Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Nagradna igra traje od 15.9. do zaključno sa 14.10.2017

Nagrade su:
1. 1x TRAKTOR TAFE 45 DI 4WD
2. 5 x PLUG IMT 755.20 NK
3. 5 x ATOMIZER AGP 400 K/8m
4. 5 x TRAKTORSKA PRIKOLICA 4T
5. 5 x PUMPA VILLAGER WP 37 SE
6. 10 x MOTORNA KOSILICA VR 46E
7. 10 x VAUCER kom 10 60.000,00

Pravo učestvovanja u nagradnoj igri ostvaruje svako lice koje pošalje 6 čepova Jelen piva od artikala koji učestvuju u nagradnoj igri su. Ova Jelen nagradna igra vredi za  sva pakovanja Jelen piva upakovana u ambalaži sa čepom:
– 0,5 litara povratna staklena boca (RGB) Jelen piva
– 0,33 litara povratna staklena boca (RGB) Jelen piva
– 0,33 litara nepovratna staklena boca (OWB) Jelen piva
– 1 litar nepovratna plastična boca (PET) Jelen piva
– 2 litre nepovratne plastične boce (PET) Jelen piva

Lice koje želi da učestvuje u nagradnoj igri Jelen piva, potrebno je da 6 čepova, od proizvoda Jelen piva u pakovanju navedenom u pravilima, dostavi u koverti sa ispravno popunjenim podacima, na adresu koju je odredio priređivač i to na:
Poštanski fah 1756
21138 Novi Sad

a najkasnije do 23 časa i 59 minuta dan 11.10.2017. godine koji je određen kao poslednji dan za slanje čepove, sve kako bi priređivač odnosno organizator nagradne igre bio u mogućnosti da sve pristigle koverte transportuje do mesta izvlačenja koje će se destiti dana 14. oktobar 2017. godine u 19.00 časova. Koverte koje su poslate nakon navedenom roka neće učestvovati u javnom izvlačenju nagrada. Lice koje želi da učestvje u Nagradnoj igri na poleđini koverte mora ostaviti svoje podatke i to: Ime, prezime i adresu stanovanja

Oglasi

Dana 14. oktobra 2017. godine biće organizovano javno izvlačenje dobitnika Nagrade i to na Radio Televiziji „Vojvodina“ sa početkom u 19.00 časova. Dobitnici nagrada će nakon javnog izvlačenja na Radio-televiziji Vojvodina dana 14. oktobra 2017. godine biti objavljeni i u drugim sredstvima javnog informisanja, a najmanje u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji cele Republike Srbije kao i na stranici/sajtu www.jelenpivo.com  Za pravila u PDF-u kliknite OVDE