Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Trajanje:

Old Spice nagradna igra traje od 01.06.2023 u 00.00h do 30.06.2023. u 23.59h

Nagrade:

 • 1 x mobilni telefon Samsung Galaxy S23 8/256GB
 • 5 x Sport Vision vaučer u protivvrednosti od 200 evra
 • 10 x Tehnomanija vaučer u vrednosti od 100 evra

Ukupan broj nagrada: 16

Pravo učešća

Na konkursu mogu učestvovati fizička lica – stariji od 18 godina, vlasnici stvarnih, validnih, javnih, ličnih, aktivnih i otvorenih Instagram profila sa dostupnom aktivnom opcijom tagovanja, koja imaju prebivalište u Srbiji, bez Kosova i Metohije (u nastavku „Učesnici“) koji u celosti ispune sve uslove za učešće koji su navedeni u ovim Pravilima.

Zaposleni kod organizatora i bilo koje kompanije koja je uključena u realizaciju bilo koje radnje vezane za organizaciju i sprovođenje konkursa kao ni članovi njihovih porodica, ne mogu učestvovati u konkursu.

Oglasi

Kako učestvovati?

 1. Kupi bilo koji Old Spice proizvod u bilo kojoj DM drogeriji na teritoriji Republike Srbije i sačuva do kraja konkursa fiskalni račun o tome (prikaz originalnog jedinstvenog fiskalnog računa sa jedinstvenim QR kodom i brojem biće diskvalifikacioni uslov za ostvarivanje prava na nagradu)
 2. Izradi i na svoj otključani Instagram profil postavi svoju fotografiju/video i pokaži kako uživaš u gejmingu uz obavezan #mirišenapobedu

Napomene:

 • Fotografija/video kao i sami profili moraju biti u skladu sa propozicijama konkursa i svi navedeni uslovi su postavljeni kumulativno (moraju svi biti ispunjeni da bi učešće bilo validno).
 • Instagram story kao format ili Instagram tv prikaz, ne učestvuju u konkursu i neće biti uzeti u obzir. Fotografija/video moraju biti originalni, zabranjeno je korišćenje tuđih fotografija/videa, montaža ili bilo koje modifikovanje istih.
 • Sadržina i originalnost fotografije/videa je isključiva odgovornost Učesnika

Fotografija/video neće biti uzet u obzir u sledećim okolnostima i poštovaće se sledeća pravila:

 • (1) ako su postavljeni pre ili posle perioda namenjenog za prijavljivanje ili ako ne ispunjavaju zahteve u smislu sadržaja
 • (2) ako su nastale bilo kakvom zloupotrebom ili kršenjem uslova iz ovih Pravila
 • (3) Učesnik će biti odgovoran za javno objavljivanje materijala, kao i za poštovanje svih zakonskih odredbi u vezi sa postavljenom fotografijom/videom;
 • (4) organizator neće odgovarati za činjenicu da treća lica mogu koristiti informacije i fotografije/videa koje su učesnici konkursa lično i dobrovoljno postavili ili učinili dostupnim
 • (5) učesnici će biti u potpunosti odgovorni za sve što su preko svojih profila a u vezi sa konkursom objavili na društvenoj mreži Instagram, uključujući i da poseduju saglasnost trećih lica čije su likove eventualno dostavili putem fotografije/videa

Odabir dobitnika

16 najkreativnijih fotografija/videa biće izabrano od strane žirija imenovanog od strane Organizatora nakon pregleda svih fotografija/videa nastalih prema svim propozicijama nagradne igre, te utvrđivanja postojanja originalnog jedinstvenog fiskalnog računa o kupovini Old Spice proizvoda u DM drogerijama u toku trajanja konkursa (jedan
račun može doneti pravo na nagradu samo jednom učesniku)

Jedan Učesnik može osvojiti samo jednu nagradu. Nagradu nije moguće zameniti za drugu nagradu ili za novac.

Objava dobitnika

Imena najuspešnijih Učesnika će biti objavljena u formi story-ja na profilu @oldspiceserbia u roku od najviše 5 kalendarskih dana od dana utvrđivanja validnosti učešća.

Dodela nagrada

Nagrade će biti dostupne za preuzimanje u skladu sa dogovorom sa dobitnikom a prema mogućnostima dostave od strane organizatora.

Oglasi
Oglasi

Ukoliko se potencijalni dobitnik nagrade ne odazove nakon objave, putem slanja DM (direct massage) profilu @oldspiceserbia u roku od pet dana od dana objave story obaveštenja da je osvojio nagradu, ili se utvrdi da nije ispunio sve uslove iz konkursa nagrade ostaju organizatoru.

Učestvovanje i pravila

Za učestvovanje poseti www.instagram.com/oldspiceserbia

Old Spice nagradna igra traje 30.06.2023, a za pravila kliknite OVDE

Subscribe
Notify of
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!