Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Nova Milka nagradna igra i konkurs su na plavom linku ispod

> Milka nagradna igra – pravila <

Trajanje:

Milka Nagradna igra se organizuje na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije) u periodu od 06. septembra do 04. oktobra 2021. godine.

Nagrade:

Dobitni fond se sastoji od sledećih nagrada:
8 x Televizor Panasonic 50″ 4K Android TV
28 x KRUPS ESPRESSO aparata za kafu
56 x TEFAL ONE POT električni ekspres lonac

Dobitnici Milka nagradne igre

Dobitnici Milka nagradne igre se nalaze OVDE

Opis

Pravo učešća i mogućnost da osvoje neku od nagrada imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) koja u periodu od 6.9.2021 u 00:00 časova do 3.10.2021. godine u 23:59 časova u bilo kojem maloprodajnom objektu na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije), ostvare pojedinačnu kupovinu (na jednom fiskalnom računu) Milka čokolade, biskvita ili pralina, bez obzira na vrednost pojedinačne kupovine.

Oglasi

Milka proizvodi čijom se kupovinom kvalifikuje za učešće u ovoj nagradnoj igri su na OVOJ stranici.

Mehanizam

Učesnici koji izvrše gore opisanu kupovinu na kasi dobijaju fiskalni račun na kojem se nalazi redni broj fiskalnog računa, tzv. BI broj, zatim datum, sat i minut izvršene kupovine. Račun je potrebno sačuvati za sve vreme trajanja nagradne igre, kao i nakon njenog završetka sve do dodele svih nagrada, odnosno do 31.12.2021. godine.

Potrošač postaje učesnik nagradne igre:

  1. Slanjem SMS poruke na četvorocifreni broj 6600
    ili
  2. Unosom potrebnih podataka na internet stranici www.milkaneznitrenuci.rs

SMS poruka se sastoji iz cifara koje čine redni broj fiskalnog računa, tzv. BI broj, datum, sat i minut izvršene kupovine koji je kupac dobio nakon gore opisane kupovine, u formatu BI broj, razmak, datum kupovine, razmak, vreme kupovine. (Npr. Ukoliko je učesnik nakon izvršene gore opisane kupovine, dobio fiskalni račun sa BI brojem 123456, dana 06.09.2021. godine u 10:15 časova onda šalje SMS na broj 6600 sa tekstom: 123456 6.9.2021. 10:15

Oglasi
Oglasi

Na internet stranici www.milkaneznitrenuci.rs učesnik unosi redni broj fiskalnog računa, tzv. BI broj, datum, sat i minut izvršene kupovine koji je kupac dobio nakon gore opisane kupovine i broj mobilnog telefona u za to označenim poljima. Prijave putem internet stranice izvršene očigledno nepodobnim sredstvom, zloupotrebom sredstava elektronske komunikacije, Priređivač ima pravo da proglasi nevažećim.

Napomene:

  • Jedan potrošač ima pravo na jednu prijavu za učestvovanje u nagradnoj igri po jednoj pojedinačnoj kupovini, odnosno po jednom fiskalnom računu.
  • Jedan broj mobilnog telefona može učestvovati u nagradnoj igri najviše 100 puta slanjem SMS poruke i/ili prijavom putem internet stranice (ukupno 100 puta, npr. slanjem 40 SMS poruka i 60 prijava putem internet stranice), ali isključivo unošenjem podataka sa različitih fiskalnih računa.
  • Podaci sa jednog fiskalnog računa mogu biti upotrebljeni za prijavu za učestvovanje u nagradnoj igri samo jednom. U slučaju da podaci sa istog fiskalnog računa budu upotrebljeni za prijavu za učestvovanje u nagradnoj igri ponovno bilo sa istog ili sa drugog broja mobilnog telefona, ta će prijava biti proglašena nevažećom i neće se uzeti u obzir prilikom izvlačenja nagrada.
  • Učesnik je dužan da sačuva i fiskalni račun kao dokaz o kupovini do preuzimanja nagrade.

Dobitnici Milka nagradne igre

Dobitnici Milka nagradne igre se nalaze OVDE

Izvlačenje dobitnika

Svi učesnici koji u toku trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu i budu poslali SMS na broj 6600 sa odgovarajućim sadržajem, odnosno unesu potrebne podatke na internet stranici www.milkaneznitrenuci.rs biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.

