3 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje
Oglasi

Nova Laško nagradna igra je na linku dole:

>> Laško nagradna igra i Laško konkurs <<

Trajanje

Laško konkurs počinje 21.10.2021. godine u 00:01 časova i završava s 17.11.2021. godine u 23:59 časova.

Nagrade:

U toku Laško konkursa se dodeljuju 3 vrste nagrada i to na osnovu pozicije na rang listi u svakoj fazi:

 • Učesnik koji je prvi na rang listi (Učesnik sa najvećim zbirnim brojem poena u fazi) dobija:
  Sony kućni bioskop 5.1. sa saundbarom HTRT4.CEL
 • Učesnici koji su na rang listi plasirani na drugom, trećem, četvrtom, petom i šestom mestu dobijaju:
  Točilicu za pivo
  Dimenzije: Žirafa 20x20x95cm, 3L Ručica: Aluminijum – zelena boja. Postolje: Aluminijum sa nalepnicom “Laško”
 • Učesnici koji su na rang listi plasirani na sedmom, osmom, devetom, desetom i jedanaestom mestu dobijaju:
  Košarkašku loptu – Molten B7G4000, Materijal: Koža, Veličina: 7
 • Svaki učesnik koji tačno odgovori bar na jedno pitanje osvojiće Laško majicu. Jedan učesnik može osvojiti samo jednu majicu

Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja na nonkursu imaju lica koja su navršila 18 godina života i državljani Republike Srbije.

Pravo učestvovanja na konkursu nemaju lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod organizatora, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca; lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca.

Oglasi

Mehanizam Konkursa

Da bi lice steklo pravo da učestvuje na Konkursu u bilo kom segmentu potrebno je da kupi 5 bilo kojih Laško proizvoda u Delhaize Srbija d.o.o maloprodajnim objektima (Maxi, Tempo, Shop&GO i MegaMAXI)

Nakon kupovine Laško piva u trazenoj kolicini u Maloprodajnom objektu Učesnik dobija slip račun sa kodom koji se sastoji od 14 cifara (kod).

Nakon kupovine piva i dobijanja koda potrebno je da učesnik preduzme sledeće korake:

 1. Ode na stranicu www.laskopivo.rs
 2. Registruje se
 3. Unese kod
 4. Odgovori na pitanje. Ukoliko učesnik tačno odgovori na posavljeno pitanje, dobija jedna poen. Učenik ima na raspolaganju 10 sekundi da odgovori na postavljeno pitanje.

Po odgovoru na pitanje učesnik dobija svoj rezultat kojim se rangira na rang listi.

Oglasi
Oglasi

Napomene:

 • Učesnik možre za vreme trajanja konkursa uneti neograničen broj kodova
 • Jedan učesnik može poslati maskimalno 10 računa koji su izdati u roku od sat vremena u jednom istom objektu (lokalu).
 • Učesnik je udžan da da čuva dokaz o kupovini (račun) sa kodom koji se nalazi na računu bez obzira gdje je kupovinu obavio i da iste prezentuje i prema organizatoru na njegov zahtev
 • Jedan Učesnik može osvojiti samo jednu vrstu nagrade u toku trajanja konkursa.
 • Svaki učesnik koji tačno odgovori bar na jedno pitanje osvojiće Laško majicu. Jedan učesnik može osvojiti samo jednu majicu.

Izbor o odlučivanje o dobitnicima

Tokom Konkursa dobitnici Nagrada se određuju na osnovu poena koje Učesnik skupi učestvujući u Konkursu.

Pri završetku svake faze u 23:59 časova biće izvršen presek i proglašenje dobitnika, a na način i pod uslovima definisanim Pravilima. Nagrade se dodeljuju po završetku Konkursa dana 17.11.2021. godine.

 1. Faza: – Prva faza počinje dana 21.10.2021. godine u 00:01 časova i ista se završava dana 27.10.2021. godine u 23:59 časova;
 2. Faza: – Druga faza počinje dana 28.10.2021. godine u 00:01 časova i ista se završava dana 03.11.2021. godine u 23:59 časova;
 3. Faza: – Treća faza počinje dana 04.11.2021. godine u 00:01 časova i ista se završava dana 10.11.2021. godine u 23:59 časova;
 4. Faza: – Četvrta faza počinje dana 11.11.2021. godine u 00:01 časova i ista se završava dana 17.11.2021. godine u 23:59 časova;

Preuzimanje nagrada

Učesnici koji budu proglašeni za dobitnike shodno članu 4 pravila biće kontaktirani u u roku od 2 dana od objave Dobitnika putem SMS-a kada je potrebno da dalje Organizatoru dostave adresu na koju žele da Nagrada koju su osvojili bude isporučena i svoj matični broj. Ukoliko Dobitnik ne odgovori na pomenuti SMS u roku od 3 dana, Organizator će još jednom pokušati da kontaktira Dobitnika pozivom. U slučaju da organizator nije u mogućnosti da u periodu od 15 dana od dana proglašenja nobitnika stupi u kontakt sa određenim Dobitnikom smatraće se da isti ne prihvata nagradu i neće imati nikakva prava prema organizatoru po osnovu ovog Konkursa, a oagrada će biti nedodeljena. Isporuka nagrada će se vršiti od 18.11. do 02.12.2021.

Prilikom obaveštavanja iz prethodnog stava, organizator će obavestiti dobitnika o načinu isporuke Nagrade. Prilikom preuzimanja osvojene Nagrade, dobitnik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta iz kog je vidljivo ime, prezime i JMBG lica koje je prijavljeno prilikom kontaktiranja Učesnika. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni dobitnik nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili nije punoletan, Nagrada će ostati nedodeljena.

Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom na sledeći info mail lasko.konkurs@gmail.com ili besplatnim pozivom na broj 064/323 85 01. Radno vreme korisničkog servisa je radnim danima od 9:00 do 17:00.

Pravila Laško konkursa i učestvovanje

Laško nagradna igra traje do 17.11.2021., a za pravila i učestvovanje poseti www.laskopivo.rs

Oglasi
Oglasi
Subscribe
Notify of
3 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!