koja se isključivo nalazi u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) i to najkasnije do 15.04.2022. godine.

Priređivač će GLAVNU nagradu dobitniku dodeliti najkasnije do 15.04.2022. godine. Ukoliko budu dozvoljavale epidemiološke mere zbog opštepoznate situacije sa virusom COVID-19, Priređivač će GLAVNU nagradu dobitniku dodeliti na svečasnosti koju će specijalno organizovati za tu priliku. Mesto i vreme održavanja svečanosti dobitniku će biti saopšteni prilikom obaveštenja o osvojenoj nagradi. U suprotnom, dobitnik će prilikom obaveštenja o osvojenoj nagradi biti obavešten i o načinu preuzimanja iste. Troškove nastale u vezi preuzimanja GLAVNE nagrade snosi isključivo dobitnik.

Pravila Plazma nagradne igre

Plazma nagradna igra 2022 traje do 14.02.2022, a za pravila posetite plazmanagradnaigra.rs

Subscribe
Notify of
190 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!