IZVLAČENJE DNEVNE NAGRADE

Izvlačenje dobitnika DNEVNE nagrade za dane ponedeljak, utorak, sreda i četvrtak biće vršeno sledećeg radnog dana, dok će izvlačenje dobitnika za dane petak, subota i nedelja biti vršeno svakog ponedeljka tokom trajanja nagradne igre (u izvlačenju za određeni dan učestvuju lica koja su se registrovala određenog dana u periodu od 00:00 časova do u 23:59 časova – na primer: svi učesnici koji se registruju u ponedeljak, u periodu od 00:00 časova do u 23:59 časova, učestvuju u izvlačenju dobitnika DNEVNE nagrade u utorak). Izvlačenje dobitnika dnevnih nagrada biće vršeno počev od 07. septembra 2021. godine u 10:00 časova, te će se shodno tome dnevno izvlačiti po jedna DNEVNA nagrada KRUPS aparat za espreso kafu i po dve DNEVNE nagrade TEFAL ONE POT električni ekspres lonac. Biće izvučeno ukupno 28 dobitnika DNEVNE nagrade KRUPS aparat za espreso kafu i 56 dobitnika DNEVNE nagrade TEFAL električni ekspres lonac. Jedno lice ne može biti dobitnik iste vrste DNEVNE nagrade više od jednog puta. Dobitnik DNEVNE nagrade može biti dobitnik NEDELJNE nagrade.

IZVLAČENJE NEDELJNE NAGRADE

Svi učesnici koji u toku jedne nedelje trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu i budu poslali SMS na broj 6600 sa odgovarajućim sadržajem, odnosno unesu potrebne podatke na internet stranici www.milkaneznitrenuci.rs biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.

Izvlačenje dobitnika NEDELJNE nagrade biće vršeno:
13.09.2021. godine u 10:00 časova (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 06.09. u 00:00 do 12.09.2021. godine u 23:59). Izvlačiće se 2 dobitnika Televizor Panasonic 50” 4K Android TV.
20.09.2021. godine u 10:00 časova (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 13.09. u 00:00 do 19.09.2021. godine u 23:59). Izvlačiće se 2 dobitnika Televizor Panasonic 50” 4K Android TV.
27.09.2021. godine u 10:00 časova (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 20.09. u 00:00 do 26.09.2021. godine u 23:59č). Izvlačiće se 2 dobitnika Televizor Panasonic 50” 4K Android TV.
04.10.2021. godine u 10:00 časova (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 27.09. u 00:00 do 03.10. godine u 23:59). Izvlačiće se 2 dobitnika Televizor Panasonic 50” 4K Android TV.

Oglasi
Oglasi
  • Biće izvučeno ukupno 8 dobitnika NEDELJNE nagrade.
  • Jedno lice ne može biti dobitnik NEDELJNE nagrade više od jednog puta. Dobitnik NEDELJNE nagrade može biti dobitnik DNEVNIH nagrada.

Objavljivanje dobitnika

Objavljivanje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno na internet stranici www.milkaneznitrenuci.rs najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada. Objavljivanje dobitnika NEDELJNE nagrade biće vršeno na internet stranici www.milkaneznitrenuci.rs najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

OBAVEŠTAVANJE DOBITNIKA O OSVOJENIM NAGRADAMA

Istog dana kada je nagrada izvučena, priređivač će obavestiti dobitnika SMS-om na broj mobilnog telefona sa kog je poslao SMS za učešće u nagradnoj igri, odnosno na broj telefona koji je unet prilikom prijave na internet stranici www.milkaneznitrenuci.rs o nagradi koju je osvojio, kao i o obavezi da u roku od 48 časova od prijema ovog SMS-a priređivaču dostavi lične podatke (ime, prezime i adresu) i fotografiju fiskalnog računa kao dokaz o izvršenoj kupovini, a sve to na mail adresu milka@fullhouseogilvy.rs

Ukoliko iz bilo kog razloga priređivač posumnja u tačnost i zakonitost fiskalnog računa koji predstavlja dokaz o izvršenoj kupovini, isti je slobodan da bez obrazloženja od dobitnika zatraži originalni račun na neposredni uvid. Dobitnik je dužan da mu isti dostavi neposredno ili putem pošte/kurirske službe u roku od 3 radna dana od dana prijema zahteva, a u suprotnom isti gubi pravo na nagradu i time prestaju dalje obaveze priređivača prema dobitniku, a predmetna nagrada će biti dodeljena rezervnom dobitniku.

Priređivač će dostaviti nagrade dobitniku putem pošte ili kurirske službe na adresu koju dobitnik bude naznačio, a koja se isključivo nalazi u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) i to najkasnije do 31.12.2021. godine.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše pristanak za prihvatanje nagrade. Ukoliko dobitnik u navedenim rokovima, na gore bliže opisan način, ne dostavi lične podatke (ime, prezime i adresu) i fotografiju fiskalnog računa ili original fiskalnog računa ili ne preuzme nagradu u skladu sa ovim Pravilima, gubi pravo na istu i time prestaju dalje obaveze priređivača prema dobitniku, a predmetna nagrada će biti dodeljena rezervnom dobitniku.

Učesnici mogu dobiti više informacija o nagradnoj igri i preuzimanju nagrada (gde, kada i na koji način se nagrade mogu preuzeti) na internet stranici www.milkaneznitrenuci.rs ili putem e-mail adrese milka@fullhouseogilvy.rs ili svakog radnog dana od 9- 17 časova na broja telefona +381 11 4500 880.

Pravila i učestvovanje

Milka nagradna igra traje do 3.10.2021, a za pravila nagradne igre poseti www.milkaneznitrenuci.rs