Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Moja kravica nagradna igra 2021 traje 15. maja 2021. godine od 00:01 časova do 13. juna 2021. godine u 23:59 časova., a priređivač je Imlek.

Novi IMLEK nagradni konkurs i nova IMLEK nagradna igra su na stranici
>IMLEK nagradna igra i konkurs <

Nagrade su:
30 x 2 Mastercard poklon kartice UniCredit banke u ukupnoj vrednosti od 30.000,00 rsd (2×15.000,00 rsd) namenjenih isključivo za kupovinu roba u maloprodajnim objektima Gigatron doo, Tehnomanija doo, Sport Vision doo i Djak doo na teritoriji Republike Srbije.
Svakog dana izvlači se po jednog dobitnika nagrade u vrednosti od 30.000 dinara

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva punoletna fizička lica – državljani Republike Srbije koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije. Pravo učešća u nagradnoj igri nemaju zaposlena lica kod Priređivača, ili bilo kojeg drugog pravnog lica koje učestvuje u organizovanju i sprovođenju ove Moja kravica nagradne igre.

Imlek nagradna igra 2021 – kako učestvovati?

Pravo učešća imaju sva gore navedena lica koja u periodu od 15. maja 2021. godine od 00:01 časova do 13. juna 2021. godine u 23:59 časova, u bilo kojem maloprodajnom objektu na teritoriji Republike Srbije, ostvare kupovinu bilo kojih dole navedenih „Moja Kravica“ dugotrajnih proizvoda u litarskom pakovanju.

Oglasi

Proizvodi na osnovu čije kupovine lice stiče pravo učestvovanja u Imlek nagradnoj igri su:
Moja Kravica mleko 0.5% 1L u tetrapak pakovanju
Moja Kravica mleko 1.5% 1L u tetrapak pakovanju
Moja Kravica mleko 2.8% 1L u tetrapak pakovanju
Moja Kravica mleko 3.2% 1L u tetrapak pakovanju
Moja Kravica mleko za kafu 3.8% 1L u tetrapak pakovanju
Moja Kravica D3 mleko 3.2% 1L u tetrapak pakovanju
Moja Kravica Junior mleko 2.8% 1L u tetrapak pakovanju
Moja Kravica mleko bez laktoze 1.5% 1L u tetrapak pakovanju

Potrošač kupovinom proizvoda, navedenih u pravilima, u maloprodajnim objektima u kojima su distribuirani dati proizvodi, stiče pravo na učestvovanje u nagradnoj igri. Potrošači koji izvrše gore opisanu kupovinu na kasi dobijaju fiskalni račun na kojem se nalazi redni broj fiskalnog računa, tzv. BI broj (u daljem tekstu: BI broj).

Potrošač postaje učesnik nagradne igre slanjem SMS poruke na četvorocifreni broj 4488 u formi BI broj. SMS poruka se sastoji iz cifara koje čine redni broj fiskalnog računa, tzv. BI broj, a koji je kupac dobio nakon gore opisane kupovine. (Na primer: Ukoliko je učesnik nakon izvršene gore opisane kupovine, dobio fiskalni račun sa BI brojem 123456, onda šalje SMS poruku na broj 4488 ca tekstom: 123456.) Broj 4488 biće dostupan za slanje SMS poruka počev od 15. maja 2021. godine u 00:01 časova do 13. juna 2021. godine u 23:59 časova.

Učesnik koji je poslao BI broj putem SMS poruke, u formi BI broj, dobiće povratnu SMS poruku o statusu njegove prijave. Potrošači, odnosno učesnici, mogu dobiti sve dodatne informacije, pomoć i podršku od strane kontakt centra, radi učestvovanja u nagradnoj igri u skladu sa ovim Pravilima. Cena standardne SMS poruke u mreži operatera iznosi: – za korisnike MTS mreže 3,60 dinara, – za korisnike Telenor mreže 3,60 dinara, – za korisnike A1 mreže 3,48 dinara, sa uračunatim PDV-om.

