1 komentar - pogledaj ili pošalji pitaj
Oglasi

Trajanje:

Laško nagradna igra/nagradni konkurs počinje dana 05.05.2023. godine u 00:00:01 časova i završava se dana 15.06.2023. godine u 23:59:59

Nagrade:

 • GLAVNE NAGRADE:
  • 6 x XBOX series X 1 TB
 • OSTALE NAGRADE:
  • 500 x košarkarška lopta
  • 1000 x Laško majica

Ukupan broj nagrada: 1506

Pravo učešća

Pravo učešća na Laško konkursu imaju lica koja su navršila 18 godina života, državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod organizatora, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca; lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje konkursa, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca.

Oglasi

Kako učestvovati?

Za učestvovanje na konkursu:

 1. U Gomex prodajnim objektima kupi 3 piva robne marke Laško u pakovanjima 0,5l limenka i 0,5l povratna boca
 2. Sačuvaj fiskalni račun od kupovine na kojem je vidljivo da je izvršena kupovina Laško piva kao i PFR broj računa
 3. Poseti stranicu www.laskonagradjuje.rs
 4. Registruje se na web sajtu sa sledećim podacima: Ime i prezime, JMBG, Adresa stanovanja, mesto i poštanski broj, Broj mobilnog telefona, E-mail adresa i šifra naloga (svi uneti podaci moraju biti istiniti)
 5. Verifikuj svoju e-mail adresu, odnosno aktivira svoj profil
 6. Unesi PFR broj racuna i pošalji sliku računa
 7. Odigraj Kviz i osvoji poene za rangiranje na Rang listi

Kako igrati kviz

 • Svakim uspešno unetim kodom na gore opisan način učesnik dobija mogućnost da odgovara na pitanje iz Kviza.
 • Učesnik odgovara na 1 pitanje za koje ima 10 sekundi na raspolaganju 3 ponuđena odgovora od kojih je samo jedan tačan odgovor
 • Svaki tačan odgovor vredi jedan poen. U slučaju da učesnik ne odgovori u roku od 10 sekundi, smatraće se kao da je netačno odgovorio.
 • Učesniku će se po isteku desete sekunde automatski završiti partija Kviza.
 • Učesnik bira odgovor klikom na jedan od 3 ponuđena odgovora. Učesniku je preostalo vreme koje ima na raspolaganju za izbor odgovora prikazano u obliku sata koji odbrojava unazad od 10 do 0.
 • Po završetku Kviza, učesnik dobija informaciju da li je tačno odgovorio na pitanje a poen će biti dodat na njegov profil tek nakon validacije.

Napomene:

 • Učesnik je dužan da sačuva svaki račun sa kog je uneo Kod, i to tako da je ceo fiskalni račun očuvan do redi „KRAJ FISKALNOG RAČUNA“
 • Učesnik može, za vreme trajanja Konkursa, da unese neograničen broj ispravnih Kodova i tako steći uslov za učestvovanje u Kvizu.
 • Jednom poslat Kod ne moze se koristiti više puta
 • Nasumično unosenje kodova predstavlja osnov za privremenu ili trajnu diskvalifikaciju iz takmičenja.

Rang lista

Učesnik u svakom trenutku može proveriti broj bodova koje ima na Profilu, kao i na kojoj se poziciji na Rang listi nalazi. Bodovi ée biti prikazani tek nakon verifikacije računa.

Na stranici Profil možeš pronaći broj osvojenih bodova (ukupan broj bodova osvojen u svim partijama Kviza), poziciju na Rang listi kao i koliko bodova ima prvi sledeći bolje plasirani učesnik na Rang listi.

Odlučivanje o dobitnicima

Po isteku nagradne igre dobitnici nagrade se određuju na osnovu bodova koje učesnik skupi ucestvujući u Kvizu. U slučaju da dva ili vise učesnika imaju isti broj bodova, prednost u rangiranju ima učesnik koji je prvi ostvario taj broj bodova.

Oglasi
Oglasi

Isto fizičko lice može osvojiti samo jednu nagradu, bez obzira na to sa koliko različitih profila je poslao odgovor.

Objava dobitnika

Spisak učesnika koji su proglašeni kao dobitnici će biti objavljen putem web stranice na stranici „Lista dobitnika“ u roku od 24 časa od trenutka završetka konkursa, kao i na drugi način za koji organizator smatra da je potrebno, uključujući i sve medije (štampani, elektronski, itd).

Obaveštenje dobitnicima

Učesnici koji budu proglašeni za dobitnike glavnih i ostalih nagrada biće kontaktirani u roku od 15 radnih dana od objave rezultata na rang listi putem e-maila/SMS-a koje su učesnici dostavili prilikom registracije, a u cilju dodele nagrade.

Kontaktirani učesnici imaju rok od 3 dana da odgovore na bbaveštenje, potvrde da prihvataju nagradu i da potvrde svoje lične podatke: ime, prezime, adresu stanovanja, JMBG i broj telefona.

Ukoliko učesnik ne odgovori na Obaveštenje u roku od 3 dana, organizator će još jednom pokušati da kontaktira učesnika putem broja telefona koji su učesnici dostavili prilikom registracije, a u cilju prikupljanja podataka za dodelu nagrade.

Dodela nagrada

O datumu korišćenja glavne nagrade organizator će obavestiti učesnika prilikom Obaveštenja o osvojenoj nagradi.

Nakon što učesnik, koji bude proglašen za dobitnika ostale nagrade, dostavi sve neophodne podatke za dostavu nagrade, organizator će obavestiti dobitnika o datumu predaje odnosno korišćenja osvojene ostale nagrade. Isporuka navedenih nagrada će biti izvršena najkasnije 30 dana nakon Obaveštenja.

Oglasi
Oglasi

Nagrade de biti poslate na kućne adrese dobitnika kurirskom službom, koja će kontaktirati dobitnike nagrada. Slanje nagrada je besplatno za dobitnika.

Prilikom preuzimanja osvojene nagrade, dobitnik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta iz kojeg je vidljivo ime, prezime i JMBG lica koje je prijavljeno prilikom Obaveštavanja. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni dobitnik nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili nije punoletan, nagrada će ostati nedodeljena.

Učestvovanje i pravila

Za učestvovanje poseti www.laskonagradjuje.rs

Laško nagradna igra traje do 15.06.2023., a za pravila klikni OVDE

Subscribe
Notify of
1 Komentar
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!