Oglasi
Oglasi

Račun je potrebno sačuvati za sve vreme trajanja nagradne igre, kao i nakon njenog završetka sve do 02.07.2021. godine, s obzirom da je prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade dužan da potpiše pristanak za prihvatanje nagrade i da ovlašćenom licu pokaže na uvid original fiskalni račun na kome se nalazi jedinstveni redni broj fiskalnog računa, tzv. BI broj, a kao dokaz o izvršenoj kupovini.

Izvlačenje BI brojeva radi dodele nagrada biće vršeno svakog dana počev od 16.05.2021. godine do 14.06.2021. godine, od 9:00 do 09:30 časova. Tokom trajanja nagradne igre biće dodeljeno ukupno 30 nagrada, i to po 1 dnevna nagrada svakog dana. BI brojevi se izvlače automatski, putem posebno definisanog softvera koji će, metodom slučajnog odabira iz baze pravilno poslatih BI brojeva izvući dobitne i rezervne brojeve. Slučajnom metodom se izvlači 1 dobitni BI broj dnevno. Nakon izvlačenja dobitnog BI broja, za isti će biti izvučeno pet rezervnih BI brojeva. Rezervni BI brojevi se izvlače isključivo i jedino u cilju uručenja svih nagrada iz nagradnog fonda, a kontaktiranje vlasnika rezervnih BI brojeva se vrši u slučajevima, pod uslovima i na način predviđen ovim Pravilima.

Validni BI brojevi primljeni u jednom danu, u periodu od 00:01 časova do 23:59 časova, učestvuju u izvlačenju nagrada samo za taj dan, koje se vrši narednog dana u periodu od 09:00 časova do 09:30 časova. Učesnici čiji su BI brojevi izvučeni se obaveštavaju SMS porukom na dan izvlačenja, a najkasnije do 12:00 časova. SMS porukom učesnik se obaveštava da je njegov BI broj izvučen u nagradnoj igri, te da je dužan da se javi na poziv kontakt centra i ostavi podatke neophodne za uručenje nagrade, kao i da pošalje dokaz o sticanju prava na učestvovanje u nagradnoj igri (fotografiju fiskalnog računa sa BI brojem). Ukoliko učesnik čiji je BI broj izvučen nije sačuvao fiskalni račun sa BI brojem, ili ne ispunjava druge uslove za učestvovanje, gubi pravo na nagradu.

Dostavljanje i preuzimanje nagrada će se izvršiti po okončanju nagradne igre, počev od dana 14.06.2021. godine, a najkasnije do 02.07.2021. godine, u skladu sa ovim pravilima. Učesnik čiji je BI broj izvučen u nagradnoj igri biće pozvan od strane kontakt centra telefonom radi identifikacije i dogovora oko preuzimanja nagrada. Kontakt centar će učesnike, kontaktirati najkasnije u roku od 3 radna dana od trenutka izvlačenja. Lice čiji je BI broj izvučen kao dobitan obavezan je da se javi na poziv kontakt centra i da dostavi neophodne podatke radi uručenja nagrade i to: ime, prezime, kontakt telefon, adresu i opštinu prebivališta, odnosno adresu stanovanja (ukoliko je ta adresa različita od adrese na kojoj se nalazi prebivalište lica).

Svi učesnici čiji su BI brojevi izvučeni kao dobitni su dužni da pošalju jasno vidljivu fotografiju fiskalnog računa sa dobitnim BI brojem, radi provere validnosti BI broja. Lice može poslati podatke i dokaze koji su osnov za dodelu nagrade na email adresu kontakt centra: mojakravica@puzzle.rs, ili putem Viber ili Whats up aplikacije na brojeve telefona +381 61 2102427 i +381 61 2221540.

Imlek kravica nagradna igra 2021 traje 13.6.2021. godine u 23:59 časova, a za pravila nagradne igre u PDF-u klikni OVDE